KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN(EK-6) SİGORTALILAR PRİM GÜNLERİNİ 30 GÜNE TAMAMLAYABİLİR Mİ?

1-Kimler Kısmi Çalışmalarını 30 Güne Tamamlayabilir?

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN 30 GÜNE SSK TAMAMLAR MI

  –Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları,  kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.

2-Kısmi Süreli Sigortalıların Sigortalılıkları Ne Zaman Başlar?

– Bu kapsamdaki sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da çalışanların üye oldukları meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapıldığı tarihten itibaren başlar, birinci maddede belirtilen şekildeki çalışma durumlarının son bulmasından itibaren sona erer.

3-Kısmi Sigortalılar Hakkında Hangi Sigorta Hükümleri Uygulanır?

Kısmi süreli (EK-6) sigortalılar hakkında; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanır.

4-Kısmi Sigortalılılık(Ek-6) İle İlgili Diğer Hükümler

– Bu madde kapsamında ödenen primler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK) sigortalılık olarak değerlendirilir. Ancak, ticari taksi ile dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarını işleten kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine(ESNAF BAĞ-KUR) tabi olmalarını gerektirecek nitelikte vergi mükellefi olmaları halinde, bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi(BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olurlar.

-Bu madde kapsamındaki sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

 

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bir arkadaşım var. Kendisi sanatçıdır ve Ek-6 sanatçı sigortası üzerinden epey yüksekten yatırıyor. 3600 günü 5 Eylül’de dolacakmış. Sorusu Eylülde 30 günü tamamlamadan sadece 5 günü öderse, ayı 30 a tamamlamadığı için maaş düşürür mü?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu