[caption id="attachment_1903" align="alignleft" width="300"] ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN 40 YAŞ SINIRI RESMİ GAZETE[/caption]

28.01.2015 tarihli resmi gazetede öğretmen olacak kişiler için 40 yaş şartının kaldırılacağına dair yönetmelik yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Söz konusu kaldırılan ve 40 aş şartını iptal eden düzenlemeler şunlardır:

g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

Editör: TE Bilisim