5510 Sayılı Kanuna göre bazı kazançlar için istisna tutarı belirlenmiş olup bu tutara kadar olan kazançlar prime esas kazanca dahil edilmemektedir. İşte bunlar Kanuna göre kısmen prime esas kazanca dahil edilen kazanç olarak tanımlanmaktadır. Hangi kazançlar prime esas kazanca kısmen dahil edilir? Bunlar için istisna tutarı nedir ve nasıl hesaplanır?

PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLEN VE EDİLMEYEN KAZANÇLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Yemek Parası (Yardımı)

-İşyerinde ve müştemilatında yemek verilmemesi koşulu ile: -Yemek parası için istisna tutarı günlük brüt asgari ücretin %6'sı prime esas kazanç için istisna tutarı olarak kabul edilir. -İstisna tutarında fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınır. İstisna tutarı fiilen çalışılan gün sayısının asgari ücretin günlük brütünün %6'sı ile çarpımı sonucu bulunur. Örnek: Bir işyerinde A işçisine 2016 Mart ayında 600,00 T.L. yemek parası ödenmiştir. Sigortalı ay içerisinde fiili olarak 26 gün çalışmıştır.  2016 yılında günlük brüt asgari ücret tutarı: 54,90 T.L. Yemek parası için 2016 yılında günlük istisna tutarı: 54,90*%6= 3,29 T.L.  A işçisi için istisna tutarı= 26*3,29= 85,54 T.L. Prime esas kazanca dahil edilecek tutar: 600-85,54= 514,46 T.L.  Çocuk Zammı (Yardımı) -Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu çocukları için ödenen ve en fazla iki çocuk için ödenen çocuk yardımı tutarlarının asgari ücretin brüt tutarının %2'sine kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmez. -657 Sayılı Kanunun 4/c maddesine tabi geçici personel olarak çalışan sigortalılar için aylık asgari brüt ücretin %4'üne kadar yapılan çocuk yardımı ödemeleri prime esas kazanca dahil edilmez. 2016 Yılı çocuk parası istisna tutarı: -01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında  1.647,00*%2=32,94 T.L. -657 Sayılı Kanunun 4/c maddesine tabi çalışanlar için 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası : 1647,00*%4= 65,88 T.L. Aile Zammı (Yardımı) Aile yardımı çalışmayan, gelir ya da aylık almayan eş adına yapılır. -Aile yardımı tutarının aylık brüt asgari ücretin %10'una kadar olan kısmi prime esas kazanç hesabında istisna kapsamındadır. -657 Sayılı Kanunun 4/c maddesine tabi geçici personel olarak çalışan sigortalılar için aylık asgari brüt ücretin %20'sine kadar yapılan aile yardımı ödemeleri prime esas kazanca dahil edilmez. 2016 Yılı Aile Yardımı İstisna Tutarları -01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası 1.647,00*%10=164,70 T.L. -657 Sayılı Kanunun 4/c maddesine tabi çalışanlar için 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası: 1.647,00*%20=329,40 T.L. İşveren Tarafından Sigortalı Adına Ödenen BES ve Sağlık Sigortası Primleri İşveren tarafından sigortalı adına ödenen bireysel emeklilik katkı payı prim tutarları ile sağlık sigortası primlerinin asgari ücretin brüt %30'una kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmez. -01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası BES ve Sağlık Sigortası Primleri için istisna tutarı: 1.647,00*%30= 494,10 T.L.