2016 yılında bir çok ilde tatil yapılmıştı. Ankara da bu iller arasında vardı. 2017 yılında yine kar az olmasına rağmen bir kaç günlük şiddetli yağış nedeniyle tatiller olmuştu. 2018 yılında ise yağdırılan kar az olması nedeniyle bir çok ilde geçmiş yıllara göre daha az tatil yapıldı. Ankara'da öğrenciler sosyal medya üzerinden Vali beye çok rica ettiler ama tatil yapılmasını gerektirecek kadar kar yağdırılmadığı için valilik tatil yapmadı. Ülkemizde yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok ilde kar tatili kararı alındı. Peki bu gibi durumlarda öğretmenler maaş dışında almış oldukları ek derste kesinti olur mu? Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının “II. Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler” bölümü “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 24. maddesi şu şekildedir: “(1) 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. bu hüküm çerçevesinde öğretmenlerin ek ders ödemelerinde herhangi bir kesinti olmaması gerektiğini düşünüyoruz.    
Editör: TE Bilisim