Mavi Kart Nedir?

Türk vatandaşlığından izinle çıkan vatandaşlarımıza verilir. Yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere devletin verdiği izinle vatandaşlıktan çıkma hakkı tanınmaktadır . Bu kişiler vatandaşlıktan devletin verdiği izinle çıkar ve tüm kimlikleri iptal edilir.  'Mavi Kart', bu durumdaki kişilere Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma gibi konularda kolaylık sağlıyor.  Mavi Kart'a ayrıca halk arasında Pembe Kart'ta denilmektedir.

Mavi Kartlılar Yurt Dışı Borçlanması Yapabilecek Mi?

Eski düzenlemeye göre sadece Türk Vatandaşlarının yurt dışında geçen süreleri sosyal güvenlik açısından değerlendirilmekteydi. "6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile Türk Vatandaşları ve Türk Vatandaşı olup da çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkanlarında on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk Vatandaşı olarak yurt dışında geçen sürelerini borçlanma imkanı getirilmiştir.

Başvuru Sırasında Türk Vatandaşı Olma Şartı Var Mı?

Türk Vatandaşlığında geçmeyen sigortalılık, ev hanımı ve işsizlik süreleri borçlanılamayacağı gibi başvuru sırasında Türk Vatandaşı olmayanların borçlanma talepleri de reddedilmekteydi.

Söz konusu Kanunla yapılan değişiklik ile talep tarihinde Türk Vatandaşı olmamasına rağmen Türk Vatandaşlığında geçen hizmetlerini de borçlanma imkanı tanınmıştır.

Ayrıca izinle Türk Vatandaşlığından ayrılanların, vatandaşlıktan çıktıktan sonraki günleri Türk Vatandaşı olarak geçmediği için bu sürelerin borçlanılması mümkün değildir.

Özetle;

Türk Vatandaşları ve Mavi Kartlılar diğer şartları sağlamak koşuluyla yurt dışı borçlanması yapabilirler.

Başvuru sırasında Tür vatandaşı olma şartı bulunmamaktadır. Fakat İzinle Türk Vatandaşlığından çıkma tarihinden sonraki süreler sayılmamaktadır.

SGK aleyhine dava açılmışsa davadan vazgeçilmek suretiyle yeni uygulamadan yararlanılabilir.

Editör: TE Bilisim