Bir işyeriniz var ve yanınızda çalışan ya da çalışanlar var. İşte 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre bu çalışanların 4a yani SSK kapsamında sigorta bildirimini yapmak zorundasınız. Sigortasız işçi çalıştırmak kanunen cezai işleme tabidir. Tespit edilmesi halinde tarafınıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yüklü miktarlarda idari para cezası uygulanabilir. Peki yanınızda çalışan sigortalıyı Sosyal Güvenlik Kurumu'na nasıl bildireceksiniz? Sigortasız işçi tespit edilirse SGK ne kadar ceza uygular?  Yanımda çalışanın sigortasını SGK'ya nasıl bildirebilirim? Yanınızda ssk kapsamında çalışan sigortalınızın bildirim işlemi için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli işyeri dosyanızın bulunması gerekiyor. SGK işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır başlıklı yazımızdan başvuruyu nasıl yapabileceğinizi ve gerekli belgelerin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. İşyeri tescil başvurusu ile birlikte SGK E bildirge şifresi başvurusunu da yapmanız gerekir. E bildirge şifre başvurusu nasıl yapılır başlıklı yazımızdan konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. SGK işyeri tescil için başvuruyu en geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihe kadar yapmanız gerekmektedir. İşyeri tescil başvurusunu sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihten sonra yapmanız halinde hakkınızda idari para cezası uygulanır. SGK işyeri bildirgesi geç verme cezası ne kadar? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere  işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumuna vermek zorundasınız. Aksi taktirde tarafınıza idari para cezası uygulanacaktır. İşyeri Bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihten sonra verilmesi halinde:
  • Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara asgari ücretin üç katı tutarında,
  • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara asgari ücretin iki katı tutarında,
  •  Defter tutmakla yükümlü olmayanlara bir aylık asgari ücret tutarında,
İdari para cezası uygulanmaktadır. Sigortasız işçi çalıştırmada idari para cezası işyeri tescil bildirgesini geç vermekten ibaret değildir. Sigortasız işçi diğer ismi ile kayıt dışı işçi çalıştırdığınızın tespit edilmesi halinde aşağıda belirtilen tutarlarda tarafınıza idari para cezası uygulanacaktır. Sigortasız/Kayıt dışı işçi çalıştırma idari para cezası ne kadar? Kamu kurum ve kuruluşlarının tespitlerinden, Sosyal Güvenlik Denetmenleri ya da Müfettişlerinin denetimlerinden, Jandarma ya da polis tutanaklarından kayıt dışı sigortalı çalıştırdığınızın tespit edilmesi halinde;
  • Eğer SGK'da tescilli işyeri dosyanız yoksa tuttuğunuz defter tipine göre yukarıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. Ayrıca;
  • Kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilen her bir sigortalı için sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı tutarında;
  • Sigortasız çalıştırılma tespit edilen her dönem için yine brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır.
İdari para cezası haricinde sigortasız çalışılan dönemler için prim tahakkuku da yapılır ve bu primler de gecikme zammı ile sizden tahsil edilir . Örnek: Mehmet Bey'e ait işyerinde 28.08.2017 tarihinde Jandarmanın rutin denetimi esnasında işyerinizde sigortasız çalışan Ali isminde çalışanın bilgileri tutanağa geçirildi. Tutanak Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi. Mehmet BEY'in SGK'da tescilli işyeri dosyası da yok. Brüt asgari ücret 2017 yılı için 1777,50 TL. Buna göre Mehmet BEY'e kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen Ali için uygulanacak idari para cezası tutarları şu şekilde olacak;
  • İşyeri tescil bildirgesi vermemekten dolayı 3555,00 TL,
  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı 3555,55 TL
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemesinden dolayı 3.555,00 TL,
  • İşten ayrılış bildirgesinin verilmemesinden dolayı 177,00 TL
olmak üzere toplamda 10842,00 TL uygulanacaktır. Bu tutar sadece 1 sigortalının 1 günlük sigortasız çalışması sonucu uygulanacak tutardır. Sigortalı sayısı ve dönem arttıkça uygulanacak ceza tutarını siz düşünün artık. Dolayısıyla kayıt dışı sigortalı çalıştırmamanız, insanların emeklerinin karşılığı olan sigorta bildirimlerini yapmanızı tavsiye ediyor. SGKHOCASİ olarak kayıt dışı sigortalı çalıştırılmasına karşıyız ve bu konuda atılacak tüm adımlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'na desteklerimizi esirgemeyeceğimizi belirtmek isteriz.  SGK tarafından uygulanan idari para cezasına itiraz edebilir miyim, ipc iptal edilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezasına size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir dilekçe ile itiraz hakkınız bulunmakta.İtirazınız üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu dosyanızı yeniden inceler. İtirazınıza konu olan belgeleri inceler. Eğer sizi haklı bulursa uygulanan idari para cezasını iptal eder. Bulmazsa komisyon kararını size tebliğ eder ve kararın bir örneğini de gönderir. Bunu tebliğ aldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde iş mahkemesine dava açabilirsiniz. SGK idari para cezasında indirim var mı, kaç gün içerisinde ödersem indirim olur? Tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödemeniz halinde %25 oranında indirim uygulanır. SGK idari para cezası nasıl ödenir başlıklı yazımızdan ödemeyi nasıl ve nereye yapabileceğiniz konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Editör: TE Bilisim