İsteğe bağlı sigortalardan Bağ-Kurlu olma koşulları, kişilerin Türkiye Cumhuriyeti yasaları doğrultusunda Bağ-Kur başvurusuna hak kazanması gibi çeşitleri içerir. İsteğe bağlı Bağ-Kurlu olmak için, hem isteğe bağlı sigortalılık gereklerini yerine getirmek, hem de Bağ-Kur şartlarını karşılamak gerekmektedir. Bu kapsamda kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye vatandaşı olması gibi şartlar aranmaktadır.

İsteğe Bağlı Bağ-Kurlu Olabilecek Kişiler Kimlerdir?

İsteğe bağlı Bağ-Kur başvurusu yapabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:
  • Kişi, isteğe bağlı Bağ-Kur giderlerini ve primlerini ödeyebilecek kaynağı göstermelidir. Belgelerle gösterilecek kaynak, kişinin tüm sigorta giderlerini karşılayacak güçte olmalıdır.
  • Kişi, tam zamanlı bir sigorta yapılan işlerde çalışmamalıdır. Kişiler, hayatlarının hiçbir döneminde sigorta başlangıcı yapmamış olmalıdır. Sigortasız işlerde çalışmak, başvurulan işlerde 30 günden az çalışmak veya part time işlerde görev almak, bu sigortaya başvuru yapma yolunda engel değildir. Kişi, sigorta yapılmasını gerektiren bir işte 30 günden az çalışmışsa, bu durum da sigorta için engel teşkil etmez.
  • Eğer kişi daha önceden sigortalı işe girmişse, prim ödemesi 30 günden az yatmış olmalıdır.
  • Kişiler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmelidir.
  • Kendi sigortası nedeniyle malullük ya da yaşlılık maaşı almıyor olma şartı bulunmaktadır.
  • Ziraat Bankası çiftçilik fonu gibi gelirlere başvurmamış olmalıdır.
  • Şirket ortaklığı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.
  • Kişilerin kira geliri gibi hazır bir geliri belgeleyebiliyor olması gerekir.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur İçin Nereye Başvurulmalıdır?

İsteğe bağlı Bağ-Kur için başvuru mercii Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleridir. Ancak  bu konuda ikametgah adresi önem taşımaktadır. Kişiler, ikametgah adresine göre kayıtlarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvuru yapmalıdır. Bunun için bir örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği içerisinde yer alan İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Poliçesi’nin doldurulması ve ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak yapılacak işlem, sigortanın ödeneceği gelirin tespiti ve belgelendirilmesidir. Eğer sigorta için düşünülen gelir kaynağı kira ise, kira kaynağına ilişkin tapu ve belgeler beyan edilmelidir.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur’a İkinci Kez Başvuru Yapılması Durumu Nasıl Gerçekleşir?

Bağ-Kur’a ikinci başvuru durumu, kişilerin isteğe bağlı emeklilikten çıkış yapması durumunda gerçekleşebilir. Kişiler, bazı nedenlerle başvuru yaptıkları isteğe bağlı Bağ-Kur’dan çıkış yapmak isteyebilir. Ancak aradan zaman geçmesi ile birlikte düzelen şartlarla, tekrar giriş talep edilebilir. Bu durumda sadece İsteğe Bağlı Sigorta Talep Dilekçesi ile yapılacak başvurular kabul edilmektedir. Fazladan herhangi bir belgeye gerek yoktur. Ancak geçen zaman içerisinde mal varlığının artması ve sigortaya ödeme yapılacak kaynağın değişmesi gibi durumlarda, kaynak belgelenmesinin tekrar edilmesi gerekmektedir.

Bağ-Kur İştirakçilik Başvuruları Hangi Adrese Yapılır?

Bağ-Kur iştirakçilik adresi, direkt olarak Ankara’dır. Her tür Bağ-Kur iştiraklerinde 5434 sayılı kanun maddesine göre kullanılacak adres: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’dır. Bunun için Mithatpasa Caddesi No:7 Sıhhiye- Ankara adresi kullanılacaktır.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur’un Başlangıcı Ne Zaman Belirlenir?

İsteğe bağlı Bağ-Kur’dan yararlanma zamanı, başvurunun gerçekleştiği tarihten bir gün sonrasıdır. Prim ödeme tarihleri de buna göre düzenlenir. Başvuru ile aynı gün, belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına intikal eder. Bu nedenle prim düzenlemeleri başvurudan bir gün sonrasına göre yapılır. Ancak İstanbul gibi kalabalık şehirlerde, bu işlemler daha uzun sürebilmektedir. Bu nedenle işlem bilgisini düzenli olarak alabilmek için takip ve talep önem taşır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşerek isteğe bağlı Bağ- Kur başlangıcınızdan haberdar olmak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur’da Ödenecek Prim Ne Kadardır?

İsteğe bağlı Bağ-Kur prim miktarları şu şekilde düzenlenecektir: Bu prim ödemeleri, alt sınır ve üst sınır arasında kalmak kaydıyla, sigortalının gelirine göre düzenlenmektedir. Sigortalının yetkili ile uzlaşması sonucu anlaşılan prim miktarı, aylık kazancın %32’sidir. Sigortaya kaynak olarak gösterilecek kazancın %32’si, prim olarak ödenmektedir. Bu ödemenin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12’si ise genel sağlık sigortası prim ödemesidir.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Primimi Ödemezsem Ne Olur?

İsteğe bağlı Bağ-Kur priminin ödenmemesi durumu, sigortanın direkt olarak sonlandırılması söz konusu değildir. Yapılan son düzenleme ile kaldırılan sigorta iptali, yerini sigortanın dondurulmasına bırakmıştır. Ait olduğu ayın primini 12 ay içinde ödemeyen sigortalı, o ayın primini artık ödeyemeyecektir. Bu nedenle emeklilik süresi 1 ay uzar. Eğer borcun yapıldığı ayın üzerinden 12 ay geçmemişse, ödemenin gecikme zammı ile birlikte yapılması kaydıyla sigorta devam eder.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Hangi Durumlarda Kendiliğinden Sona Erer?

İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortasının kendiliğinden sona ermesi için kişinin vefat etmesi ya da sigortalılık şartlarını karşılayamayacak duruma gelmesi gerekir. Şartların karşılanmaması kapsamında örneğin, kişi artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse, sigorta kendiliğinden sona erer. Kişinin vefatı durumunda geride kalan yakınlarına ölüm tazminatı ödenir. Ancak sigorta yine sona ermiş olur. Bunun yanında kişi eğer gecikme zammını ödemeyi reddediyor, ya da primleri ödeyemeyeceğini beyan ediyorsa, sigorta iptal olur.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sonlandırmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

İsteğe bağlı Bağ-Kur iptali için kişilerin ikametgah adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru halinde kişinin ödeme yapmadığı ilk güncen itibaren sigortanın sonlandırıldığı varsayılır. Ölüm nedeni ile sonlanma durumunda kişinin resmi ölüm tarihi itibariyle sigorta sonlandırılır. Herhangi bir sosyal yardım, yaşlılık maaşı gibi maaşlar, bu sigortanın varlığına engel teşkil eder. kişinin malullük ya da yaşlılık sebepli aylık almak istemesi durumunda, başvuru yaparak sigortasını sonlandırması gerekmektedir. bu tür taleplerde resmi aylık talebinden itibaren kişiler sigortayı sonlandırmış varsayılır.

3600 Günlük Bağ-Kur Emekliliği Nasıl Olur?

3600 günlük kısmi Bağ-Kur emekliliği, kişilerin isteğe bağlı emeklilikte de erken ve daha az prim ödeyerek emekli olmasını sağlamaktadır. Ancak bu durumda alınacak emekli maaşında da değişiklik olacaktır. Bu şekilde emekli olmak için yapılması gereken işlem, kişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce isteğe bağlı Bağ-Kur emeklilik  başvurusu yapmış olmasıdır. Kişi, en az 10 yıl içerisinde 3600 günlük emeklilik primi yatırmış olmalıdır. Ancak bu süre daha da uzayabilir. Kişi,  15 yılda da 3600 prim gününe ulaşmış olabilir. Bu durum sadece emeklilik zamanını ileri atar. Bunun dışında bu kadar az prim günü ile emekli olunması halinde kişide yaş şartı aranmaz.

4500 Günlük Bağ-Kur Emekliliği Nasıl Olur?

4500 günlük Bağ-Kur emekliliği için kişilerin en az 60 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Her ne kadar isteğe bağlı Bağ-Kur emekliliği tercih edilmiş olsa da, yaş şartı bu prim türünde aranır. Ayrıca sigorta başlangıcının 1999- 2008 tarihleri arasında yapılmış olması şartı aranmaktadır. Kişi, en az 25 yıllık süre boyunca sigortalı kalmalı, 4500 prim gününü en az 25 yılda tamamlamalıdır. Bunun yanında isteğe bağlı Bağ-Kur seçenekleri arasında 5400 gün ve 9000 gün prim ödemesi ile emeklilik seçenekleri de bulunmaktadır. Kişi tam emeklilik istiyorsa, 9000 gün prim ödemek zorundadır.

İsteğe Bağlı Bağkur Formu

İsteğe bağlı bağkur başlatmak isteyenler, sgk'nın resmi sitesinde ki formu indirebilirler.
Editör: TE Bilisim