Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alır Mı?

12.07.2019
1.674
A+
A-
Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Kendi isteği doğrultusunda işten ayrılanların kıdem tazminatı hakkı olup olmadığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre açıkça belirtilmiştir. Bu bağlamda özellikle işçiler kadar işverenleri de yakından ilgilendiren bu hususta söz konusu kanunda bulunan hükümlerin iyi anlaşılmış olması gerekmektedir. İşçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların temel sebebi haline gelen kıdem tazminatı hangi şartlarda ve koşullarda alınabilmektedir? İşçilerin merakla yanıt aradığı “İstifa halinde kıdem tazminatı alınabilir mi?” sorularının yanıtlarını ve kanunda yer alan maddeler hakkında bilinmesi gereken detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İşten Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

İşten kendi kararı ile ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı, hem işverenleri hem de işten istifa eden işçileri  yakından ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Çünkü işçiler, iş sözleşmesinin sonunda kanunda yer alan hükümlere göre hak ettikleri durumda kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Dolayısıyla işverenler de işten ayrılan işçilerine kıdem tazminatlarını ödemekle yükümlüdür. Ancak bilindiği üzere kıdem tazminatının hak edilmesinde bazı hususlar öne çıkmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu, işçi ile işveren arasındaki tüm iş ilişkisinin düzenlendiği kanunları barındırmaktadır. Bu kapsamda işçinin hangi durumlarda kıdem tazminatı alabileceği de kanunlar nezdinde belirlenmiştir. Öncelikle kıdem tazminatının işçinin iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmesi durumunda alınamamaktadır. Dolayısıyla bir işçi, herhangi kanunen geçerli bir mazereti olmadan tek taraflı olarak işinden istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alma hakkına sahip değildir. Kanunlara göre “keyfi bir tasarruf” olarak değerlendirilen istifalarda işverenler kendi isteği ile işten ayrılan işçilerine kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünde değildir.

Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nda açık bir şekilde düzenlenen bazı hükümler gereğince işçi, işinden kendi isteği ile ayrılsa bile kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip olabilmektedir. Esasında işçinin tek taraflı olarak iş sözleşmesine sebep olan bazı mazeretlere uygun koşulların oluşmuş olması gerekmektedir. Bu koşullar altında işçiler işverenlerinden kıdem tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu koşullar da iş sözleşmesinin haklı fesih ile sonlandırılması anlamına gelmektedir.

Haklı Fesih Nedir?

Haklı fesih kavramı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilen ve iş sözleşmesinin sonlandırılmasına işaret eden bir nitelendirmedir. Nitekim iş sözleşmesinin sonlandırılmasında işçinin kullandığı tasarrufun kanunlara uygun olduğunu ifade etmek için “haklı” olarak nitelendirilmektedir.

Haklı fesih ilgili 4857 sayılı Kanun’un 24. maddesinde düzenlenen hükümlerle hukuki çerçeve içine alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu maddede “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.” denilmektedir. Kanun metninde yazılı olan sebepler ise genel itibarıyla şu başlıklar altında ele alınmaktadır:

 • Sağlık sebepleri
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
 • Zorlayıcı sebep

Bu başlıklar altında belirtilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Öte yandan işçiye haklı fesih veya derhal fesih hakkı veren koşulların oluştuğu durumların da hukuki alanda kanıtlanması gerekmektedir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alır?

Kendi isteğiyle işten ayrılan kişinin kıdem tazminatı alma halleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda değindiğimiz başlıklar altında belirtilen maddelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla işten kendi isteğiyle ayrılan yani bir nevi istifa etmiş olan işçiler, birazdan belirteceğimiz koşullar altında iş sözleşmelerini feshetmiş olmaları durumunda işverenlerinden kıdem tazminatı talep edebilme hakkına sahiptir. İşçinin istifa etmesi veya işi bırakması durumunda tazminat hakkı doğuran sebepler şu şekilde belirlenmiştir:

 • İşyerinde bulunan ağır çalışma koşulları sebebiyle sağlığının bozulması
 • İşyerinde, iş arkadaşları veya idarecileri tarafından istifaya zorlanması halleri (mobbing ve psikolojik şiddet durumları, bu durumun belgelenmesi önem taşımaktadır.)
 • İşçinin ücretinin kanun hükümleri veya iş sözleşmesinde belirtilen şartlara göre ödenmemesi
 • İşçinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının (ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardımı, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi
 • İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik bildirilmiş olması
 • İşçinin haberi olmaksızın işveren tarafında SGK’da giriş – çıkışı yapılması
 • İşçinin dini bayramlar ve resmi tatillerde çalışmış olması durumunda işçinin hak ettiği ücretinin ödenmemesi
 • İşverenin yıllık izin hakkını tam olarak kullandırmaması
 • İşçinin çalıştığı işyerinde kendi sorumluluğu dışındaki koşullardan kaynaklı bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebeplerin oluşması
 • Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebini gerekçe göstererek işten ayrılması
 • Meslekte en az yıl çalışmış olan gazeteciler, istifa etmeleri halinde bile kıdem tazminatı alabilir. (özel durum)

Görüldüğü üzere söz konusu özel durum olarak belirtilen madde dışındaki tüm şartlardan en az birinin oluşması halinde, işçi iş sözleşmesini feshetmesi yani işten istifa etmesi durumunda işvereninden kıdem tazminatı alabilme hakkına sahiptir.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? Yargıtay Kararı

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı almasında Yargıtay kararı etkisi de bulunmaktadır. Nitekim Yargıtay’ın imzasını taşıyan kararlar, normal şartlarda kıdem tazminatı davasının görüldüğü İş Mahkemelerini bağlayıcı özelliğe sahiptir. Bu bağlamda Yargıtay, Bölge İdare Mahkemesi, Yargıtay Genel Kurulu gibi yüksek mahkemelerde alınan kararlar, uyulması gereken hükümleri içermektedir. Bu yüzden kıdem tazminatında Yargıtay kararları emsal niteliğinde olduğu için pek çok benzer davada da tazminat taleplerinde gerektirici sebep olarak kullanılabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken işçinin aynı işyerinde çalışmış olduğu sürelere bakılmaktadır. Bu kapsamda işçinin çalıştığı her yıl için son brüt maaşından bir maaş hesaplanmaktadır. Bir yılı tamamlamayan süreler de hesaba ilave edilmektedir. Bu bağlamda 3 yıl çalışan ve brüt maaşı 2 bin lira olan bir çalışan 6 bin lira kıdem tazminatı almak hakkına sahip oluyor. Söz konusu işçinin 3 yıl 3 ay çalışması durumunda da 3 aylık kısım da hesaba dahil ediliyor ve işverenin ödemesi gereken tazminat miktarı 6 bin 500 lira oluyor.

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Hangi Ücret Geçerli?

Kıdem tazminatı hesaplamasında geçerli olan ücret, SGK’ya bildirilen prime esas kazanç üzerinden belirlenmektedir. Bu nedenle işvereninden aldığı maaşı yüksek olduğu halde, SGK’da asgari ücretten gösterilen işçiler, kıdem tazminatında birtakım problemler yaşayabiliyor. Bu nedenle işçinin aldığı gerçek maaşın bordroda göstermeyen işverenlerin ALO 170’e bildirilmesi gerekmektedir.

Tazminat Miktarında Sınır Var Mı?

Kıdem tazminatı miktarında üst sınır bulunmaktadır. Dolayısıyla alınan maaş ne kadar olursa olsun brüt ücretin belirlenen rakamı aşması mümkün olmamaktadır. 2019 yılı itibarıyla söz konusu rakam 6 bin 17 lira olarak belirlenmiştir. Ancak Basın İş Kanunu’na tabi olan basın çalışanları ve gazetecilerde ise kıdem tazminat tavan miktarı uygulanmamaktadır.

Tazminattan Hangi Kesintiler Yapılıyor?

Kıdem tazminatından yapılan kesintiler, işçileri yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçinin tazminat bedelinden damga vergisi dışında herhangi bir kesintinin uygulanması söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte işveren ödemekle yükümlü olduğu kıdem tazminatını işverene hemen ve tek seferde bankaya yatırarak ödemek zorunda olmaktadır. Dolayısıyla işçinin rızası olmadan söz konusu kıdem tazminatı ödemesinde taksit yapılması mümkün değildir.

Memurların Hamilelik Ve Doğumdan Doğan İzin Ve Sosyal Hakları

Engelli Raporu Hesaplama, Nasıl Hesaplanır?

Stajyer ve Stajyer Öğrenci Maaşları Ne Kadar?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 194 YORUM
 1. FAHRİ dedi ki:

  bir kamu kurumunda 657/4b sözleşmeli büro personeli olarak 2007 yılından beri çalışıyorum.Ancak başka bir kamu kurumunda daimi işçi kadrosunda işe başvuru yaptım.Mülakatı kazandım şimdi sözleşmeli olarak çalıştığım kurumdan istifa edersim kıdem tazminatı alabilirmiyim.Karar vermek için çok az zamanım var yardıcı olursanız sevinirim.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Değerli okurumuz;
   Kendi isteğinizle ayrıldığınız için size kıdem tazminatı ödenmez. Saygılarımızla sağlıklı günler dileriz.

  2. Ali dedi ki:

   3yıldan fazla çalışıyorum iş yeri açmak istiyorum kıdem tazminatı alabilirmiyim birde işyerinde yıllık izin yok kisin is olmadiginda donusumlu olarak birer hafta ucretsiz izin veriliyor bunu göstererek tazminat alabilirmiym

 2. fahri dedi ki:

  iyi günler hocam peki bu kurumdaki geçmiş hizmetlerimi yeni başlayacağım kurumda hizmetlerime saydırabilirmiyim yani burada on yıllık bir süre söz konusu

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Tabi ki saydırabilirsiniz. Hizmetinize eklenir yani birleştirilir hizmetler.

 3. Seda dedi ki:

  Merhaba kurumsal bir markette 1 yıldır çalışıyorum aç/kapa dedikleri sabah 8 akşam 10 olmak üzere haftda en az birkere uyguladıkları mesai türü var bunu daha sonraki gunlerde erken çıkış olarak telafi edip olması gereken saat tutarını ayarliyorlar fakat benim 14 saat çalıştığım yoğun mağaza kasasında tek başıma kaldığım gün kasamda açık çıkıyor mesela arife günü böyleydi ve akşam 40tl cebimden para vermek zorunda kaldım çıkışta bu uygulama yasalmi ben işten ayrilicam bu sebeple tazminat alabilirmiyim

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Kendi isteğinizle ayrılmanız halinde bir tazminat hakkınız olmaz. Siz çalışmadığınız dönemde kasanın sizin adınıza açılması yasal değil. Bu zaman aralığında çıkan açıktan siz sorumlu olamazsınız.

   1. mehmet dedi ki:

    🙂 soruyu yalnış anlamışsınız kasamda açık çıkıyor derken para eksiği olduğu belirtilmiş , siz çalışmadığı dönemde o kişinin kasası açıldığı şeklinde algılamışsınız.Yani arkadaş kasaya girmesi gereken parayı eksik almış hesap yaparkende para kasada olması gerekirken eksik çıkmış o da mecburen cebindeki paradan ilave ederek paranın tam olmasını sağlamış.

 4. Sevinc cur dedi ki:

  Ben tursu fabrikasında 2013 te uç sene sezonluk 2016da yani 07/01/2015 ten 09/07/2016 da sağlık sorunlarına yüzünden ayr8ldim muasebeciye de söyledim bir kağıdı kendi doldurdu bende imzaladı bu işyerinden tazminat alabilir miyim bana hiç bir belge verilmedi iskurdan öğrendim istifa diye yazmış böyle bir hakları varmı

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Eğer kendi isteğinizle ayrılacağınıza dair dilekçe verdiyseniz istifa olarak vermeleri normaldir. Bu durumda tazminat hakkınız olmaz. Ama sağlık durumunuzu gerekçe göstererek ve raporunuzu da ibraz ederek ayrıldıysanız bu duurmda size tazminat ödenmek zorundadır.

 5. alper dedi ki:

  Slm. Ben kuyumcuda 4.5 yıldır çalışıyorum kendi.istegimle. çıkıp daha uygun bir yerde çalışma planlarım var ben tazminat alabilirmiyim.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   SSK ilk işe giriş tarihiniz ne zaman? Ay gün ve yıl olarak yazın lütfen.

 6. Nebi dedi ki:

  Ben özel bir fahrikada çalışıyorum 4000 günüm 29 senedir sigortalıyım kendi isteyimle ayrılsam tazminat alabilirmiyim

  1. SGKuzmani dedi ki:

   SGK’dan kıdem tazminatı yazısını alarak işten ayrılışınızı talep ederseniz işveren size kıdem tazminatınızı öder.

   1. Ali dedi ki:

    3yıldan fazla çalışıyorum iş yeri açmak istiyorum kıdem tazminatı alabilirmiyim birde işyerinde yıllık izin yok kisin is olmadiginda donusumlu olarak birer hafta ucretsiz izin veriliyor bunu göstererek tazminat alabilirmiym

 7. alper dedi ki:

  01.11.2012 de sigirtam basladi.Aksatmadan bugüne kadar yatırdık.(26.10.2016) ben kendi istegimle ayrıldım anlasamadim şimdi başka yere baslicam ayrıldığım yerde 4 yıl hizmetimin karşılığı varmı merak ediyorum.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Kendi isteğiniz ile işten ayrıldığınız için tazminat hakkınız yok maalesef

 8. ömer dedi ki:

  Özel bir şirkette 5 yıldır çalışmaktayım.başka bir kuruma iş başvurusu yapmak istiyorum .işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim 15 yıllık çalışma ve toplamda 4800 gün primim var

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Kendi isteğiniz ile işten ayrılmanız halinde SGK’dan kıdem tazminatı yazısını alarak ayrılırsanız tazminat alabilirsiniz.

 9. TUNCAY dedi ki:

  Selam ben özel sektörde satış temsilcisiyim.16.02.2011 tarihinden beri çalışıyorum.
  Başka bir işte çalışmak istiyorum.Bu iş yerinde fazla çalışıyorum saat olarak ve dini tatiller 9 günse biz 2 gün izinli kalıyoruz.Buna benzer bazı geçerli nedenlerden bu iş yerinden kendi istegimle ayrılıp başka bir işe girmek istiyorum.
  Herangi bir tazminatım olabilirmi

  1. SGKuzmani dedi ki:

   YOk kendi isteğiniz ile işten ayrılırsanız alamazsınız maalesef. Ama ilk sigorta başlangıç tarihiniz 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ise 3600 gün ile kıdem tazminatı yazısı alarak işten ayrılmanız halinde alma hakkınız olabilir

 10. hakan can dedi ki:

  stajerlik dolayısı ile ilk sigorta numaramın alındığı tarih 1997
  bu numaraya ilk pirim eylül 2000 de yattı
  şuan toplam pirimim 4760 gün.

  şuan çalıştığım yerde 14. seneme başladım.
  çalıştığım şuanki yerden tazminatımı alıp ayrıla bilirmiyim.

  teşekkürler.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Mevcut durumda stajyerlik başlangıcı giriş olarak sayılmadığından kendi isteğiniz ile işten ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ama askerliğinizi 2000/Eylül ayından önce yaptıysanız 1 yıl askerlik borçlanmanız halinde 3600 gün ile SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak işten ayrılabilir ve tazminat talep edebilirsiniz.

 11. Hannife dedi ki:

  Ben 2007 yilindan bu yana kurumsal bir sirkette calisiyorum.ve isten ayrilmayi dusunuyorum.kidem tazminati alabilirmiyim

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde hakkınız yok. Sİgorta, bağkur ya da diğer kapsamlardaki ilk sigorta başlangıç tarihiniz ve toplam hizmet gün sayınız ne kadar acaba?

 12. Ruşen adli dedi ki:

  Ben 20 aydir çalışıyorum rvde yangın cikma seple işten ayrılmak zorunda kaldim kidem tazminati alabilirmiyim

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında olduğu için almanız gerekir.

 13. hüseyin dedi ki:

  ben kamuda daimi işçi olarak 03/01/2005de işe başladım.01/07/2007de belediyede kadro aldım şimdi milli eğitim bakanlığında işçi statüsünde halen çalışmaktayım. ben toplamda 11 yıl çalışmışlığım oluyor kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilir miyim.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat hakkınız yok maalesef.

 14. Önder dedi ki:

  25.10.2002 sigorta başlangıcım var.2005 5. Aydan beri aynı firmada çalışmaktayım.Toplamda 5016 prim gün sayım var.Sgk dan kıdem tazminatı yazısı alabiliyormuyum?

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Toplamda 7000 günü tamamlamanız halinde tazminat yazısı alabilirsiniz.

 15. Leyla dedi ki:

  01 /01/2001 işe girişim 3 cocuğum var 15 yıl bitti sigortam ise 4751 sadece 1999 yılında işe girmedim diye kıdem alamazmıyım ne kadar prime daha ihtiyacım var kıdem almak için

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Kıdem tazminatı alabilmeniz için en az 7000 günü tamamlamanız gerekir.

 16. Güngör dedi ki:

  09/04/2011 de bir resmi kurumda taşeron firma elemanı olarak işe başladım.2000 gün primim bulunuyor.Rahatsızlığım var ve işten ayrılmak istiyorum, tazminat hakkım varmı? saygılar.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Sağlık problemleriniz sebebiyle işten ayrılırsanız alabilirsiniz. Ama bunu doktor raporu ile belgelemeniz gerekir.

 17. Mustafa dedi ki:

  Slm benim 1994te sigorta girişim var 1994 ten 2004 e kadar bir iş yerinde çalıştım sonra 2008 de başka bir iş yerine başladım ve hala aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorum 6470 pirim günüm var buradan kendi isteğimle ayrilsam sgk dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alabilir miyim cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

  1. SGKuzmani dedi ki:

   SGK’dan kıdem tazminatı alarak işten ayrılmanız halinde tazminat hakkınız var. 3600 günden tazminat yazısı alabilirsiniz.

 18. Ali dedi ki:

  Ben is akdimi tek tarafli fes ediyorum diye dilekcemi isverenime verdim.hala calismaya devam ediyorum.mahkeme açıp resmi tatillerde çalistirildigima dair,gece vardiyasi donuslerimde dinlendirilmeden yeni vardiyaya baslatiliyorum,bu nedenleri sosyal hayatimi etkiledigi gerekcesiyle tazminat talep edebilirmiyim? İyi calismalar.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Evet bunları zorlayıcı sebep olarak gösterip iş mahkemesine tazminat davası açabilirsiniz

 19. SrnB dedi ki:

  Merhaba, 13.09.2016 tarihinde işe başlamış ve 29.11.2016 da kendi isteği ile işten ayrılan bir elemanın (daha öncesinde haber vermeksizin) çıkışını yapacağız. Kendisi ile henüz sözleşme yapılmamıştı. Yasal olarak çıkış ücretini 15 gün kesinti yaparak verdiğimizde karşı taraf hak sahibi midir öğrenmek istiyorum ? Teşekkürler.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Merhaba. Eğer haber vermeksizin çıkışını yapacaksanız ihbar tazminatı ödemeniz gerekmektedir.

   1. SrnB dedi ki:

    Hayır biz çıkarmıyoruz, Kendi isteğiyle ayrılıyor..

    1. SGKuzmani dedi ki:

     Kendi isteği ile ayrılıyorsa ve ihbar sürelerine uymuyorsa bu durumda siz onun alacağından ihbar tazminatı kesebilirsiniz.

 20. HC dedi ki:

  MERHABA ÖZEL ŞİRKETTE 4 YILDIR ÇALIŞMAKTAYIM VE KENDİ İSTEĞİMLE İŞTEN AYRILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM PATRON TAMAM ÇIKABİLİRSİN DEDİ TAZMİNATIMI SORDUM BANA İŞTEN SEN AYRILMAK İSTİYORSUN NE TAZMİNATI DEDİ BEN HAK ETMİŞMİYİMDİR TAZMİNAT BİRDE SES KAYITI YAPMIŞ AYRILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDĞİMDE.

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Merhaba. Kendi isteğiniz ile işten ayrılmanız halinde tazminat hakkınız olmaz. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığınız tarih ne zaman?

 21. ayhan dedi ki:

  merhaba 2017 yılında tazminat hakları dehişecekmi

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Merhaba. Yeni kıdem tazminatı sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 2017 yılında sonuçlanır mı bilemiyorum.

 22. Ismail dedi ki:

  Mrh 01092007 de ise basladim artik kendi isimi kurmak istiyorum ama ayni isimi yapmicam is yeeinden hangi tazminatimi alirim ne zaman a kadar beklemem lazim ne yqpmam lazim tesekkurler

  1. SGKuzmani dedi ki:

   Merhaba . Kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat hakkınız olmaz. Tazminat hakkı elde edebilmeniz için en az 7000 günü tamamlamanız gerekiyor.

 23. Faruk dedi ki:

  Merhabalar yaklaşık 3.5 yıldır özel sektörde çalışmaktayım yakın zamanda kamuda memur olacağım için istifa etmek zorundayım sizde kidem veya ihtar tazminatı alabilirmiyim

  1. Merhaba. Kendi isteğiniz ile ayrılacağınız için tazminat alamazsınız.

 24. Cml dedi ki:

  Merhabalar benim iş yerimde bir çalışanım 2004 yılından beri çalışıyor.duzensiz davranışları ve geçımsiz tavırlarından dolayı işten ayrılması gerektıgını kendisine sözlü olarak söyledim. 05 12 2016 danberi işe gelmiyor.bende kendisine noterden işe davet mektubu gönderdim.oda beni SGK ya tazminatımı vermiyor diyeşikayet etmiş. Gelmediği zaman zarfında iş yerinde diyet çalışanlarla tutanak tutum mazeretsiz gelmediğine ilişkin.ve artık sigorta çıkışını yapmam gerekiyor ne yapmalıyım benden tazminat alabilirim tşk ederim

  1. Ramazan DOLMAZ dedi ki:

   Merhaba. İşi usulsüz olarak bıraktığı için tazminat ödemek zorunda değilsiniz. Sigortalıya tazminat kendi kusuru ve isteği dışında ayrılması halinde ödenir

 25. Hanife şahin dedi ki:

  Merhaba suan bebekten dolayi 6 aylık ücretsiz izin kullanıyorum. Bir arkadaşım sgk dan bebeğe bakacak kimse olmadigi ve mecburi işten ayrılması gerektigi ile ilgili bir yazı alıp iş çıkışını yapmalari icin işyerine vermiş.hem tazminatini almış hemde işsizlik maaşı alabilmis. Doğru mudur ? Bu isyeri de hukuk bürosuydu yani usülsüzlük olsa bilirlerdi herhalde. Bana yardımcı olur musunuz bu konuda

  1. Merhaba. Böyle bir hak yok normalde. sigortalı ile işveren aralarında uzlaşma sağlamış görünüyor.

 26. Abdurrahman dedi ki:

  95 den numaram var 4500 gün pirim var huzurevinde 10 yıldır kaliferciyim sebebsiz yere beni 2. Kata temizlik görevlisi verdiler katta yapamıyorum işten çıksam tazminat alabilirmiyim saygılar

  1. Merhaba.SGK’dan 3600 gün kıdem tazminatı yazısı alarak işten ayrılmanız halinde tazminat alabilirsiniz.

 27. Abdurrahman dedi ki:

  Birde fazla mesailerim var resmi bayramlarda 24 çalışırdım cumartesi pazar 24 çalışırdım bunların karşılığını vermediler nasıl alırım saygılar

 28. ibrahim demirer dedi ki:

  10.10.2012 de işe özel şahsa ait işe başladım ilk 5 beya 6 ay bankaya yatti ondan sonra elden almaya başladım.suandada isler düştü diye para almiyoruz kendi istegimle işten ayrılsam tazminat alabilirmiyim 4 senedir ayni yerde çalışıyorum

  1. Merhaba. Kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde alamazsınız.

 29. nursen dedi ki:

  2011 yılından beri bır sırkette calısıyorum kıdem tazmınatı alabılırmıyım kendı ıstegımle cıkmıs olursam eger

  1. Merhaba. Kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde alamazsınız

 30. Umut dedi ki:

  Mrhb ben 23 Şubat 2015 ten buyana özel sektör şirketin boya hanesinde mobilya boyası yapmaktayım bir ay öncesi iç hastalık ları ve kulak burun boğaz poliklinik yerinden uzman doktor tarafından tozlu ortamda çalışması uygun değil dır diye rapor yazıldı ve bir aydır aynı bölüm de çalıştım bölüm degistilmedi ve bende isten ayrılmak istediğimi sözlü olarak bildirim ve bölümü değiştirip çıkış vermediler tazminat alarak çıkmak için ne yapmalıyım

  1. Merhaba. SAğlık durumunuzu gerekçe göstererek ayrılmanız halinde işveren size tazminat ödemek zorundadır.

 31. Oktavia dedi ki:

  Merhaba , yaklaşık 9 yıldır özel bir banka da çalışmaktayım. İlk sigortalılık başlangıcım 1998 toplam 4254 günüm var.
  Çalıştığım şube de 2016 yılı içerisinde şb. müdürü değişikliği oldu. Yeni gelen şube müdürü geldiği dönemden itibaren sürekli olarak ;sen başka şubeye git , değişiklik iyidir. Gitmek istediğin bir yer var mı , işsiz kalsak nasıl geçineceğiz v.s. gibi söylemler ile psikolojik baskı yapmaktaydı. Bunun sonucu olarak ve doğal olarak Banka uygun görürse gidilebilir dedim. Sonunda da apar topar geçici görev ile başka şubeye tayinim çıkarıldı. Banka insan kaynakları salı günü saat 14:30 gibi arayarak , çarşamba sabahı yeni şubede işe başlamam gerektiğini söyledi. Bunun mümkün olamayacağını arada 400 km olduğunu , ev bulunması , taşınması çocuğun okul durumlarını söylediğimde de ; izne çıkabileceğimi beyan ettiler. Bunun üzerine yaklaşık 1.5 hafta yıllık izne çıktım. Ayrıca tayinimin benim isteğim olduğunu(!) ve bu nedenle nakliye masraflarını da karşılamayacaklarını bildirdiler. Kar kış kıyamette ev arar duruma geldim bu sebeplerden ötürü iş akdimi fesh etmem sebebi ile kıdem tazminatı alabilir miyim ?
  İyi çalışmalar.

  1. Merhaba. SGK’dan 3600 gün ile emekli olabilir yazısı alarak emeklilik gerekçesi ile işten ayrılırsanız size tazminat ödemek zorunda banka.

 32. Cemile dedi ki:

  Merhabalar mehmet bey 15.08.2011 yilindan beridir ayni firmada çalışıyorum. ise giris tarihimden itibaren ne gorev tanimi yapildi yazili olarak nede bir sozlesme .On muhasebe diye basladim. Sekreterlik, temizlik, isleri yaptim. 5yil boyunca batmanin eşiğine geliyor tekrar ayaga kalkiyor. Askeri ucretin zammi haricinde zam talebinde bulundum sana degil kimseye zam yapamam dedi. Neyse calismaya devam ediyorum. Sonraki 3 ay icinde benimle birlikte calisacak bir eleman getirdi. Bunada isi ogret diye. Neyse isler biraz daha iyi gitmeye basladi hala eleman aliyor ve bir mudur yardimcisi aldi 2 ay gibi bir surede onunla calistik mudur yardimcisi birgun odama gelip su işi yaparmisiniz çabuk yapin bakin ben size sozlu mobbing uyguluyorum dedi daha bir ay aradan gecmeden firmanin islerini yaparken birkac defa kapidan girdim ciktim kendisi acti her defasinda kapiyi ve bi git artik su ofisten artik dedi. Bende sinirle bir dilekçe yazdim bunca zaman olanlari belirtip gerekli yasal haklarim odendigi takdirde istifa ediyorum diye. Oturduk konustuk patronla istifayi kabul etmedigini oturup konusarak halledecegimizi soyledi. 4 ay sonra ayni mahallede farkli bir binaya tasindilar proje icin herkesi goturdu beni goturmedi gerekce ise adres ve telefon bilgisi olarak merkez ofis biliniyor sen burda kalacaksin. yarim saatlik mesafe var iki ofis arasinda.iki aydir soguk, yemek yok maas zamaninda(askeri ucret uzerinden yatıyor bir kismi elden) odenmiyor bu sartlarda daha fazla calismayip cikmayi dusunuyorum. 6yil 6ay sure ile tazminatimi alabilirmiyim?

  1. Merhaba. İşyerindeki zorlayıcı sebeplerden dolayı iş çıkışınızı istediğinizden tazminat ödenmek zorunda size.

 33. hakan dedi ki:

  endustriyel mutfak uzerine bir firmada supervisor olarak calisiyorum arizali cihazlari tamir ediyoruz ve temizliyoruz cihazlar yag icinde oldugundan dolayi kimyasal kullaniyoruz ve uygu ortam olmadigi icin birde temizlik bizim isimiz degil biz teknik adamiz diyerek karsi ciktim bunun sonucu olarak temizlik yapacak kimseyok mecbur siz yapacaksiniz diye bi tavir aldim suan temizlik yapmiyorum ve isten ayrilmak istiyorum 4 yillik calisanim bu durumda tazminat alabilirmiyim bide ilave olarak maasimiz maas + ikramiye olarak veriliyordu asgari ucret 1300 olunca ikramiyeyi maasin icine gomduler ve bize istemesekte bir kagit imzalattilar yasal haklarimi merak ediyorum bi sonuca varabilirmiyim

 34. Ozlem dedi ki:

  Mrb…ben 5 yildr sozlesmeli hemsire olarak calisiyorum(SGK)4 yil once ewlendim ve dogum yaptim.isten usulune uygun olarak ayrilmak istedigime dailr dilekce verdim..doktor beyle karsilikli sozlesme fesh ettik..tazminat alma ihtimalim var mi

 35. muhammet dedi ki:

  merhaba ben özel sektörde 5 yıl 2 ay çalıştım kendim işten ayrıldım tazminat alma bir durumun var mi ? Bir de bir dilekçe verdiler dilekçete sirketden her hangi bir halk talep edemersin yazıyor ben de imzalamadım ne yapmam gerekiyor acaba iyi günler

  1. Merhaba. Kendi isteğiniz ile ayrılmış olduğunuz için tazminat hakkınız yok.

 36. kasım dedi ki:

  merhaba hocam bir sorum var size ben belediyenin bir biriminde 2 yıldır taşeron bünyesinde çalışıyorum ancak oradan çıkışımı yapıp aynı belediyenin başka bir biriminde işe başlayacağım bu birimde devam ettiğim sürede belediye çalışanlarına kadro gelirse bende bu haktan yararlanabilirmiyim

 37. Murat dedi ki:

  Merhaba 13 yıldır aynı yerde sigorta lı olarak çalışıyorum zam konusunda anlaşamadık iş yerinden çıkmak istiyorum tazminatımı alabilir miyim

  1. Merhaba. Bu tazminat için geçerli bir sebep değil maalesef. Maalesef

 38. Demir dedi ki:

  Merhaba 01.11.2006 dan beri sigortaliyim
  Son is yerinde 4 yıldır çalışıyorum
  Asgari ücretle. Şimdi taşınıyor.
  Bende taşındıkları yerde çalışmak istemiyorum.
  01.03.1974 doğumluyum çıkınca
  Acaba tazminat alabilirmiyim.
  Teşekkürler

  1. Ramazan DOLMAZ dedi ki:

   Merhaba. Kendi isteğinizile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak SGK’dan 3600 günden emeklilik yazısını alarak ve emeklilik gerekçesi ile işten ayrılırsanız bu durumda alabilirsiniz. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için TIKLAYINIZ

 39. Demir dedi ki:

  01.03.1974 doğumluyum
  01.11.1996.sigorta girişim
  4758. GUN primim var.
  BEnim emeklilik şartı nedir acaba.
  Bilgi verirseniz çok sevinirim
  Teşekkürler. .

 40. Esin yasdikcioglu dedi ki:

  Merhaba 1998 haziran ayı itibariyle sgkliyim 1998 2003 yılı arasında 2 iş değiştirdim 2003 yılından itibaren 14 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım yaklasik 5300 isgunum var kendi isteğimle işten ayrıldığımda tazminat alabilirmiyim teşekkürler

  1. Merhaba. SGK’Dan 3600 gün ile emeklilik yazısı alarak işyerinden de emeklilik gerekçesi ile işten ayrılmanız halinde alabilirsiniz.

 41. Sefa dedi ki:

  3.5 yıldır çalıştığım yerden aşağılayıcı ve argo kelimeler yüzünden ayrılmak istedim yanlız kendi isteğinle çıkıyosun tazminat veremeyiz diyolar ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba. İşyerinde zorlayıcı sebeplerden dolayı işten çıktığınız için ödenmesi gerekir. İşten çıkınca tazminat vermezlerse noter aracılığı ile bir ihtarname çekin. Belirtilen sürede yine ödemezlerse dava açın.

 42. Sefa dedi ki:

  23.09.2013 tarihinde giriş yaptım 27.10.2013 den itibaren sigortalı çalışmaltayım bir küfür ve aşağılayıcı sözler yüzünden ayrılmak istiyorum ve tazminat vermicekşerini söylüyorlar ne yapabilirim

 43. Nural AYDIN dedi ki:

  Merhaba 18.09.1997 tarihinde sigorta girişim var aynı iş yerinde 10 yıldan beri çalışıyorum 5862 iş günü sigorta primim var kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat hakkım olur mu teşekkürler.

  1. Merhaba,kendi isteğinizle işten ayrılırsanız tazminat hakkınız bulunmamaktadır.

 44. fatih dedi ki:

  04.03.2010 tarihinde sigorta girişim kendi istegimle işten ayrılcam tam 7 sene çalışmışlıgım var her hangı bir hak talep edebilirmiyim.

  1. Merhaba. Kendi isteğinizle ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız.

 45. Nural AYDIN dedi ki:

  Mehmet bey merhaba ben 18.09.1997 tarihinden beri sigortali olarak çalışmaktayım şu anda 4. farklı iş yerim olan firmada 10 yıl 4 aydır çalışmaktayim toplam 5892 gün primim var kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alamıyacağımı söylemişsiniz fakat benden sonra sigorta başlangıcı olan 1998 girisli sigorta primi daha az olan kişilere tazminat hakkınız var 3600 gün ile sgk dan yazı ile tazminat alabilirsiniz diye belirtmişsiniz bu konuyu açıklayabilirmisiniz teşekkürler…

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba. Kendi isteğinizile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak SGK’dan 3600 günden emeklilik yazısını alarak ve emeklilik gerekçesi ile işten ayrılırsanız bu durumda alabilirsiniz.

 46. kenan dedi ki:

  merhaba kolay gelsın ben 2007 den buyana özel taşron bir şirkette çalişiyorum işten ayrılmak istıyorum tazmina alma hakım varmı acaba alabilirmiyim 3752 bin pirim var hakızlıklardan dolayı işten ayırlmak istiyorum

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba; işvereninizin iyi niyet kurallarına aykırı davrandığını ispat ederseniz kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 47. nazif oral dedi ki:

  12 ayım dolan işyerimden ayrılmak istiyorum neden olarakda fazla süren çalışma saatleri 15 yıl 3600 gün şartları 9178 günlük sigortam sayesinde mümkün olacağını düşünmekteyim sorum şu bu 9178 günlük sigortamın 7000 küsur günü bağkur olmakta geri kalanıda sigorta 15 yıl yada 3600 gün yasası kıdem tazminatı almam için uygunmudur
  şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Son 3.5 yıla ait hizmetleriniz ssk ise 3600 günden emeklilik yazısı alabilirsiniz.

   1. Nazif Oral dedi ki:

    Merhaba Mehmet Çalışkan verdiğiniz cevaba göre yazıyorum evet son 3,5 yıldır sigortalıyım ama yaş itibari ile emekli olamıyorum (yaş 47) o yüzden emeklilik yazısıda almama gerek yok diye düşünüyorum
    Sormak istediğim şu yukarda detaylı yazmıştım 15 yıl yada 3600 gün şartlarını tamamladığıma göre kendi isteğimle işten ayrıldığımda (1 yıl doldu) kıdem tazminatı alabilirmiyim 15 yıl yada 3600 günün içinde bağkur ve sigortada var toplamdada zaten 9250 gün civarı şu an itibari ile

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;evet alabilirsiniz.

 48. Selim Celik dedi ki:

  Merhabalar, özel bir şirkette 4 yıldır çalışıyorum. Evlilik (aile birleşimi) nedeni ile yurt dışına yerleşeceğim. Tazminat hakkım doğar mı? Evlenip yurt dışına gitmem tazminat için bir geçerli neden midir?

  1. Merhaba . Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde kendi isteğiniz ile işten ayrılmanız halinde tazminat alırsınız. Yurt dışına çıkmanız tazminat hakkına engel teşkil etmez.

 49. Yunus demirel dedi ki:

  İyi gunler.2003 ocak ayında ilk sigorta girişim oldu. 2007 yılının sonuna kadar farklı farklı iş yerlerinde çalıştım. 2008 yılının Ocak ayında bir kamu kurumunda işe başladım şu an devam etmekteyim. Yani 9 yılı doldurup 10 nuncu yıldan 1 ay aldım. Toplam 5.000 prim gun sayim var.Kendi istegimle ayrilirsam.tazminat veya kıdem tazminatı alabilirmi yim. 27.03.1979 doğumluyum

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilir. Siz şartları sağlamadığınızdan dolayı kıdem tazminatı alamazsınız.

 50. derviş dedi ki:

  iyi günler sigorta başlangıcım 01.06.1999 sigorta prpm günüm 4415 işten kendi isteğim ile ayrıldığım taktirde tazminat hakkı kazanırmıyım acaba

 51. ugur dedi ki:

  Merhaba 18.12 .2012 tarihli işe girişim var 2004 yılı sigortalıyım 3755 günüm var buğün ayrılsam tazminat alırmıyım

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;25 yıllık sigortalılık süresi ve 5400 günü doldurmanız gerekmektedir.

 52. Murat Sarıdaş dedi ki:

  Merhaba 10.12.2014 tarihli ise girişim var Romatoid atrit hastaligim var bununla alakali rapor alsam tazminat alabilir miyim?nasıl bir süreçle karsilasirim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sürekli bir rahatsızlığı bulunup bunu Sağlık Kurulu raporu ile belgeleyerek bu rahatsızlığının iş görme edinimini engellediği tespit edilenlere,tazminat verilir.Bunun için işyerinize başvurmanız gerekmektedir.

 53. RamaZan albay dedi ki:

  Merhaba ben 01.01.2011 yılından beri aynı yerden çalışıyorum işimin yoğun olması ve ağır olması nedeniyle ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı alanilirmiyim sonuçta 6yıldır orada çalışıyorum sabah 8 akşam 8 mesai Yok nasıl bir yol izlemem lazım

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sağlık nedeni ile çalışamadığınızı ispat ederseniz tazminat alabilirsiniz.

 54. Tugba dedi ki:

  2004 girisliyim 4000 is günüm var kendi isteğimle çıktığımda tazminat alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,alamazsınız

 55. mehmet dedi ki:

  başka şehire taşınıyorum tazminatımı alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Kıdem tazminatı aşağıdaki sebeplerle işten ayrılan sigortalılara ödenmektedir.

   -1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   3- Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılanlar,

   4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılanlar,

   5- Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın sigortalılar,

   6- Vefat Eden sigortalıların hak sahipleri,

   Kıdem tazminatı alabilmektedir.

 56. Serkan dedi ki:

  Meraba 2004 sigorta girisliyim uzun zaman dan beri dır 12 saat üzerinden vardiyalı olarak çalışmaktayım artık bu çalışma saatine dayanamıyorum is veren im 8 saat üzerin den göstermektedir.bildiğim kadarıyla.kıdem tazminatimi alabilirmiyim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;25 yıl 4500 günü doldurmanız halinde ayrılabilirsiniz.

 57. yaşar dedi ki:

  10 yıl çalıştım çcuklarımın küçük olması nedeniyle bakcıda olmadığından işten ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba; ilk işe giriş tarihiniz nedir?

 58. ozkan dedi ki:

  selamın aleykum kolay gelsın 1992 ssk gırıs 5000 gunum var sırket elamanı olarak komuda calısmaktayım sene sonu gırıs cıkıs yapılmakta kıdem tazmınatı kendım cıkarsam alabılırmıyım …ve kımden alabılırım tazmınatımı kamudan mı sırketttenmı

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Kıdem tazminatı aşağıdaki sebeplerle işten ayrılan sigortalılara ödenmektedir.

   -1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   3- Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılanlar,

   4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılanlar,

   5- Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın sigortalılar,

   6- Vefat Eden sigortalıların hak sahipleri,

   Kıdem tazminatı alabilmektedir.

 59. Seda günel dedi ki:

  Merhaba ben
  17 Aydın kurumsal yerde çalışıyorum bel fıtığım var ve beni zorluyor çalışırken iş yerim beni çıkarsa veya ben kendim istifa etsem aynı değerde tazminatı alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sürekli bir rahatsızlığı bulunup bunu Sağlık Kurulu raporu ile belgeleyerek bu rahatsızlığının iş görme edinimini engellediği tespit edilenlere,tazminat verilir.Bunun için işyerinize başvurmanız gerekmektedir.

 60. önder özkan dedi ki:

  iyi günler benim daha önce bagkur girişim 1989.yılınnda 2006 yılına kadar bagkurluydum 2006 yılından beri çeşitli kurumlarda sigortalı olarak çalıştım şuan 2011 yılıda beri ve hala ayı şirkette çalışmaktayım şuan toplam 9370 sigortalı günüm var . maaşımda 8.aydır icra kesitisi var sırada 9.tane daha icra bekliyor 1.ci alacaklıya ara ödeme yapacagıma dair tahüt verdim icra dairesiene çocuklar okuyor ev kirası ödüyorum.bunları karşılamakta çok zorlanıyorum maaşım yetmiyor gittikçede zora gidiyorum kendi istegimle işten çıksam tazminat alabilirmiyim .yada nasıl bir yol izlemem gerekir.şimdiden teşekürler. cevabı benim email adresime yollarsanız sevinirim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Kıdem tazminatı alabilmenin en önemli ve olmazsa olmaz koşulu işten ayrılış tarihinden itibaren bir yıl kesintisiz olarak sigortalı çalışmış olmak gerekmektedir.

   Kıdem tazminatı aşağıdaki sebeplerle işten ayrılan sigortalılara ödenmektedir.

   -1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   3- Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılanlar,

   4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılanlar,

   5- Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın sigortalılar,

   6- Vefat Eden sigortalıların hak sahipleri,

 61. emel dedi ki:

  iyi günler,
  2 yıldır belediye çalışanı olan arkadaşımız var.
  (1990 da bağkurlu olmuş 6200 prim günü var.)
  istifa ederse tazminat alır mı? (brüt maaşı 2150 TL ) alırsa tahmini ne kadar alır?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kıdem tazminatı son işyerinde çalışılan süreyle brüt ücretin çarpımından ortaya çıkan tutardır.

  2. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kıdem tazminatı son işyerinde çalışılan süreyle brüt ücretin çarpımından ortaya çıkan tutardır.

 62. Halil erol dedi ki:

  Selma benim toplan 3685 günüm var işİ bırakırsam hakkımı Alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ilk işe giriş tarihiniz ne zaman ?

 63. Halil erol dedi ki:

  Selam= benim toplan 3685 günüm var işİ bırakırsam hakkımı Alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ilk işe giriş tarihiniz ne zaman ?

 64. Halil girgin dedi ki:

  Benim yüzde 69 engelli oğlum 15yıl 4200günü var emeklilik için 2019 yılını bekliyor şimdiki işinden ayrılsa kıdem tazminatını alabilir mi?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;gün ve yıl şartlarını tamamladıysa (15-3600) tazminat hakkını elde eder.

 65. Ömer dedi ki:

  Merhaba, şirketin %75 i satıldı ve çalışma şartlarını beğenmiyorum çok fazla iş yüküm arttı. Ayrıca 19 Mayıs gibi resmi tatil olan günlerde çalışıyorum ve mesai ücreti vermiyorlar. Buna bağlı olarak istifa etsem kıdem tazminatı alabilir miyim?
  Saygılarımla

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ilk işe girişinize göre yaş hariç emeklilik şartlarını sağlıyorsanız kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 66. tuğba dedi ki:

  Merhaba benim babamn basina bi olay geldi iftira attilar isten ayrilmak zorunda kaldi kendi istegiyle ayrildigi icin tazminat veremeyiz demisler 3 yildir falan calisti sigortasi yatiyodu tazminat alabilirmi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;işten çıkarılma haklı bir sebebe dayanıyorsa tazminat hakkı bulunmamaktadır.

 67. emine dedi ki:

  Merhaba ben 2004 ise girisliyim ve bu zamana kadar sürekki ayni iste calismaktayim 3800 prim gunum var 13 yildir ayni yerde calisiyorum kendi istegimle istifa etsem nezaman hak kazanirim kidem tazminatina, tesekkurler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;4500 gün ve 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduğunuz zaman kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 68. yakamoz84 dedi ki:

  Toplam 6 yıldır çalışmaktayım ,çalıştığım yer kurumsal bir magazadir.bu mağazada reyon şef olarak çalışmaktayım.yalniz yaşadığım bir sorun var bu sorunda gizli kamera çekilerek çalışan işçinin Müşteri ile ilgilenip ilgilenmemesi konusunda yılda bir ya da iki yapılan bir çalışmadır.bu çalışmada yapılan işlemde arkadaşımız sadece reyonunda ürün açması ve gizli çeken müşterinin yanına gitmeyerek bide başka bir arkadaşına yanından geçip sanki bir memur gibi söz cümlesi de çekmiş olup buradaki çektiği kamerayi yukarıda merciine iletilmiştir bu da merkez tarafından incelenmiş olup kendisinden reyon şefligi alınıyor satış temsilcisi olarak devam etmesi ya da direk istifa etmesini iletilmesi aksi takdirde baskı yaparak (zorla) bırakabilir diye kendisine iletilmiştir…Şimdi soru şu, böyle bir durumda işverene mahkeme ye verilmiş olsa tazminat alabilir mı….

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;psikolojik taciz (mobbing) suçtur.Çalışma ve İşkurumuna şikayette bulunabilir,haklı fesih hakkınızı kullanarak tazminat alabilirsiniz.

 69. İbrahim dedi ki:

  Merhabalar,
  Benim sigorta girişim 26.11.1997 ve yaklaşık 4200 gün sigortam var bir işyerinde 2013 yılından beri yani yaklaşık 4 senedir çalışmaktayım. İstifa edip kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı yada işsizlik maaşı alabilirmiyim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kıdem tazminatı için SGK’dan yazı alabilir,isteğinizle işten ayrılabilirsiniz.

 70. Timer dedi ki:

  Merhaba Subat 2002 sigorta girisim var suan toplamda 3687 gun prim odemem 15 yillik sigortalilik surem var. Suanda calistigim is yerimde 5. Yilimi tamamladim. yeni bir is yerine transfer olucam ancak mevcut calistigim is yerinden istifa etmem gerekiyormus. Insan kaynaklari muduru sgk dan 3600 gunu doldurdugunua dair yazi getirin dedi. Acaba kidem tazminatimi alabilirmiyim?
  Tesekkurler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;2000 den sonra işe başlayanlar kıdem tazminatı almak için 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 günü tamamlamak zorundadırlar.

 71. Serap dedi ki:

  Özel sektörde aynı iş yerinde 3 yıldır çalışıyorum başka bi şehre yerleşecegim bu nedenle kendim istifa etsem kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kendi isteğinizle ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız.

 72. Mahmut dedi ki:

  Merhaba aile şirketimizde müdür olarak akrabamız bütün ayrılma işten çıkma telkinlerimize rağmen işten kendi rızası ile ayrılmıştır şirketimizde çalışma süresi 5,5 yıl dır.kanunen tazminat almaya hak kazanıyormu ? teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Kıdem tazminatı aşağıdaki sebeplerle işten ayrılan sigortalılara ödenmektedir.

   -1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

   3- Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılanlar,

   4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılanlar,

   5- Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın sigortalılar,

   6- Vefat Eden sigortalıların hak sahipleri,

   Kıdem tazminatı alabilmektedir.

 73. YALÇIN dedi ki:

  1996 SSK GİRİŞİM 1998 YILINDAN BERİDE AYNI FİRMADA ÇALIŞI YORUM 6780 GÜNÜM VAR 5750 İSTENEN EMEKLİLİK İÇİN ANCAK 2015 YILINDA SES TELİ FELCİ GEÇİRDİM VE SESİM ÇIKMI YOR BU YÜZDEN DR ÇIKTIM VE BOĞAZIMDA 4 AYRI KİTLE BULUNDU VE BU YÜZDEN MESLEK HASTALIK LARI HASTANESİNE GİTTİM ORDADA BOYUN VE BEL FITIĞI SOL KULAKTA İŞİTME KAYBI SAĞ DİRSEK TE ACILMA VE KİS OLUŞUMU VE OMUZDADA ACILMA VAR 2016 ARALIK AYI İTİBARİYLE BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ YAPTILAR ANCAK SENENİN EN AZ 6 AYI HASTANELERDEYİM VE ÇALIŞAMI YORUM ZATEN AĞIR İŞTE YAPAMI YORUM SAĞLIK SEBEPLERİNDEN DOLAYI İŞİ BIRAKMAK İSTİ YORUM SİZDEN İSTEĞİM 1 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VERİ YORLARMI 2 SSK NIN EMEKLİ OLUN CAYA KADARKİ HASTANE GİDERLERİNDEN KENDİM VE ÇOÇUKLARIM YARAR LANA BİLİRMİ BİRDE MALÜLEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMALIYIM KIDEM TAZMİ NATIMI ALA BİLİRMİYİM

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba; kendiniz işten ayrılırsanız işsizlik ödeneği alma hakkınız bulunmamaktadır. Ayda 53 TL ödeyerek siz ve bakmakla yükümlü olduklarınız sağlık yardımı alabilir.Malulen emeklilik için Kuruma başvurmanız gerekmektedir.

 74. Ayse Can dedi ki:

  Merhaba ilk işe girişim Mayıs 2000 kendi isteğim ile ayrılırsam Eylül 99 girişli olduğum için aralıksız 17 sene primin yatmış olsa dahi tazminatımı alamıyorum uyum.is yerinde aşırı iş yukum var ama karşılığını alamıyorum birde üstüne yetersiz olduğunu ve eğitime gitmem gerektigi söyleniyor tazminatımı alabilmemiz için ne yapmalıyım ne gibi bir gerekçe sunmaliyim iş yerimdeki bu huzursuz durumuma karşı teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kıdem tazminatı alabilmeniz için 25 yıllık sigortalılık süresini ve 4500 günü doldurmanız gerekiyor.İşverenin iyi niyet kurallarına aykırı davranışları var ise bunları ispat edip tazminatınızı alabilirsiniz.

 75. Ahmet yıldırım dedi ki:

  Merhabalar benim sigorta girişim 2002 ve 5000 gün sigortam var işyernden çıkış parasını alabilmek için 4500 gün yeterli mi yoksa 25 yılda gerekiyor mu

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kıdem tazminatı için 25 yıllık hizmet şartı da var.

 76. Vedat dedi ki:

  Merhabalar, 24/02/1997 sigorta girişim var. 26/04/2006 dan bu yana aralıksız çalışmaktayım. Kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tasminatını alabilir miyim? Teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;3600 gününüz var ise kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 77. zeynep dedi ki:

  merhaba 1 yıl 9 ay 25 gündür çalısıyorum. İşverenimin şahsıma yaptıgı hakeretlere dayanamıyorum . iş çıkışım verildi ama tazminat davası açtıgımiçin bayii sahipleri araya girdi ve işe geri dönmemi istediler. İŞ verenim ile msj üzeri yazıştıgımız beni kücük düşüren kandırıp işe getirmeyen kanıtlarım var eğer işten kendi istedğim ile cıkarsam tazminat alabilirmiyim ?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,işveren iyi niyet kurallarına aykırı davrandiysa tazminat alabilirsiniz .

 78. sakir dedi ki:

  5 yili sakin suredir calismakta oldugum isyerinde fazla calistirilmakla beraber mecburen isin benim tarafimdan yapilmasi gerktigi soylenilerek psikolojik baskiya maruz kalmaktayim istenayrilmak icin 1,5yildir mudurlerimden izin istiyorum ama sabred duzelir gibi ifadeler kullanarak beni caydiriyorlar en son yazili olarak dilekce verdim buseferde tazminat alamassin diyorlar sıkıldim artik huzurum kalmadi ne yapmam gerekir

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;işvernin iyi niyet kurallarına aykırı davrandığını ispat ederseniz tazminat alabilirsiniz.Çalışma ve İşkurumuna başvurun lütfen.

 79. melek dedi ki:

  Merhaba,2863 gün sigortalı günüm var.
  2 senedir oğlum engel raporu aldı ve özel eğitime götürüyorum. artık iş ve özel eğitim veya diğer ihtiyaçların bir arada götürmekte zorlanıyorum. işten ayrılmak istiyorum isizlik maaşı alarak çıkmak istiyorum. çünkü oğlumun raporundan eğitim harici hiç bir maaş vs şeklinde yararlanmıyoruz.Bizim gibi aileler için özel bir durum var mıdır?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;maalesef yok.

 80. Dinçer dedi ki:

  Merhaba ben 2004 yılında karayollarına taşeron olarak girdim kesintisiz olarak 2016 yılına kadar çalıştım 2016 yılının 7.ayında devlet bana kadro verdi şimdi aynı işyerinde kadrolu olarak çalışıyorum devletten geriye dönük alacaklarımız dan vazgeçtik diye kağıt imzaladık müteahhit den tazminat alabilirmiyiz teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;imza verdiyseniz geriye dönük herhangi bir hak talep edemezsiniz.

 81. Ergun arslan dedi ki:

  Sigorta başlangıcı 11.09.1995 toplam ortalama 5300 primi var son ise giris tarihim 27 nisan 2011 çıkacağım düşündüğüm tarih 15 ocak 2018 konut blok gorevlisi olarak çalışmaktayım brüt maaşım 1932 tl yaklaşık 7 yıla yakındır çalışmaktayım kendim çıkmayı düşünüyorum ssk dan yazı alarak ne kadar tazminat alabilirim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kıdem tazminatınızı öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

 82. fatma dedi ki:

  212 emekli Basın çalışanıyım, daha öncede aynı işyerinde çalışıyordum. 2012 de ayrıldım, tekrar döndüm. sonra emekli oldum, şu an devam ediyorum, fakat şehir dışındaki evime taşınma kaynaklı durumdan işten ayrılmak istiyorum, 4 yıldan beri aynı işyerinde çalışıyorum, tazminat alabilirmiyim? Teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;alabilirsiniz ama işverene bağlı.

 83. Sunay dedi ki:

  Meraba ben işten ayrılmak istiyorum şu sebeblerden dolayı bayan kasiyer alıyoruz diye aldılar toptan market burası reyonlara da bakıyoruz ve 30 35 kiloya kadar kaldırıyoruz paletlerle ürünler geliyo bunlarıda gekiyoruz aktarıyoruz yerleştiriyoruz çıkışımı alabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;çıkışınızı alabilirsiniz ama kıdem tazminatı için şartlar var.Yazımızı inceleyebilirsiniz.

 84. Nihat dedi ki:

  Merhaba
  2002 sigorta girisim ve 4600 gun sayim var isten kendi rizam ile.ayrilmak istiyirum kidem tazminati hakkim varmi tsk

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;2027 yılında kıdem tazminatı hakkınız olarak;yani 25 yıl ve 4500 gün şartı var.

 85. Ercan Erdinç dedi ki:

  Merhaba..2011 yilinda calistigim firmadan istifa ederek ayrildim.tazminatimi odemediler.15 yil 3600 gunu doldurmustum.fakat boyle bir kanun oldugunu bilmiyordum.bir arkadasim soyledi sgk ya gidip o tarihte 15 yil 3600 gunu doldurduguma dair yaziyi alip firmama noter araciligi ile gonderdim.yine noter araciligi ile verdikleri cevapta istifa ederek ayrildigimi ayrilirkende emeklilik hakkimi kullanmak istiyorum diye bir belge vermeden ayrildigimi bu yuzden tazminat hakkim olmadigini soylediler.6 yil gibi bir sure gecti su an bir avukat araciligi ile dava acsam tazminatimi alabilirmiyim tesekkur ederim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;zor gibi görünüyor ama mahkeme ne karar verir bilemeyiz,genellikle işçi lehinde kararlar çıkıyor,dilerseniz dava açabilirsiniz.

 86. osman numan dedi ki:

  1995 sgk girişliyim ..22 Yıldır aynı kurumda özel sektörde çalışıyorum. Net maaşım 4300 tl .
  3600 gün ve 15 yıl şartlarım doldu. 8200 gün primim var..46 yaşındayım.
  .2018 yılı içerisinde kendi isteğimle ayrılırsam tazminat alabilirmiyim. Alabilirsem ne kadar tazminat alırım..
  Tesekkurler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;108 bin TL kıdem tazminatınız var.

   1. osman numan dedi ki:

    teşekkür ederim

 87. ahmet dedi ki:

  Merhaba ben 8 seneden beri aynı iş yerinde calisyorum toplam 3200gun primim var işten ayrılmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim bilginiz için teşekkür ederim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;15 yıllık sigortalılık süreniz var ise 3600 günü tamamladığınızda tazminat alabilirsiniz.

 88. idris dedi ki:

  2004 sgk girişliyim 14 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum hiç ikramiye ve yardım yapılmadığıgibi gerçek maaşım üzerinden sigortam yatırılmıyor elden para almaktayım çıkmak istersem tazminat hakkım varmı.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 günü doldurduğunuz zaman ayrılabilirsiniz.

 89. SEYHAN KARADEMİR dedi ki:

  merhaba ben bir şirkette büro yönetimi ve sekreterlik görev koduyla (3343.02) iki yıldır çalışıyorum fakat işe girişim 20.03.2013 tarihli öncesinde mutfak personeliydim . Bu göreve geçtiğimde sadece sekreter görevinde telefon ve kargo gibi benzer işleri yapacağım söylenmişti fakat sonrasında çok daha farklı işlere yöneltildim, görevdışı olarak yaptığım işler puantaj kaydı tutmak işe giriş ve çıkış ve personel evrak düzenlemeleri , muhasebe fatura işlemek ve kesmek ve bunun gibi ucu açık işlerle uğraşıyorum fakat bilmediğim işler üzerinde çok fazla baskı aldığım için mobing uygulaması görebiliyorum.istifamı nasıl verirsem kıdem tazminatı hak ederim hakedişimden dolayı çıkış vermiyorlar üzerime baskı yapılıyor ve istifa vermemi bekliyorlar sizden yardım rica ediyorum görev tanımım dışı işler nedeninden dolayı istifa versem hak elde edebilirmiyim, bu şekilde hakkımı bırakmak istemiyorum

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;iyiniyet kurallarına aykırılık var ise kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda kıdem tazminatı hakkınız mevcut, ancak bunu ispat etmeniz gerekiyor.

 90. yılmaz dedi ki:

  merhaba 2014 yıldan beri bir şirkette çalışmaktayım.iş çok ağır ve artık dayanılamaz hale geldi.2000 yılında ssk girişim var ve 4600 yatmış primim var.istifa etsem ihbar ve kıdem tazminatımı alabilirmiyim.teşekürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;hayır alamazsınız kıdem tazminatı için en az 25 yıllık sigortalılık süresi gerekiyor,askerliğiniz 2000 öncesi ise borçlanma yaparak hizmeti 99 a çekin 15 yıl 3600 günden tazminat alabilirsiniz.

 91. Anıl dedi ki:

  Merhaba 1998 sigorta girişliyim 2006 dan beri aynı firmada çaĺışmaktaýım çalıştım firma değişti 12 yıldır çaĺışmaktaýım tazminat bürüttenmi alırım tşk

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;tazminatlar brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

 92. Filiz kesgin dedi ki:

  Merhaba eşim kurumsal bir firmada aşçı olarak
  Çalışıyordu 5yıldır 7ay öncesine kadar başka bir projeye aşçı başı olarak tanıtılarak çaliştırıldı maaşı mesailerle yüksek yattı 2Ay önce proje kapatıldı ve başka yere geçti eşim ve maaş otomatik aşçı maaşına döndü ve eşime söz verilmişti aşçı başı tervisigelinceye kadar maaşı Yüksek yatıçaktı 1hafta önce eşim işi bıraktı çıkısını imzalamadı ama başka yere işbaşı yaptı bize Nasıl bir yol tavsiye edersiniz saygılar

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kıdem tazminatı yazısı alıp eski işyerine verebilir.

 93. Gokhan dedi ki:

  Merhaba 6 senedir kurumsal bir firmada calisiyorum uzerimize kurulan baskidan dolayi kendi isimi kurmaya karar verdim isten ayrilsam tazminat hakkim olurmu

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ilk işe girişiniz 2000 öncesi ise 300 gününüz var ise tazminat alabilirsiniz.

 94. cihan yıldız dedi ki:

  merhaba ilk işe giriş tarihim 20.11.2002 4480 gün primim var 15 aydır aynı şirkette çalışıyorum kendim çıkarsam tazminat alabilir miyim

 95. MUSTAFA KAFALI dedi ki:

  MERHABA ÇALIŞTIĞIM İŞTE 3 AYDIR MAAŞIMI ALAMIYORUM ŞU AN PATRONA SÖYLEDİM BU AY SONUNA İŞTEN AYRILACAĞIM.
  BU ŞEKİLDE İŞTEN AYRILMIŞ OLSAM KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM.

 96. kagan dstbkn dedi ki:

  merhaba 2 yıldır karayollarında kadrolun olarak işçi statüsünde çalışmaktayım , kara kuvvetleri komutanlığına uzman cavus oalrak göreve baslaycagım , herhangi bir para alabilirmiyim işten ayrıldığım zaman , 12 saat üzerinden calıstıgımız zaman gece 19.00 sabah 07.00 saatleri aradsındaki gece calıstırıldıgımızda sadece normal 95 tl lik yövmiyemiz hesaplanıyordu acaba 19.00 , 07.00 saatleri arasında çalıştığımızdan alabılecegımız bır mesai hakkımız var mı varsa bunu gerekçe gösterip ayrılabılırmıyız ve nasl yapabılırım ?

 97. Abdulkadir dedi ki:

  Ben mobilya boya bölümünde çalışıyorum çalıştığımız alanın yeterli havalandırması yok öksürük başlangıcı var tazminatli çıkış alabilirmiyim

 98. Mustafa çelik dedi ki:

  Merhaba ben mustafa konyani seydisehir ilcesinde bir mobilya fabrikasinda calismaktayim ise giris tarihim 2017 nisan 1 de basladim ve bazi nedenlerden dolayi ayrilmak istiyorum isyeri sahibi nin istegi uzere normalde sabah 8 aksam 5 de birakiyoruz haftada 1 gun tatilimiz vardi isyeri sahibi calima saatlerini degistirerek sabah 8 aksam 18.30 olarak calisalim ve cumartesiyide tatil olarak verelim diye biz calisanlara sundu bizlerde kabul ettik sorunlar bundan sonra basladi son 3 aydir ozellikle isyerinde cumartesi tatil gunumuzde calismamiz gerekiyor diyen bir sozle calisanlari hafta sonu calistirmaya zorladilar ve calistigimiz hafta sonu tatil gunumuzde ki mesai ucretleri hic bir zaman tam olarak odeme yapilmadi resmi tatillerde surekli calistim ve bu gunleride biz istesigimiz zaman da vericez cumleleriyle oyaladilar bir nedense is yerinde agir calismalardan dolayi belimden rahatsizlandim belimde cukuk baslangicla fıtık ve omiriliklerde aşıri sivi kaybi olusmus doktorun soyledikleri bunlardi ve bende en son gecen hafta tekrar cumartesi tatilimiz de calismamiz gerekiyor calisacaz yapacak bir sey yok tabiriyle yine hafta sonu calistim ve bu benim icin aon oldu ayrilmak icin sebeblerim bunlar ben tazminat alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor ilginize tesekkur eder cevabinizi bekliyorum….

 99. Fethi dedi ki:

  Merhaba bir mağaza firmasında 7 senedir hizmet vermekteyim çalıştıgım süre içinde sağlık problemim olustu bel fıtığı başladı Kıdem tazminatı için rapor almam gerekir mi yada sağlık problemim yüzünden istifa etsem yinede kıdem tazminatı alabilirmiyim?