Kıdem 2018 yılı brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihi arasında ödenecek 2018 taban ve tazminat tutarları da belli oldu.  Kıdem tazminatı konusunda cevabı en çok merak edilen soruların başında kendi isteği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusu gelmektedir. Bu yazımızda istifa edenlerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı ve diğer tüm maddi hakları konusunda bilgi vereceğiz.
Kendi isteği ile işten ayrilan tazminat alabilir mi 2018
Bildiğiniz üzere işten ayrılan sigortalıya tazminat ödenebilmesi için sigortalının kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Bazı durumlarda çalışanlar kendi isteğiyle ve kusuru dışında işten ayrılsa bile kıdem tazminatı hakkı elde edebilmektedirler.
Kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatı alınabilen durumlar şunlardır;
  • Askerlik sebebiyle işten ayrılma,
  • Emeklilik sebebiyle işten ayrılma,
  • Malulen emeklilik sebebiyle işten ayrılma,
  • Normal emeklilik sebebi ile işten ayrılma,
  • Evlenen kadınların resmi nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması,
  • Sağlık nedenleri sebebiyle işten ayrılma,
  • İşverenin işyerinde iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması sebebiyle işçinin işten ayrılması,
  • Ölüm
Yukarıdaki belirtilen nedenlerle işten ayrılan çalışanlara işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Kendi isteği ile işten ayrılanların kıdem tazminatına hak edebilmesi için ayrıca işyerindeki çalışma süresinin en az 1 yılı geçmiş olması gerekmektedir. İşten ayrılanlara 2018 yılında ödenecek en yüksek tazminat ne kadar? 2018 Ocak ayı memur maaş zamlarının netleşmesi ile birlikte 01 Ocak 2018 tarihi ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasında işten ayrılacaklara 1 tam yıllık çalışma için ödenecek en yüksek yıllık tazminat tutarı da belli oldu. Kendi isteği ile işten ayrılan kapıcıya tazminat ödenir mi 2018?
2018 kapıcı maaşları başlıklı yazımızda 1 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında konut kapıcılarına ödenecek en düşük net asgari ücret konusunda detaylı bilgi vermiştik. Kendi isteği ile ayrılan konut kapıcılarına datazminat ödenebilmesi şartları yukarıda belirtmiş olduğumuz istisnai durumlara bağlıdır. Yani normalde kendi isteğiyle ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Ancak yukarıda belirtilen istisnai durumların birinin gerçekleşmesi halinde konut kapıcıları nada kıdem tazminatı ödenme zorunluluğu bulunmaktadır.
Kendi isteği ile işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi 2018
Işsizlik maaşı alınabilmesi için aranan şartlar şunlardır;
  • İşçinin kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılması,
  • İşten ayrılış tarihinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 gün sigortasının olması ve işten ayrılış tarihinden önceki 120 gün kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir.
Kendi isteği ile işten ayrılanlaraişsizlik maaşı ödenmemektedir. Ancak bu durumun istisnası da askere giden çalışanlar içindir. Askerlik nedeni ile işten ayrılanlar askerlik bitiminde yeniden işe başlamamaları halinde askerlik bitiminde işsizlik maaşından yararlanabilirler.
Kendi isteği ile işten ayrılan ihbar tazminatı alabilir mi 2018
İhbar tazminatı ödemesinin kendi isteği ya da işveren isteği ile çıkış verilmesi ile ilgisi yoktur. İhbar sürelerine uymama ile ilgili bir durumdur.  İhbar süresine uymayan işveren ya da çalışanlar ihbar tazminatı ödemek zorundadır.
Kendi isteği ile işten ayrılan izin parası alabilir mi 2018
Yıllık izin hakkı 4857 sayılı İş kanununa göre belirlenmektedir.  İşveren işçinin yıllık iznini vermek zorundadır.  İşten ayrılan ve yıllık izin hakkı olan çalışanın izin karşılığı olan parasının da ödenmesi gerekir. İşçinin kendi isteği ile ya da işveren isteği ile çıkışının verilmesi bu duruma engel teşkil etmez.
Özetle kendi isteği ile işten ayrılan işçinin hakları nelerdir
Yukarıda belirtilen istisnai durumlar ve kıdem tazminatı için genel şartları sağlıyorsa işçiye kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur.
İhbar sürelerine uymayan işveren işçiye tazminat ödemek aynı şekilde uymayan işçi de tazminat ödemek zorundadır.
Editör: TE Bilisim