Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda İŞKUR üzerinden 1072 personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı alım tarihi başlangıçları 16 Temmuz’da başlayacak. Kadrolu olarak işe alınacak adaylar için KPSS puanı da istenmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvurusu yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz;
 • Adaylar sadece İŞKUR üzerinden başvuru yapabileceklerdir, posta yolu ya da şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili şartları sağladıktan sonra İŞKUR e – şube ya da İŞKUR il müdürlüklerine giderek ilana başvuru yapabilirler.
 • Başvuruların değerlendirilmesi noter tarafından yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenecektir.
 • Kura sonucunda sözlü sınava çağrılan adaylar arasından seçim yapılacaktır.
 • Sözlü sınavda adaylara uygulamalı sınav yapılacaktır.
 • Alım yapılacak kadrolar işçi statüsünde değerlendirilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle en az 18 yaşında ve en fazla 36 yaşında olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen suçlardan; anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma affa uğranılsa bile hüküm giymemek,
 • Milli güvenlik kurulu tarafından devletin milli güvenliği aleyhinde faaliyet gösterildiği kabul edilen yapı, oluşum ya da terör örgütlerine üyeliğinin, dahil olması ya da iltisakının bulunmaması,
 • Terör eylemleri ile işbirliği içinde hareket etmemesi, bu örgütlere yardım etmemesi, kamu imkânları ile bu örgütleri desteklememesi ve örgütlerin propagandasını yapmamış olması,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum kalmaması,
 • Başvuru tarihi itibariyle askerlik ile herhangi bir ilişiğinin olmaması; tecil, terhis ya da muaf olması,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan halihazırda emekli, malul ya da yaşlılık aylığı almamak,
 • İş görmede öncelik hakkına sahip olanların ilgili yönetmelikte belirtilen öncelikli durumlarını gösteren belgeye sahip olmaları,
 • Öncelik hakkına sahip olarak başvuru yapacak adayların başvuruda bulundukları ilana katılmayanlar ya da işi reddeden kimselerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan ihraç edilmemek,
 • İŞKUR üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.
 • İşe yerleştirmelerin yapılması için hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması yapılacaktır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması ve yaptığı meslek koluna dair herhangi bir sağlık sorunu taşımıyor olması gerekmektedir. Sağlık raporunun tam teşekküllü hastanelerin heyetlerinden alınması gerekmektedir.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar mevcut pozisyonun 4 katı fazla olarak çağrılacaktır.
 • Kura çekimi 27 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişine, koronavirüs salgını yüzünden ziyaretçi kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden kura çekimini izlemek isteyenlere yayın yapılacaktır.
 • Kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ilgili pozisyon için şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılacak; eğitim durumları, mesleki yeterlilik belgesi ve diğer bilgiler kontrol edilecektir. Sınav için belge kontrolü yapılacak olup istenen belgeler daha sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanacaktır. Adayların yanlış ya da eksik belge ibraz etmeleri halinde haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Yapılacak sözlü sınav, adayların başvuru yapacakları meslek koluna ilişkin bilgi ve becerileri içermektedir. Bu bakımdan adaylar sözlü sınavda 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. 70 puan ve üzerinden başlanarak sıralama yapılacak, bu puanlamaya göre asil ve yedek adaylar tespit edilecektir. Asil adayların iş işlemlerini tamamlamamaları halinde yedek adaylar sıradan hak kazanacaktır.
Editör: TE Bilisim