2019 KPSS Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sınav sonuçları açıklanmış bulunmaktadır. KPSS sınavına giren adaylar sonuçlarını T.C.Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebileceklerdir. Gelen habere göre ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilirsiniz. Adaylar için önemli duyuru niteliği taşımaktadır. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyinde yapılmış ve sınava giren memur adayı sayısı da aşağıdaki gibi olmuştur.
  • Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 memur adayı,
  • Eğitim Bilimleri oturumuna da 376 bin 709 memur adayı girdi.

KPSS Sınav Sonrası Süreç Nasıl İşlemektedir?

KPSS Sınav Sonrası Süreç Nasıl İşlemektedir? Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2019 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.. Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar aşağıdaki gibidir.
  1. İşçi alım ilanları
  2. 4/B'li personel alım ilanları
  3. Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı
  4. Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,
  5. Askeri kurumlara sivil memur alımı.

KPSS Genel Bilgilendirme

KPSS Genel Bilgilendirme, 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (2019-KPSS) , sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu Kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile  "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır.

A Grubu Kadrolar

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar

Kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Editör: TE Bilisim