4c emekli sandığı kapsamında emekli olan ancak 30 yıldan fazla çalışma süreleri için kendilerine emeklilik ikramiyesi ödenmeyen memurlara ikramiye ödenmesini de içeren 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TIKLAYINIZ. 27 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba kanunun tüm maddeleri için Peki 30 yıldan fazla ikramiye için başvurular ne zaman, nasıl ve nereye yapılacak? İkramiye farkı ne kadar olacak? İşte detaylar; 30 Yıldan Fazla Süre İçin İkramiye Ödemesi Nasıl Yapılacak?
 • 30 tam yılı aşan her yıl için ikramiye farkı 50 TL'den az olmamak üzere ödenecek.
 • İkramiye farkları hesaplanırken  memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınacak.
 • Başvurular en geç 27.01.2018 tarihine kadar yapılabilecek.
 • 27.01.2018 tarihine kadar yazılı olarak başvuru yapılması halinde ikramiyenin 7500 TL ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ödenecek. Eğer hak edilen ikramiye tutarı 7500 TL'den fazla ise kalan kısmı da ödenen aydan 1 yıl sonra aynı ay içinde ödenecek.
30 Yıldan Fazla İkramiye İçin Daha Önce Dava Açanların Durumu Ne Olacak?
 • 27 Ocak 2017 tarihinden önce 30 yıldan fazla çalışma süreleri için dava açmış olanlar 27 Ocak 2017 tarihi itibariyle ikramiye başvuru yapmış olarak kabul edilecek. Ayrıca başvuru yapmayacaklar.
 • Bu kişilere ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 TL altında olmayacak.
 • Bu kişilerin emeklilik ikramiyesi 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.
 • İkramiye tutarı dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak.
 • Yargılama giderleri idarenin üzerinde kalacak, dava açanlardan yargılama gideri istenmeyecek.
 • Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.
30 Yıldan Fazla Çalışma Süreleri İçin İkramiye Başvuruları Nereye Yapılacak, Gerekli Belgeler Neler?
 • Başvurular  Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/Ankara adresindeki SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı ‘na yazılı olarak yapılacak. 
 • Başvuru için dilekçe ve kimlik fotokopisi yeterli olacak.
 • Başvuruların elden ya da posta yolu ile yapılması gerekir.
 • İnternet üzerinden online başvuru imkanı yok.
Memurların Dul ve Yetimleri de İkramiye Farkı Alacak mı? Evet. Eğer vefat eden kişinin çalışma süresi 30 yıldan fazla ise aylık alan dul eş, yetim kız ya da yetim erkek de 30 yıldan fazla olan çalışma süresi için ikramiye farkına başvurabilecek. İkramiye Farkları Ne Kadar? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere farklar hesaplanırken memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınacak. Yıllar itibariyle ödenecek ikramiye farkları şöyle olacak;                                                                                                                          
Editör: TE Bilisim