Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı bulunmayıp kamu kurum ve kuruluşlarında daimi olarak iş arayan vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nden geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan personel alımı ilanına göre, 23 farklı şehirde toplamda 390 işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı olmadan yapılacak işçi alımı ilanında Orman Genel Müdürlüğü’nün başvuruda bulunacak adaylarda aradığı başvuru şartlarına da yer verildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde daimi olarak işçi statüsünde istihdam edilecek 390 personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, kurumun taşra teşkilatı bünyesinde 390 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, 390 işçi alımının ülke çapında 23 farklı şehirde gerçekleştirileceği bildirildi. KPSS puanı olmayan en az ilköğretim mezunu adayların müracaat edebilecekleri Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanında ayrıca adaylarda aranan başvuru şartlarına da yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü 390 İşçi Alımı Başvuru Genel Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Muvazzaf askerlik görevini yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak)
 • Son başvuru günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Orman Genel Müdürlüğü 390 İşçi Alımı Başvuru Özel Şartları

 • En az ilköğretim mezunu olmak
 • İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak.(Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaat işlemlerini Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden veya il ve ilçe müdürlüklerinden tamamlamaları gerektiği bildirildi. İlana başvuruların 15 Haziran 2020 günü başlayacağı ve 15 gün boyunca İŞKUR üzerinden alınacağı açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü 390 İşçi Alımı Yapılan İller

Adana, Osmaniye, Antalya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Mersin, Muğla, Aydın
Editör: TE Bilisim