Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname tek belgede birleşecek ve Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi adı ile elektronik ortamda bildirilecek. İş yerleri hangi tarihten itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sistemine geçecek? 18 Şubat 2017 tarihli tebliğe göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim hizmet belgesi ve Muhtasar beyanname tek bir belgede birleştirilecek ve muhtasar ve hizmet beyannamesi olarak İnternet Vergi dairesinden gönderilebilecek.  18 Şubat tarihli tebliğe göre uygulama ilk olarak Kırşehir ilinde 1 6 2017 tarihi itibariyle başlayacak.  Diğer tüm illerde ise 1 07 2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak. Muhtasar beyanname nedir? Muhtasar beyanname vergi kanunlarına göre gelir vergisi beyan türlerinden birisidir. Muhtasar beyannamenin içeriği işverenler tarafından ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesini içeren belge türüdür. Aylık prim ve hizmet belgesi nedir? Ay içerisinde çalışan sigortalılara ait gün sayısı ve prime esas kazanç bilgisini içeren ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na elektronik ortamda gönderilen belgedir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nedir? 18 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tebliğine göre vergi dairelerine verilen Muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tek bir belgede birleşmiş halidir. Muhtasar ve prim hizmet Beyannamesi hangi tarihte verilecek ? Her aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin takip eden ayın 23'ü saat 23:59'a kadar bağlı bulunulan vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  4A SSK kapsamında sigortalı çalıştıran ve üçer aylık muhtasar veren işverenler yine 3 aylık vermeye devam edecek mi? 4A SSK kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler artık üçer aylık Muhtasar beyanname veremeyecek. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini her ay verecekler. 4A SSK kapsamında işçi çalıştırmayan işverenler üçer aylık Muhtasar beyanname verebilecek mi? 4A SSK kapsamında sigortalısı bulunmayan işverenler muhtasar beyannameyi üçer aylık olarak vermeye devam edebilecek. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilecek yetkili Vergi Dairesi nasıl belirlenecek? Birden fazla Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin çalışanların prime esas kazanç ve SGK hizmet bilgilerini içermesi halinde verilecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verileceği yetkili Vergi Dairesi çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği vergi dairesidir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tahakkuk nasıl oluşacak? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde ödenecek vergi tutarı ve SGK prim tutarları için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir. Yani SGK belge türünde iki, üç ayrı belge türü varsa bir de buna muhtasar için çıkacak olan vergi tahakkuku eklenecek ve toplamda her belge türü için ayrı ayrı tahakkuk fişi alınacaktır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tahakkukları nereye ödenecek? Muhtasar beyannameden kaynaklanan vergi tutarı vergi dairelerine,  Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tahakkuklar da mevcut sistemdeki gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmeye devam edilecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltilebilecek mi? muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hatalı verilmesi halinde süresi içerisinde veya süresi dışında sistem aracılığıyla düzeltilebilmesi mümkün olacaktır. Muhtasar ve prim hizmet Beyannamesi ile Ceza uygulaması nasıl olacak? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde hatalı verilen muhtasar beyannamesi için cezalar vergi daireleri, SGK hizmetleri ile ilgili hatalı bildirimler ile ilgili olarak cezalar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacaktır. 31 Mart 2017 tarihine kadar vergi kimlik numarası ve SGK işyeri sicil numarasını eşleştirmek zorundasınız Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kullanabilmek için 31 Mart 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi aracılığı ile başvuru yaparak vergi numarası ve Ssk işyeri sicil numarasının eşleştirmeniz gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim