Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden özel sektörde yayınlanan personel alımı ilanlarının yanı sıra aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da personel açığını gidermek adına iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR’un internet sitesinde kamu personel alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için Mevlana Kalkınma Ajansı'na yüksek maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılacak olan alımda adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirtilen puan türünde puan alma şartı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı da istendiği belirtildi. Mevlana Kalkınma Ajansı memur alımı ilanına son başvuruların 19 Haziran tarihinde sona ereceği duyuruldu. Birbirinden farklı mesleklerde yapılan Mevlana Kalkınma Ajansı personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Mevlana Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Mevlana Kalkınma Ajansı'nın yayımlamış olduğu ilanda, “T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli” istihdam edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Mevlana Kalkınma Ajansı Memur Alımı İlanı Başvuru Genel Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 • Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması yapılmış olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Mevlana Kalkınma Ajansı İç Denetçi Alımı Başvuru Şartları

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak
 • İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak

Mevlana Kalkınma Ajansı Hukuk Müşaviri Uzmanı Başvuru Şartları

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından hukuk fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak
 • YDS’den (C) düzeyinde belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaatlarını, son başvuru tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapmaları gerektiği açıklandı.
Editör: TE Bilisim