5510 Sayılı Kanuna göre sigortalıların brüt prime esas kazancına dahil edilecek ve edilmeyecek kazançlar ile istisna tutarları ayrı ayrı belirlenmiştir. Hangi kazançlar prime esas kazanca dahil edilir? Hangileri edilmez? Bu kazançlar hak edildiği ayda mı dahil edilir? Yoksa sonraki aylarda mı? Ayrıntılarıyla prime esas kazanca dahil edilen ve edilmeyen kazançlar şunlardır.

Hak Edildiği Ayda Prime Esas Kazanca Dahil Edilen Kazançlar

Hak edildiği ayda prime esas kazanca dahil edilen kazanç türleri şunlardır:
Hak Edilen Ayda Prime Esas Kazanca Dahil Edilenler   PRİME TABİ (+) /TABİ DEĞİL (-) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
Ücret + Hak Edilen Ay
a) Zaman birimine göre ücret
aa) Fazla çalışma / mesai ücreti + Hak Edilen Ay
ab) Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay
ac) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay
ad) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay
ae) Yıllık izin ücreti + Hak Edilen Ay
b) İş birimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay
bc) Transfer ücreti + Hak Edilen Ay
bd) Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay
 c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay
 d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay
da) Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay
db) Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay
dc) Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay
- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay
- Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar + Hak Edilen Ay
ea) Bakım tazminatı + Hak Edilen Ay
eb) Vardiya tazminatı + Hak Edilen Ay
ec) Ağır vasıta tazminatı + Hak Edilen Ay
ed) İş güçlüğü tazminatı + Hak Edilen Ay
ef) Yıpranma tazminatı + Hak Edilen Ay
eg) Özel hizmet tazminatı + Hak Edilen Ay
eh) Yabancı dil tazminatı + Hak Edilen Ay
eı) İmza zorunluluğu tazminatı + Hak Edilen Ay
ei) Makam tazminatı + Hak Edilen Ay
ej) Uçuş tazminatı + Hak Edilen Ay
ek) Arazi zammı + Hak Edilen Ay
el) İş riski zammı + Hak Edilen Ay
em) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Hak Edilen Ay
 f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Hak Edilen Ay
 h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay
 ı)  Avukatlık vekâlet ücreti + Hak Edilen Ay
i) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları + Hak Edilen Ay
Ödendiği Ay Prime Esas Kazanca Dahil Edilen Kazançlar Ödendiği ay prime esas kazanca dahil edilen kazançlar şu şekildedir:
a)  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak
aa) Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay
ab) Nakit ödenen kira yardımı + Ödendiği Ay
ac) Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay
ad) Nakit ödenen yakacak yardımı + Ödendiği Ay
ae) Askerlik yardımı + Ödendiği Ay
af) Sünnet yardımı + Ödendiği Ay
ag) Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay
ah) Nakit ödenen ısıtma yardımı + Ödendiği Ay
aı) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli + Ödendiği Ay
aj) Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay
ak) Yılbaşı parası + Ödendiği Ay
al) Kreş parası + Ödendiği Ay
am) Bayram harçlığı + Ödendiği Ay
an) İzin harçlığı + Ödendiği Ay
ao) Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay
ap) Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay
ar) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
as) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
aş) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
at) Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay
au) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan   + Ödendiği Ay
aü) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan   + Ödendiği Ay
av) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan                yemek parası tutarı + Ödendiği Ay
b) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler
İdare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden ücret mahiyetinde olanlar ait oldukları ay/aylar itibariyle, diğer ödemeler ise ödemenin yapıldığı ay/aylar itibariyle sigorta primine tabi tutulduğundan, idare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden yukarıda ücret adı altında yer alan ödemeler bakımından ait oldukları ay/aylar, diğer ödemeler adı altında yer alan ödemeler bakımından ise ödemenin yapıldığı ay/aylar dikkate alınarak sigorta primi kesintisi yapılacaktır.
Prime Esas Kazanca Dahil Edilmeyen Kazançlar Prime esas kazanca dahil edilmeyen kazançlar şunlardır:
Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar
a) Görev yollukları -
b) Seyyar görev tazminatı -
c) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan çocuk zammı tutarı (Aylık asgari ücretin %’2 si) -
d) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan   -
e) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan yemek parası tutarı ( Günlük asgari ücretin %6’sı) -
f) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları -
g) Doğum yardımı -
h) Ölüm yardımı -
ı) Evlenme yardımı -
j) Ayni yardımlar -
Ja) Ayni konut tahsisi -
Jb) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun vb. -
k) Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti -
l) İhbar tazminatı -
m) Kasa tazminatı -
Kısmen Prime Esas Kazanca Dahil Edilen Kazançlar

Bazı kazançların prime esas kazanca dahil edilebilmesi için ilgili yılda belirlenen istisna tutarının üzerinde olması gerekmektedir. Bunun hakkında ayrıntılı bilgi bir sonraki yazımızda verilecektir. Kısmen prime esas kazanca dahil edilen kazanç türleri:

-Yemek parası, -Çocuk zammı, -Aile zammı( yardımı),
Editör: TE Bilisim