Kredi Kartı Komisyon Oranına Düzenleme Yapıldı!

Kredi Kartı Komisyon Oranına Düzenleme Yapıldı! Merkez Bankası kredi kartı komisyonlarına yeni düzenleme getirdi. Buna göre Merkez Bankası’nın aldığı karar ile mal ve hizmet alımlarına karşı, üye işyerlerinden alınan komisyon oranına yeni bir düzenleme yaptı. Merkez Bankası’nın aldığı karara gere üye iş yerlerinden alınacak olan komisyon oranı % 1.60’ı geçmeyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, olarak üye iş yerlerinden alınan komisyon oranlarına düzenleme getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen oran değişikliğine göre üye işyerlerinden alınacak olan komisyon oranı % 1.60 oranını geçilmeyeceği kararı alındı. Üye iş yerlerinden yapılan taksitli mal alımı ve hizmet alımlarında uygulayacağı azami olarak alınacak komisyon oranı ise ilave her taksit başına % 0.89 oranında artırım sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın almış olduğu karar 1 Kasım 2019 tarihinde uygulanma işlemine geçilecek.

Konu Resmi Gazete’de aşağıdaki gibi yayımlanmış bulunmaktadır.

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ DIŞINDA SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2019/18)

MADDE 1 – 09.12.2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.”

“(4) Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60’ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1,60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 01.11.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu