ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

5510 Sayılı Kanun ölen sigortalıların hak sahiplerinin mağdur olmaması için onlara bazı haklar tanımıştır.Ölüm sigortasından hak sahiplerine sağlanan hakları şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Ölüm Aylığı bağlanması,

2-Ölüm toptan ödemesi yapılması,

3- Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

4- Cenaze ödeneği verilmesi.

Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları Nelerdir?

-Bağ-Kur kapsamında iken ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ve ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.

-SSK kapsamında iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

- Vazife malullü şartlarına göre kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış olanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır.

- Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde de ölüm aylığı bağlanır.

Editör: TE Bilisim