Mevcut durumda uygulamada olan ve iş yeri kiracılarını ekonomik açıdan zor durumda bırakan kanuni düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. Kiracılara külfet yaratan kanunlar tarihe karışıp yeni düzenlemeler hayata geçecek. 1 Temmuz tarihinden itibaren binlerce kiracı işyerine nefes aldıracak yasal düzenlemeler uygulamaya konulacak. Özellikle koronavirüs salgını döneminde üretim ve hizmet faaliyetleri durmasına rağmen kira ödemek durumunda kalan iş yerlerini sevindirecek uygulamayla birlikte binlerce esnaf rahat bir nefes alacak. İş yeri kiracılarını yakından ilgilendiren ve 1 Temmuz’da başlatılacak yeni düzenleme hakkında bilinmesi gereken bütün detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Tüm dünyada ekonomik ve iş yaşamını olumsuz etkilediği gibi Türkiye’de de binlerce esnafı zor durumda bırakan koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan beli bükülen işyerlerini rahatlatacak yeni bir düzenleme hazırlanıyor. 1 Temmuz tarihinde yaşama geçirilmesi planlanan birtakım düzenlemeler kapsamında, Borçlar Kanunu’nda bulunan ve iş yeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler, bu tarihten itibaren tarihe karışacak. Devir için haklı gerekçe koşulu getirilirken, kiracı bulan sözleşme süresinden önce işyerini tazminatsız tahliye edebilecek. Ödemede zorluk çeken kiracıları zora sokan, bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor. Bu sayede peşin ödeme ve cezai şart geçersiz sayılmış olacak. Söz konusu düzenlemeler, başta AVM’ler olmak üzere tüm iş yerlerindeki kiracılara ekonomik açıdan rahat bir nefes aldıracak.

Tazminat Ödemeden Kurtulacak

Türkiye’de mevcut durumda 1 milyon 800 bin iş yeri var ve bunların büyük bir bölümü kiracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni düzenlemeler ile birlikte kiracılar, iş yerini başka birine devredebilecek. Sözleşmede yer alan süreden önce iş yerini tahliye edenler, yerine kiracı bulduklarında erken fesihten dolayı kiraya verene tazminat ödemekten kurtulacak. Yeni düzenlemede yer alan değişiklikler sadece bununla sınırlı değil. Ayrıca kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacağı da kanunlara eklenecek. Kanundaki bu madde sayesinde, sözleşmedeki zayıf taraf olarak görülen kiracı, kiraya verene karşı korunmuş olacak. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı getiriliyor. Kiracıya kira bedeli ve temizlik, aidat bakım gideri gibi yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği hüküm altına alınıyor.

Olağanüstü Fesih Hakkı

Sözleşmenin icrasını kendisi için çekilemez hale getiren nedenlerin varlığı durumunda, taraflardan birinin diğerine tazminat verme koşulu ile kira sözleşmesinin bitmesinden evvel feshedilmesi mümkün hale geliyor. Olağanüstü fesih durumunda ortaya çıkacak zararın tazmini hâkimin takdiri ile belirlenecek. İş yeri kiracılarının haklarını koruyan yeni düzenleme, kiraya veren tarafından dayatılan ve kiracıyı olağanüstü bir yükümlülük altına koyan bağlantılı sözleşmeyi hükümsüz hale getiriyor. Bağlantılı sözleşme teklifinin kiracıdan gelmesi halinde bu maddenin uygulanması mümkün olmayacak. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele döneminde de 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında, iş yerleri için ödenmeyen kiralar sözleşmenin feshi ve tahliye nedeni sayılmaması yönünde düzenlemeler hazırlandı. Yeni düzenleme kapsamında kiracı, iş yeri sahibinin yazılı razı olmadan kiracı ilişkisini üçüncü kişiye devredemeyecek. Ancak buna itiraz eden iş yeri sahibinin haklı gerekçeler ortaya koyması gerekiyor. Aksi halde kiracının iş yerini başkasına devretmesine karışamayacak. Sözleşmesini devreden kiracı, kira sözleşmesinin ihlalinden doğacak borçlardan 2 yıl boyunca devralanla birlikte sorumlu olacak.

Kira Depozitosu Tasarruf Hesabına

1 Temmuz’da hayata geçmesi planlanan düzenlemeler kapsamında, kiraya veren en fazla üç aylık kira bedeli isteyebilecek Güvence bedelinin doğrudan kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak. Taraflar güvence bedelinin para olarak ödenmesini kararlaştırmış ise kiracı, kiraya verenin rızası olmadan çekilmemek şartı ile parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak. Güvence bedelinin kıymetli evrak olarak ödenmesi halinde ise söz konusu evrak kiracı tarafından aynı şartlar ile bankaya depo edilecek. Sözleşme sona erince, iş yeri sahibin mahkeme kararı ile depozitodan kesinti yapabilecek.

AVM Kiralarına % 50 İndirim Yapılacak!

Ziraat Bankasından Kafe ve Restorantlara Düşük Faizli Destek Kredisi

İstihdam Kalkanı Paketi’nin Detayları Belli Oldu

Editör: TE Bilisim