Kategori: Yürürlükteki Mevzuat

Sayın okurlarımız hizmet dökümünüzde işe giriş tarihiniz var ise fakat...
04.03.2018
938
Sigorta öncesi doğan çocuklar için kadınlar düzenleme bekliyor. Sigorta ya...
01.03.2018
1.018
Eğer emeklilik için yaşı tamamladıysanız ancak prim günü ya da...
01.03.2018
680
Eğer en az %40 ve ya üzerinde engel raporunuz varsa...
28.02.2018
1.703
Bildiğiniz gibi 27 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe...
14.06.2017
640
Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan bina arsa arazi...
27.02.2017
414
Engellilerin yaşamlarının  kolaylaştırması  anayasamızda  güvence altına alınmıştır. Anayasanın 61. maddesinde,...
12.01.2017
304
2017 yılında motorlu taşıtlar için ödenecek MTV tutarlarına ilişkin tebliğ...
27.12.2016
208
Bilindiği üzere vergiler ve vergisel cezalardaki ve trafik cezalarındaki artış...
13.12.2016
223
65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık...
26.04.2016
245
Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların asil...
28.10.2015
127
Sağlık güvencem yok nasıl tedavi olabilirim, sağlık provizyon alınamadı tedavi...
27.10.2015
335
Sosyal Güvenlik Kurumu 06.08.2015 tarihli duyurunda Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik...
27.10.2015
143
4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren sigortalının iş sözleşmesini feshederken...
20.10.2015
115