2017 yılında memurlar ne kadar fazla mesai alacaklar? Fazla çalışan memura 2017 yılında mesai ücreti ödenir mi? Memurun 2017 Ocak sonrası fazla mesaili çalışma ücreti belli oldu mu? 2017 yılı memur harcırah tutarı ne kadar?

Devlet memurlarının 2017 Ocak ayından sonra alacakları zamlarla ilgili detaylı bilgiyi sizlerle "2017 Ocak Memur ve Memur Emeklisi Maaşları"  konulu yazımızda detaylı olarak paylaşmıştık. Bu yazımızda ise 2017 Ocak ayından itibaren memurların fazla mesai ücretinin ne kadar olacağı konusunda sizlere detaylı bilgi aktarmaya çalışacağız. 

Memurların 2017 Ocak Ayından Sonra Alacağı Fazla Çalışma Ücreti Belli Oldu mu?

2017 yılına ait Merkezi Bütçe Tasarısı açıklandı. Tasarıda yer alan bilgilere göre devlet memurlarının yeni yılda yani 2017 Ocak ayından itibaren fazla çalışma ücretleri %5,2 oranında zamlanacak. Aşağıda hangi personelin ne kadar saat ve ne kadar tutarda fazla çalışma ücreti alabileceği konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

2017 Yılında Hangi Memurlara Ne Kadar Fazla Çalışma Ücreti Ödenecek?

 • Bakanlıkların Özel Kalem Müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine,(Ayda 90 saati geçmemek üzere saat ücreti olarak 1,93 T.L.)
 • Genel Müdürlüklerin merkez birimlerinde görevli olan makam şoförleri,(Ayda 60 saati geçmemek üzere saat ücreti olarak 1,93 T.L)

Aşağıda sayılan personele ayda 450 saati geçmemek kaydı ile 2017 Ocak ayından itibaren fazla çalışma ücreti olarak 1,93 T.L. tutarında ödeme yapılacak. 

 • Bakanlıkların Kurul Başkanları,
 • Bakanlıklardaki genel müdürler ve üst birim yöneticileri,
 • Strateji geliştirme başkanı,
 • Valiler,
 • General ve Amiral rütbesine sahip personel,
 • Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Diğer Kuvvet Komutanlıklarının daire başkanlıkları ve daha üst birim yöneticileri
 • Rektörler,
 • Büyükşehir Belediye Başkanları,
 • İl belediye başkanları ve beraberinde çalışan personel,
Aşağıda sayılan personele ayda 90 saati geçmemek koşuluyla fazla çalıştıkları her saat için 2017 Ocak ayından itibaren 1,83 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlar,
Aşağıda sayılan personele ayda 60 saati geçmemek koşuluyla fazla çalıştıkları her saat için 2017 Ocak ayından itibaren 3,15 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.
 • Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele,
Aşağıda sayılan personele ayda 60 saati geçmemek koşuluyla fazla çalıştıkları her saat için 2017 Ocak ayından itibaren 1,83 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.
 • Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara,

Aşağıda sayılan personele ayda 100 saati geçmemek koşuluyla fazla çalıştıkları her saat için 2017 Ocak ayından itibaren 3,15 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

 • Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için..

Devlet Memurlarının 2017 Yılı Harcırah (Gündelik) Tutarları Ne Kadar?

 • TBMM Başkanı ve Başbakan'ın 2017 yurt içi harcırah tutarı 63,00 T.L. 
 • Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları'nın yurt içi gündeliği : 57,50 T.L. 
 • Memurun harcırah tutarı : 36,25 T.L. 
Kademe ve Derecesine Göre 2017 Yılı Devlet Memuru Harcırah Tutarları Tablosu kademe-ve-dereceye-gore-memurlarin-2017-harcirah-tutarlari
Editör: TE Bilisim