Noter İşyerlerinde İşverenlik, Devir ve Sorumluluk

Noterler , Adalet Bakanlığınca 152 sayılı Kanuna göre noterlik görevine atanmaktadırlar. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinde noterlik görevinin boşalması ya da yeni noter atanıncaya kadar geçen sürede kimlerin noterliğe vekalet edeceği belirlenmiştir.

EKİM 2008 ÖNCESİ SİGORTALILIK KAPSAMI

2008 yılı Ekim ayından önce noterlikte çalışan kişiler noter adına açılan işyeri dosyası üzerinden hizmet akdine tabi olarak sigortalı sayılmış, yeni noter atanıncaya kadar olan sürede noterlik işlemlerinin görülmesi dışında herhangi bir yetkileri bulunmayan noter vekilleri hakkında hizmet akdine tabi sigortalılara yönelik işlemler uygulanmıştır. Yeni noter atanıncaya kadar noter işyeri dosyasında Türkiye Noterler Birliği adına isim tashihi yapılmış, Türkiye Noterler Birliğinin vergi numarası kullanılmıştır. Noterlerin 01.10.2008 tarihinden önceki faaliyet süreleri de 4/A (SSK) statüsünde değerlendirilecektir.

EKİM 2008 SONRASI SİGORTALILIK KAPSAMI

Noter olarak atanan kişiler kendi nam ve hesabına çalışan kişi olmaları sebebiyle 2008 yılı Ekim ayından sonra vergi mükellefleri gibi 4/B (Bağ-Kur)  sigortalısı olmaları zorunludur.

NOTER İŞYERLERİNDE DEVİR

Noterlerin yanında sigortalı çalıştırmaları durumunda noter yanında çalışan kişiler 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olmaları gerekmekte olup SGK  İl/Merkez Müdürlüklerinden özel sektör işyeri dosyası açtırılarak noterler işveren olacaktır.

Noterin başka bir yere atanması durumunda ise yeni noter atanıncaya kadar  noterleri  gözetim ve denetim hakkına sahip olan Türkiye Noterler Birliği,  noterliğin boşta kaldığı söz konusu dönemde işveren, fiilen noterlik görevini yürüten noter vekilleri de işveren vekili olarak kabul edilmektedir. Yeni noter atanıncaya kadar sigortalılar aynı işyeri dosyası üzerinden bildirilecektir.

Noter vekilleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesi gereğince serbest meslek erbabı sayılmakla birlikte noterin görevden ayrıldığı sürede geçici süreyle noterlik görevinin vekaleten yürütülmesi işi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi sigortalı yani (Bağ-Kur ) sigortalısı olmalarını gerektirmemekte olup, bunlar hakkında 2008 yılı Ekim ayından sonra da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık (SSK) hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca, yeni noter atandığı zaman eski  noter adına açılmış işyeri dosyası kapatılarak, yeni noter adına SGK işyeri dosyası tescili yapılacaktır.

Sonuç olarak; noterler 5510 4/1-b Bağkur kapsamında, noter yanında çalışanlarda 5510 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olurlar. Noterin başka bir yere atanması durumunda yeni noter ataması yapılana kadar SGK işverenlik işlemlerinde Türkiye Noterler Birliği’nin işverenliğinde noter vekilleri de işveren vekili olarak kabul edilir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu