Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan bina arsa arazi ev işyeri gibi  mal ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler “Gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri  Tasarrruf hakkına sahip olanları,  irtifak ve intifa hakkı sahipleri, zilyedleri ve bu malları  kiralamış ve kiraladığı malları kiraya veren kişiler kira beyannamesi mükellefleridir. Özetle  sayarsak Kimler  Beyanname Verecek
 • Konutları olup Kiraya Verenler Ve 2016 yılında elde ettikleri kira miktarı 3800 TL ve üzeri olanlar,
 • İşyeri kira geliri olanlar,
 • Konut ve İşyeri dışlında bir hak veya malı olup kiraya verip kira geliri elde edenler,
beyanname vermek zorundadırlar Yazımızda Diğer kira gelirleri yönünden çok fazla karşılaşılan bir durum olmaması nedeniyle. Genel itibariyle  konut kira geliri olanlardan bahsedeceğiz.  Kira Gelirlerinden İstisna Tutarından Faydalanma Şartları Nelerdir ? Kira beyannamesi vereceklere tanınan 2016 yılında 3.800 TL olan istisna tutarından faydalanma şartları vardır. Bunlar;
 • Elde edilen Kira Geliri konut kira geliri olacak. Bu istisna tutarı işyeri ve diğer kira gelirleri bu istisnadan faydalanamaz.
 • 2016 Yılında Tüm gelir unsurlarından elde edilen geliri 110000 TL ve üzeri olanlar yararlanamaz,
 • Beyannameyi zamanında Vermek. Ve zamanında vermemekle birlikte  Vergi  Dairesi beyannameyi vermediğini tespit etmeden önce Pişmanlıkla verenler yararlanabilir)
Kira Beyannamesi Ne Zaman Verilir ? Kira geliri elde edenler elde etmiş olduğu kira gelirine ait beyannameyi gelir elde ettiği yılı takip eden yılın mart ayının 1 ve 25 arasında beyanname verilmesi gerekir. Yani 2016 yılında elde edilen gelirin beyannamesi 01 Mart 2017 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında verilmesi gerekir. Kira Beyannamesini Nereye vermem gerekiyor? 2016 yılına ait kira gelirleriniz için beyannameyi 01 -31 Mart 2017  tarihleri arasında  vergi dairelerine verilmesi gerekir.  Hangi vergi dairesine verileceği ile ilgili olarak
 • Önceden Kira Geliri yönünden kayıtlı mükellef iseniz önceki bağlı bulunduğunuz vergi dairesine
 • İlk kez kira beyannamesi veriyorsanız. Merniste gözüken ikamet adresinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekir.
Kira beyannamesini Nasıl  Verilir ? Kira beyannamesi üç şekilde gönderilebilir.
 • Herhangi bir Vergi Dairesine gidip elden beyanname doldurarak.
 • İnternet Vergi Dairesi Üzerinden  Elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi İle
 • Sözleşmeli Muhasebeciler Aracılığıyla
Beyannamenizi gönderebilirsiniz. Kira Beyannamesi  Vergisi Ne Zaman Nereye Ödenir ? Beyanname üzerinden hesaplanan Kira gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.  2017 yılında verilecek olan beyannamelerin son ödeme tarihleri ise İlk Taksit 31 Mart 2017 Cuma Günü.  İkinci taksit ise 31 Temmuz 2017 Pazartesi tarihine kadar ödenmesi gerekir. Ödeme Kanalları
 • Anlaşmalı  banka şubelerine,
 • Bağlı bulunulan vergi  dairesine,
 • Bağlı bulunulan vergi  dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine
 • gib.gov.tr adresi üzerinden kişiye özel bilgileri veya internet vergi dairesi şifresi ile girecekleri kişisel sayfaları üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla elektronik ortamdan ödeyebilirsiniz.
Editör: TE Bilisim