Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası stajyer sanatçı alımı yapıyor. 31 sanatçının alınacağı ilana gerekli şartları taşıyan herkes başvuru yapabilecek. KPSS şartı aranmayan ilana başvurular için son gün 24 Temmuz 2020 tarihi olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Sanatçı Alımı Genel Şartları

Adayların ilana başvuru yapabilmeleri için şu genel şartları taşımaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Herhangi bir nedenden ötürü kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nda 53’üncü maddesinde belirtilen suçlardan süresi geçmiş ya da affa uğranılmış olsa bile şu suçlardan; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma hüküm giymemek,
 • Başvuru yapacak erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin olmaması, askerlik çağına gelmiş olsalar bile tecili, terhis ya da muaf olmaları gerekmektedir,
 • Görevini yapmak için fiziksel ya da zihinsel herhangi bir engeli bulunmaması,
 • Resmi ya da özel konservatuvarlardan ya da müzik bölümü bulunan okullardan mezun olmak ya da özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
 • Branşa ve yönetmeliğe göre belirtilen eserleri başarı ile icra etmeleri gerekmektedir.
Bu koşulları sağlayan adaylar ilana başvuru yapabileceklerdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Sanatçı İlanına Nasıl Başvuru Yapılır?

Şartları sağlayan adayların başvurularını yapmaları için şu adımları takip etmeleri gerekmektedir;
 • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası internet sayfasından bulunacak iş talep formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.
 • Resmi ya da özel konservatuvarlardan ya da müzik bölümü bulunan okullardan mezun olunduğunu gösteren ya da özel müzik eğitimi almış olduğunu gösteren öğrenim belgesinin aslı ya da kurum tarafından onaylanmış sureti,
 • TC kimlik numarasının da yer aldığı özgeçmiş hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası internet sitesi üzerinden başvuru yapınız. Tüm belgelerin okunur olması ve doğru bir şekilde taranmış olması gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi 24 Temmuz 2020’dir ve bu tarihten sonra gönderilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 • Başvurular sadece internet ortamından yapılmaktadır, şahsen ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
 • Adaylar seçmiş oldukları alanlardan hepsinden sınava girebileceklerdir.
 • Başvuru yapılan dosyalarda yanlışlık olması sonucunda son katılım tarihi geçmedikçe düzeltme mümkün olacaktır ancak bu tarihten sonra düzeltme yapmak mümkün değildir.
 • Eksik ya da yanlış belgeler ile katılım yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav Yeri, Zamanı ve Uygulanması

Sınava çağrılan adaylar için şu adımlar izlenecektir;
 • Adayların sınavda çalacakları eserler ile ilgili repertuar listelerini kendilerinin getirmeleri gerekmektedir.
 • Vurmalı çalgılar ve timpani ya da arp gibi enstrümanlar dışındaki enstrümanları kendilerinin getirmesi gerekmektedir. Bu bakımdan adayların kendi piyanistleri ile de gelmeleri gerekmektedir.
 • Sınav, Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda yapılacaktır.
 • Sınav için belirlenen tarih 5 Ağustos 2020’dir.
 • Sınav şekli sıralaması şöyledir;
 • Yaylı çalgılar için adayların kendi çalacakları bir etüt,
 • Kendi seçecekleri bir sonat (piyano ile)
 • Kendi seçecekleri bir konçerto (piyano ile)
 • Nefesli çalgılar için başvuru yapanlar için;
 • Kendi seçecekleri bir etüt,
 • Kendi seçecekleri bir sonat, konçerto ya da parça
 • Gam, sınav komisyonu tarafından belirlenen eseri deşifre etmek,
 • Vurmalı çalgılar için ise;
 • Timpani ve tüm bateri grubuna ait olan eserlerden bir parça,
 • Sınav komisyonun seçeceği eseri deşifre etmeleri,
 • Arp çalacaklar için;
 • Kendi seçecekleri bir etüt, bir sonat ve bir konçerto icra etmeleri gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim