Bilindiği üzere 23 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 685 Sayılı KHK ile görevden ihraç edilmiş memurların göreve iade için nasıl ve nereye başvuru yapacakları ve usülleri konusunda düzenleme yer aldı. 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevden ihraç edilmiş memurlar göreve iade edilmek için başvuru yapabilecekler. Başvuru şekli, süresi ve başvuru yeri ile ilgili tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.  İhraç Edilen Memurlar Göreve İade İçin Ne Zaman Başvuru Yapacak? Başvuruların yapılacağı tarih Başbakanlık tarafından ilan edilecek. Başbakanlığın 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde göreve iade için başvuruların başlayacağı tarihi ilan etmesi gerekiyor. Göreve İade Başvuruları Hangi Kuruma ve Nasıl Yapılacak?
  • Görevden ihraç edilen memurlar göreve iade başvurularını kendi kurumlarına ya da valilikler aracılığı ile yapabilecek.
  • Valiliklere ya da kuruma başvuru tarihi göreve iade için başvuru tarihi olarak esas alınacak.
  • Başvuruların yazılı olarak yapılması gerekecek.
  • Valilikler ya da başvuru yapılan kurumlar bu başvuruları göreve iade için kurulan komisyona gönderecek.
  • Komisyonun başvuru almaya başlayacağı tarihten önce yürürlüğe girmiş olan KHK’larla ilgili başvurular, başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulacak KHK’larla ilgili başvurular ise ilgili KHK’nın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılacak.
  • Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. Süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, kapsamda olmadığı veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilecek.
  • Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapacak. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek.
Göreve İade Komisyonu Kararları Nasıl Uygulanacak?
  • Kamu görevinden çıkarılanlara ilişkin başvurunun Komisyon tarafından kabul edilmesi durumunda, bu konudaki karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.
  • Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak 15 gün içinde yapılacak.
Görevden İhraç Edilmeden Önce Yönetici Konumunda Olanlar Yine Aynı Unvanla mı Görecve İade Edilecek? KHK’ile kamu görevinden çıkarılmış olanlar, iade KHK’sı olmaksızın Komisyon kararına istinaden kamu görevine dönebilecek. Göreve İade Komisyonu Kararlarına İtiraz Edilebilecek mi? Başvuru üzerine komisyon tarafından verilen kararlara karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar da, komisyona başvuruda bulunabilecek.
Editör: TE Bilisim