Engelli Malulen Emeklilik Hesaplama Tablosu

Engelli malulen emeklilik hesaplama tablosu için kişinin resmi olarak bir takım evrak sunması beklenir. Gerekli evrakların eksiksiz tamamlanması ile hesaplamalar yapılır. Hesaplama tablosunda oluşan verilere göre kişiye, engelli malulen emeklilik hakkı tanınır. Malulen emeklilik durumlarında, kişinin sağlık raporu ile durumunu teyit ettirmiş olması şartı aranır.

Engelli Malulen Emeklilik Nedir?

Engelli malulen emeklilik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 28. Maddesi dikkate alınarak düzenlenen bir emeklilik durumudur. Engelli emekli maaş hesaplaması, normal emeklilik gibi hesaplanır. Hesaplama sırasında prim gün sayısı minimum olarak 5400 gün üzerinden oluşturulur.

Engelli Malulen Emeklilik İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Engelli emeklilik süreçlerinde gerekli evraklar, SGK birimleri tarafından belirlenir. Gerekli evrakların resmi şekilde düzenlenmiş olması beklenir.

Engelli malulen emeklilik için gerekli evraklar şu şekildedir:

 • Emeklilik durumunun beyan edildiği bir dilekçe örneği
 • T.C. Kimlik Kartı
 • Emeklilik başvurusu yapan kişilere ait son 1 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
 • Sigortalı prim günlerini beyan eden belgeler
 • Engelli Sağlık Raporu

Tüm bu belgeler, engelli emeklilik hesaplaması için gereklidir. Hesaplama anında belgelerin eksik olması sürecin uzamasına neden olur. Eksiksiz teslim edilen belgeler ile süreç daha hızlı ilerler ve e-devlet üzerinden takip edilebilir. Başvuru sonrasında e-devlet üzerinden gerekli takipler yapılır.

Engelli Emeklilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Engelli malulen emeklilik başvurusunun yapılması gereken kurum şu şekildedir:

 • Engelli emeklilik başvurusu, kişilere en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılır. Bu aşamada öncelikli olarak engel durumunun tam teşekküllü, SGK ’nın onay verdiği bir hastaneden raporlanması şartı aranır.
 • Engelli raporu SGK birimlerine verildikten sonra e-devlet sistemi üzerinden emeklilik durumu takibi yapılır.
 • Onaylanan başvurular sonrasında emekli maaşları, kişilerin prim ödemelerine göre hesaplarına yatırılır.

Engelli Malulen Emeklilik Kapsamına Giren Hastalıklar Nelerdir?

Engelli malulen emeklilik kapsamında bazı hastalık gruplarına mensup kişiler erken emeklilik ile yaşamlarına daha rahat devam etmeleri amacı güdülür.

Malulen emeklilik kapsamında yer alan hastalıklar şu şekildedir:

 • Kanser (baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri gibi)
 • Epilepsi
 • Demans
 • Serebral palsi
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Zekâ gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 • Beyin tümörleri
 • Parkinson sendromu
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Görme azlığı
 • Retina kanamaları
 • Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
 • Anemi
 • Karaciğer nakli
 • Kol, bacak gibi organ kaybı
 • Behçet hastalığı
 • Gastrointestinal kanamalar
 • Karaciğer sirozu
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Kalp nakli
 • Böbrek nakli
 • Akciğer nakli
 • Tüberküloz
 • AIDS

Engelli Malulen Emeklilik Neye Göre Hesaplanır?

Engelli çalışanlar emekli olmak için bazı şartları tamamlamış olmaları gerekir. Engelli malulen emeklilik hesaplama unsurları şu şekildedir:

 • Sigorta başlangıç tarihi
 • Ödenmiş prim gün sayısı
 • %80 ve üzeri 1. derece engelli
 • %60-79 arası 2. derece engelli
 • %40-59 arası 3. derece engelli

Engelli çalışanlar için yaş şartı aranmaz. Kişiler engel derecelerine göre değerlendirilir.

Engelli Emeklilik Hesaplama Tablosu Nedir?

Engelli malulen emeklilik için bazı unsurların dikkate alınması ile hesaplamalar yapılır. Buna göre engelli emeklilik hesaplama tablosu şu şekildedir:

01.10.2008 yılından önce işe girenler için hesaplama tablosu;

 • İşe başlama tarihi 05.08.1991 ve öncesi olan; %80 ve üzeri 1. derece, %60 – 79 arası 2. derece, %40 – 59 arası 3. derece, engelli vatandaşlar 15 yıl / 3600 prim günü sonrasında malulen emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 06.08.1994 – 05.08.1997 arası olan; %80 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3600 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %60 – 79 arası 2. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3680 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 3760 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 06.08.1997 – 05.08.2000 arası olan; %80 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3600 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %60 – 79 arası 2. derece engelli vatandaşlar 17 yıl / 3840 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4080 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 06.08.2000 – 05.08.2003 arası olan; %80 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3600 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %60 – 79 arası 2. derece engelli vatandaşlar 17 yıl 8 ay / 3920 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 19 yıl / 4240 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 05.08.2003 – 30.09.2008 arası olan; %80 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3600 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %60 – 79 arası 2. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4000 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 20 yıl / 4400 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.

01.10.2008 yılından sonra işe girenler için hesaplama tablosu;

 • İşe başlama tarihi 01.10.2008 – 31.12.2008 arası olan; %60 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3700 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %50 – 59 arası 2. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 3700 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4100 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 01.01.2009 – 31.12.2009 arası olan; %60 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3800 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %50 – 59 arası 2. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 3800 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4200 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 01.10.2010 – 31.12.2010 arası olan; %60 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3900 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %50 – 59 arası 2. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 3900 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4300 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 01.10.2011 – 31.12.2011 arası olan; %60 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3960 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %50 – 59 arası 2. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 4000 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4400 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 01.10.2012 – 31.12.2012 arası olan; %60 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3960 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %50 – 59 arası 2. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 4100 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4500 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 01.10.2014 – 31.12.2014 arası olan; %60 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3960 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %50 – 59 arası 2. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 4300 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4680 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır.
 • İşe başlama tarihi 01.10.2015 sonrası olan; %60 ve üzeri 1. derece engelli vatandaşlar 15 yıl / 3960 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %50 – 59 arası 2. derece engelli vatandaşlar 16 yıl / 4320 prim günü sonrasında emeklilik hakkı kazanır. %40 – 59 arası 3. derece engelli vatandaşlar 18 yıl / 4680 prim günü sonrasında malulen emeklilik hakkı kazanır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

241 Yorum

 1. 21.05.1992 yılında evlet memuru olarak işe başladım inşaat teknikeriyim 1/ 4 yim 10500 pirim günüm vqr 3.11.1971 doğumluyum 2012 yılında mevcut rahatsızlığıma parkinson tanısı konuldu ilk aldığım kurul rapoeu %68 iş gücü kaybı idi 2018 de derin beyin ameliyatı oldum beyin pili takıldı. 2021 de en son aldığım rapor yüzdesi %52 ye düşürüldü açıklamalarda tablo 4.1 ve 4.2.b göre oran belirlendiği yazıyor . sonra kurum beni malülen emekli olmam için sağlık kuruluna sevk etti buradan aldığım raporda % belirtilmemiş olup bulgular aynen 4.1 ve 4.2.b yazılıp sgk üst kurul değerlendirmesine çalıştığım kurum tarafından sunulmuştur bu şartlarda malülen emekli olmam mümkün müdür

 2. yüksek sağlık kuruluna itiraz ettik 60 gün oldu hala cevap yok sizde kaç günde sonuçlanır itiraz dilekcemiz

 3. Slm Hocam. 1969 doğumluyum. 01.06.1991.sikorta başlangıcım var. Toplam 5600 gün asgari ücretten prim ödenmişliğim var.. Kanser ve kulaktan %87 raporum var. Malulen emekli olursam ne kadar maaşa bağlanırım. Saygılarımla.

 4. Merhaba ahmet bey maulen emeklige badvırduk 7 ay oldu daha haber alamadık nezaman olur acaba ne kafar maaş bağlanır

  1. Merhaba
   Normal şartlarda şimdiye kadar sonuçlanması gerekmektedir. Tekrar sorgulama yapmanızı tavsiye ederiz.

 5. Merhaba hocam Böbrek nakli oldum %78 raporun var 2007 işe giriş tarihim 1800 gün prim olsa ne kadar maaş alırım

  1. Merhaba
   2020 yılı için en düşük malulen emeklilik aylığı 971TL olmaktadır.

 6. Merhaba işe giriş tarihim 13.021995 toplam gün sayım 5651 gün %44 engelli raporum var sürekli asgari ücretten gözüküyorum malulen emeklilik için sigortaya gittim vergi dairesine gitmemi söylediler benim tekrar sağlık raporu almam gerekirmi sağlık raporum tarihi 28.07.2020 malulen emekli olursam emekli maaşım ne kadar olur

  1. Merhaba
   Vergi indirimi alarak SGK’ya başvurup emeklilik talebinde bulunacaksanız sırası ile aşağıdaki şartları yerine getirmelisiniz;
   Sigortalı olarak bir kurumda çalışıyor olmalısınız
   Sağlık kurulundan en az %40 engelli raporu almalısınız
   Vergi Dairesi’nden vergi muafiyetine hak kazanmalısınız

 7. Merhaba ben Barış benim hem bipolar kişilik bozukluğu hemde kalpte ritim bozukluğu var ben 1800 iş gününden malulen emekli olabilirmiyim

  1. Merhaba
   Malulen emekliliğe başvuruda bulunmak için en az % 60 engelli raporunuzun olması, 1800 iş günü ve sigorta yaşınızın 10 yıl olması gerekmektedir.

   1. 1666 prim gün sayım var hastalığım bipolar kişilik bozukluğu ve kalpte ritim bozukluğu var 1800 tamamlayarak emekli olabilirmiyim

    1. Merhaba
     Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur.
     Malulen emekli olabilmek için gerekli ikinci şart en az 1800 gün prim ödemesidir. 1800 gün prim ödemesi yoksa veya prim ödemesini borçlanma ile 1800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamaz. Sigortalının malul sayılabilmesi için 5 yıl ödenmiş priminin olması yanında en az 10 yıldır sigortalı olması gerekir.

 8. Merhaba .01.11.1990 SSK girişim var 5618 pirimimm var rahatsızlığım nedeniyle SSK ya bas vurdun sağlık kurulundan almış olduğum raporda maluliyet durumunu ssk belirleleyecetir yazıyor 01,07 2020 tarihinde raporum ssk ya gönderildi hala sonuç yok malulen emekli ederlerse ne kadar maaş bağlanır teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Malulen emekli maaşı ödenen prim meblağlarınıza göre değişiklik göstermektedir.

 9. merhaba . 1996 haziran tarihinde sigorta (SSK)girişim var. ödenmiş gün sayım 3650 . masa başı çalışıyorum. malülen emekli olursam emekli maaşım tahminen ne kadar olur.

 10. ben raporum /100/95 hemlosemi geçirdim hemde kuah hastıyım bakurla beraber 7350 günüm var 1500 bakur vergi indirimine başvurdum işe giriş tarihi 1989 12 ayı 1972 dogumluyum ne kadar aylık baglarlar onaylanırsa aktif çalışıyorum

  1. Merhaba
   Malulen emekli maaş hesaplaması Prim ödeme kat sayısı ve oranlarına göre belirlendiği için yıllık rakamlar olmadan hesaplama yapılamamaktadır.

 11. Merhaba.ismim serkan demiroğlu.karabukten yazıyorum.21.10.1977 doğumluyum sigorta girişim 01.01.2004.uzun yıllar ilaç firmasında çalıştım sigorta primim en yüksekten ödendi bir dönem.son 3 yıldır calisamiyorum.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikiyatri servisinde Profesör Ama bilim daki başkanından mululiyet raporu aldım.raporun heyette 3450 prim gün sayın var.acaba ne kadar maaş alabilirim.9 yıl kadar ilaç firmasında tavandan ödenen primim maaş farkı yararını.şimdiden ilginiz için teşekkürler kolay gelsin

  1. Merhaba
   Malulen aylığa hak kazanan sigortalılar için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden ya da 7200 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile ya da 7200 gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60’a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, % 50’yi geçmemek üzere edilen orandır.

 12. Öncelikle merhaba ben 1 Ocak 2010 senesinde işe başladım işe başladığımda engel oranim 100/70 di malulen emekliye başvurduğunda raporum 100/90 oldu 3400 gün prim var malulen emekli olabilir miyim

  1. Merhaba
   Eğer işinizi yapayacak derecede sağlık probleminiz varsa ve en az %60 üzeri işgücü kaybınız varsa malulen emekli olabilirsiniz.

 13. Hocam kolay gelsin. Gün ve prim sayı si malulen için doldu. Yanlız rapor için basvurmadim ama kronik bronşit hastasıyım ağır nefes darlığı var malulen emekli olabilir miyim

  1. Merhaba
   Eğer işinizi yapayacak derecede sağlık probleminiz varsa ve en az %60 üzeri raporunuzun olması ve işgücü kaybınız varsa malulen emekli olabilirsiniz.

 14. babam 1970 dogumlu ve hem epilepsi rahatsızlığı var hemde sağ kulakta %100 kayıp sol kulakta %75 kayıp var sgk si 1990 yılında başlayıp şuan 1642 pirim gün sayısı var ve kulagi duymadigi icin askerlik yapmadi önceden onemsemediginden yaptırmamış sigortasını ve nezaman ve nasıl malulen emekli olabilir bana bir yol gösterirmisiniz şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba
   İlk olarak babanız için kalıcı ve rapor oranı en az % 40 ve üzeri olan engelli raporu almanız gerekmektedir. Daha sonra alacağınız rapora göre SGK müdürlüğüne giderek babanız için istenen emeklilik günü kadar günü isteğe bağlı olarak ödeme yaparak emekliliğe hak kazandırabilirsiniz.

 15. merhaba , 4a 2009 dan 80 gün girişim var 2018 de tekrardan 4b ‘den tekrar ödemeye başladım suanda da halen ödenmekte fakat 2019 6. ayında gırtlak kanseri hastası oldum — toplamda 650 gün primim var suan ve ödenmeye devam etmekte % 75 raporum var sigortamı ödemeye devam edersem 1800 günden emeklı olabılır mıyım , ayrıca vefat etmem durumunda aile ölüm aylıgı baglanır mı

 16. 5000 himetim var 1997 girisli yasim 43. 45 raporum var malulen emekli olsam maas nekadar maasim 3200 tl

 17. Selamlar malulen emeklilik için evraklarımı yolladım 3 ay oldu bir haber gelmedi telefon ile öğreneceğim bi numarası varmı şimdiden teşekürler

 18. merhaba ahmet bey ben 1968 dogumlu 1998 girişli sonra arada bosluk 2003 ten itibaren eksiksiz tarim sigortası yatırıyorum hizmet günüm 3190 yuzde 60 malul raporum var ne kadar maaş alabilirim

 19. 1974 doğumluyum 1994 sigorta girişim %40 raporum var 1994-1998 2000 prim 1999-2008 2200 prim 2009-2018 2900 toplam 7200 prim var vergi indirimi de var ne kadar maaş bağlanır

 20. merhaba sgk baslaangıç 1.1.1992 1996-98 yılları askerlik arası akabinde işe giriş tekrarı yani arada 2 sene boşluk var 2013 nisan ayında kendi isteğimle işimden ayrıldım (asgari ücretten ) 2001 yılından itibaren diyabet raporluyum 2016 nisan ayında kalp krizi geçirdim 2 adet stend takıldı 2018 temmuz ayında safra kesesi ameliyatı oldum diyabete bağlı olarak gözlerim 1,5 dereceye kadar bozuldu affınıza sığınarak birkaç soruma cevap arıyorum şimdiden teşekkürler 1-malulen emeklı olabilirmiyim nekadar maas alabilirim yası beklesem avantajlı olurmu 2-askerliği saydırabilirmiyim 3-malulen emekli olmak uzun sürermi işlemleri

 21. İyi günler hocam. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.
  Ms hastalığı ve bunun izinden gelen rahatsızlıktan dolayı aile hekimim yönlendirmesiyle Malülen emekli olma durumum var. Yaşım 29. Sadece Ms değil, bu hastalığın tetiklediği bir çok alandan yüzdelik alma durumum var. SGK geçmişimize bakarak;

  4A sigortalısı olarak;
  İlk sigorta girişi: 26.04.2008
  durum: Halen aktif
  normal gün sayısı: 2237 gün
  uzun vade gün sayısı: 5771
  Toplam yatan prim (TL) : 279 bin 725 TL
  Meslek kodu: 3112.09 – İnşaat Teknisyeni
  Bir kaç gün içiresinde yatacak olan uzun vade 150 gün ve 10 bin TL civarında para

  Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda tahminen ne kadar malülen emekli maaşı alırım. Ve emekli olursam mesleki kariyerim biter mi?
  (NOT: SGK çalışanlarına bu durumu sorduğumda emekliliğin tavandan hesaplanacak ve en az 2000 TL maaş alırsın diye bilgi verdiler.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu