Sosyal Güvenlik Kurumu dosyaların işlemden kaldırılması, Kanun kapsamından çıkarılmış işyerlerinin yeniden sigortalı çalıştırmaya başlamaları halinde işverenlerin neler yapacağına dair bir duyuru yayınladı. İnşaat iş yerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı halde, iş yerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen iş yeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılmaktaydı. Bu iş yerleri tekrar işçi çalıştırmaya başladıklarında yeni dosya açmaları gerekmekte ve eski dosya üzerinden ayık prim ve hizmet belgesi verememekteydiler. Duyuruya göre artık bu durumla karşılaşan işverenlere uyarı yazısı çıkacak ve bağlı bulunulan SGK Müdürlüğüne başvurarak eski dosya üzerinden işçi çalıştırmaya devam edilecek. İşte SGK'nın duyurusu;

KANUN KAPSAMINDAN ÇIKMIŞ İŞYERLERİNİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin işyeri dosyalarının işlemden kaldırılması başlığını taşıyan 34 üncü maddesinde “özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır. “ hükmü yer almıştır.

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, en son aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olduğu tarihten itibaren üzerinden iki yıl geçmiş olan işyerine ait işyeri dosyaları sistem tarafından otomatik olarak en son bildirim yapılan ay sonu itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır.

Kapsamdan çıkarılmış olan işyerlerinde sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde yeniden işyeri dosyası açılması gerektiği hususunun işverenlerce bilinmemesi nedeniyle yaşanan sorunların önlenebilmesi bakımından, kapsamdan çıkarılmış ancak henüz iz dosyası haline getirilmemiş olan işyerlerinden, yeniden sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde ebildirge sisteminden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususunda programlarda düzenleme yapılmış olup, kapsamdan çıkışı yapılmış olan işyerlerinden aylık prim ve hizmet belgesinin verilmek istenilmesi durumunda “ işyeri dosyanız kanun kapsamından çıkmış olması nedeniyle giriş yapılamaz. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz” uyarısı verilerek işverenlerin işyeri dosyalarının işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesi sağlanarak, kapsamdan çıkan işyeri dosyalarının kapsamdan çıkış kaydının kaldırılarak yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

*

Editör: TE Bilisim