Bilindiği üzere sigortalı çalıştıran işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na en geç işçi çalıştırdığı güne kadar işyeri bildirgesi verme zorunluluğu bulunmaktadır. İşyeri bildirgesi nasıl verilir, işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar

İşyeri bildirgesinin son verilme tarihi nedir?

Sigortalı çalıştıracak olan işverenler "İŞYERİ BİLDİRGESİ" ni en geç sigortalı çalıştıracağı güne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermek zorundadır.

Ticaret Sicile Yapılan Bildirim İşyeri Bildirgesi Yerine Geçer mi?

Şirketin Kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalı sayısını ve sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ticaret sicil memurluklarına bildiren işverenlerin bu bildirimi işyeri bildirgesi yerine geçer.

Ticaret sicil memurlukları işveren tarafından yapılan bu bildirimi on gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadır.

İşyeri Nevi Değişikliklerinde SGK'ya bildirim süreleri

Şirket nevi değişiklikleri, şirketlerin birleşmesi ve ya diğer bir şirkete katılması durumunda bu değişikliklerin en geç on gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na işyeri bildirgesi ile bildirilmesi zorunludur.

İşyeri adres değişikliklerinde işyeri bildirgesi

İşyeri adresinin bir ilden başka bir ile nakledilmesi halinde adres taşınma işlemini takip eden on gün içerisinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne işyeri bildirgesi verilme zorunluluğu vardır.

İşyerinin devredilmesi halinde işyeri bildirgesi

Bir işyerinin başka bir işyerine devredilmesi halinde işyerinin devrinden itibaren on gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na işyeri bildirgesi verilme zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyerinin miras yoluyla devri halinde işyeri bildirgesi

[caption id="attachment_6029" align="aligncenter" width="500"] ssk işçi sigortası için sgkya işyeri bildirgesi verme[/caption]

İşyerinin miras yoluyla devri halinde kanuni öirasçıları ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na işyeri bildirgesi vermek zorundadır.

Aynı il içerisinde başka bir adrese nakil olan işyeri için işyeri bildirgesi

Aynı il içerisinde başka bir adrese taşınan işverenlerin işyeri bildirgesi verme zorunluluğu yoktur.Bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yazı ile bildirim yeterlidir.

İşyeri bildirgesi internet üzerinden elektronik ortamda verilebilir mi?

İşyeri bildirgesini elektronik ortamda vermek için:

-işyeri bildirge formu adresinden giriş yaptıktan sonra “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü takip edilerek verilebilmektedir.

İşyeri bildirgesini elektronik ortamda verenler SGK'ya belge ibraz edecek mi?

İşyeri bildirgesini elektronik ortamda veren işverenler işyeri bildirgesi ile beraber verilmesi gereken belgeler ile birlikte en geç 7 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmak zorundadırlar.

İşyeri bildirgesini süresi içerisinde vermeyen işverenlere ne kadar ceza uygulanır?

-Kamu idareleri ve bilanço esasına göre defter tutanlara o tarihte geçerli asgari ücretin brüt tutarının üç katı tutarında,

-Diğer defter tutmakla yükümlü olanlar için o tarihte geçerli asgari ücretin brüt tutarının iki katı tutarında,

-Defter tutmakla yükümlü olmayanlar ise o tarihte geçerli asgari ücretin brüt tutarının bir katı tutarında,

İdari para cezası ödemek zorunda kalırlar.

İşyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken belgeler nelerdir?

-Sürekli işyerleri için yerleşim yeri belgesi,

-İmza sürküleri,

-Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi,

-Adi ortaklıklar için noter onaylı ortaklık sözleşmesi,

-İhale konusu işler için ihale sözleşmesi,

-Bina inşaatları için inşaat ruhsatı,

Kamu idareleri için işyeri bildirgesi nasıl verilir?

Kamu idarelerinin işyeri bildirgesi formu ile başvuruda bulunması yeterli bulunmaktadır.Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli görmesi halinde belge de talep edebilir.

Editör: TE Bilisim