Kategori: Yürürlükteki Mevzuat

Sayın okurlarımız hizmet dökümünüzde işe giriş tarihiniz var ise fakat...
04.03.2018
212
Sigorta öncesi doğan çocuklar için kadınlar düzenleme bekliyor. Sigorta ya...
01.03.2018
182
Eğer emeklilik için yaşı tamamladıysanız ancak prim günü ya da...
01.03.2018
141
Eğer en az %40 ve ya üzerinde engel raporunuz varsa...
28.02.2018
289
Bildiğiniz gibi 27 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe...
14.06.2017
134
Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan bina arsa arazi...
27.02.2017
111
Engellilerin yaşamlarının  kolaylaştırması  anayasamızda  güvence altına alınmıştır. Anayasanın 61. maddesinde,...
12.01.2017
120
2017 yılında motorlu taşıtlar için ödenecek MTV tutarlarına ilişkin tebliğ...
27.12.2016
110
Bilindiği üzere vergiler ve vergisel cezalardaki ve trafik cezalarındaki artış...
13.12.2016
109
65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık...
26.04.2016
121
Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların asil...
28.10.2015
45
Sağlık güvencem yok nasıl tedavi olabilirim, sağlık provizyon alınamadı tedavi...
27.10.2015
72
Sosyal Güvenlik Kurumu 06.08.2015 tarihli duyurunda Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik...
27.10.2015
51
4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren sigortalının iş sözleşmesini feshederken...
20.10.2015
43