Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre farklı branşlarda 269 personel alımı yapılacağı bildirildi. Sağlık alanında yapılacak alımlar için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Personel Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular şahsen ya da posta yolu yapılacak olup şu adrese gönderim yapılacaktır; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No: 1, 38280 Talas/KAYSERİ.
 • Posta ya da şahsen yapılan başvuruların dışında; elektronik ortamdan ya da faks yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru için şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;
 • Öğrenim belgesini gösteren mezuniyet belgesi ya da diploma,
 • Lisans ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS P3 ve P93 puan türünü gösteren belge,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • 1 adet güncel fotoğraf,
 • Üniversite sitesinden temin edilmiş iş talep formu ile başvuru yapabileceklerdir. Başvurular sırasında eksik ya da yanlış bilgi – belge veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Her aday sadece bir pozisyona başvuru yapabilecektir.
 • Adayların başvuru yapabilecekleri pozisyonlar;
 • Hemşire; Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak, Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya mani hali bulunmamak.
 • Fizyoterapist; Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak. Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyonda en az 3 yıl deneyime sahip olduğunu belgelendirmek, ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. Nörolojik rehabilitasyon konusunda yüksek lisans yapmış olmak veya bu alanda en az 1 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
 • Sağlık Teknikeri; Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, önlisans programlarının birinden mezun olmak. Yükseköğretim kurumlarının İş ve Uğraşı Terapisi Önlisans programı mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi Bölümü ön lisans programından mezun olmak. Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz bölümü önlisans programı mezunu olmak.
 • Psikolog; Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Psikoloji Bölümü Mezunu Olmak.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu kriterleri taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İlgili kanun ile belirtilen yaş şartlarını taşıyor olmak,
 • İlgili kanun uyarınca belirtilen öğrenim şartlarını taşıyor olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nda 53’üncü maddesinde belirtilen suçlardan; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama gibi suçlardan affa uğranılsa bile hüküm giymemek,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • 2018 KPSS P3 ve P93 puan türlerinden başvuru yapmak için asgari puanı almış olmak,
 • Vardiyalı sisteme ve 7/24 kesintisiz hizmet kapsamında gece nöbeti tutmaya uygun olmak gerekmektedir.
 • Bu koşullar altında KPSS puanlarına göre başvuru yapan adaylar sıralaması yapılacaktır. Aynı puanda olan adaylar için yaş bakımından büyük olan adaya öncelik verilmektedir. Hak kazanan adaylar için sözleşme yapılacak olup 1 yıl sonrasında kadrolu olarak istihdam edileceklerdir. Bu süre içinde disiplinsizlik ya da iş yeterliliğinin olmaması halinde adayların sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilmektedir. Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak olup adaylara sonuçlar ile ilgili yazılı bildirim yapılmayacak olup üniversite sitesi üzerinden adaylar açıklanacaktır.
Editör: TE Bilisim