İşverenlerin Prim Ödemeleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

İşveren primleri ne zaman ödenir? İşveren primleri geç ödenirse ne olur? İşveren primlerinin geç ödenmesi durumunda gecikme zammı ve faizi uygulanır mı?

İşverenlerinin prim ödeme işlemleri ile ilgili bunlar ve buna benzer tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

İşveren Primleri İçin Son Ödeme Tarihi Nedir?

5510 Sayılı Kanunun 4/a yani SSK kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler her ayın sigorta prim borcunu takip eden ay sonuna kadar ödemek zorundadırlar.

Özel Sektör İşverenleri İçin Prim Ödeme Son Tarihi

Özel sektör işverenleri için ay başı her ayın 1’i ay sonu da her ayın 30’u olarak kabul edilir.

Bu durumda özel sektör işverenleri için bulundukları ayı takip eden ayın 30’una kadar prim ödeme zamanları bulunmaktadır.

Örnek: 2016 Şubat ayına ait primlerin tahakkuk süresi özel sektör işvereni için 01.02.2016-29.02.2016 tarihleri arasıdır.

İşverenlerin 2016 Şubat ayı primlerini ödemek için 31.03.2016 tarihine kadar zamanı bulunmaktadır.

Bu tarihe kadar ödeme yapıldığında gecikme zammı ve ya faizi uygulanmaz. Bu tarihten sonra yapılan ödemeler için gecikme zammı ve faizi uygulanır.

Resmi Nitelikteki İşyerleri İçin Prim Ödeme Son Tarihi

Resmi nitelikteki işyerleri için ay başı her ayın 15’i ay sonu da her ayın 14’ü olarak esas alınır. Bildirgesi verilen ayın tahakkuku için son ödeme tarihi de takip eden ayın 14’üdür.

Örnek: 2016 Şubat ayı resmi nitelikteki işyerleri için 15.02.2016-14.03.2016 tarihleri arasıdır. Resmi nitelikteki işyerinin 2016 Şubat ayı primlerinin son ödeme tarihi ise 14.04.2016 tarihidir. 

İşveren Prim Ödemesi İçin Son Ödeme Tarihinin Resmi Tatil Gününe Rastlaması Halinde Son Ödeme Süresi Ertelenir mi?

İşveren prim ödeme son tarihinin pazar günü ya da resmi tatil gününe denk gelmesi halinde son ödeme tarihi tatil gününü takip eden ilk iş günü saat 00.00’a kadar ertelenir.

Toplu İş Sözleşmesi ile Geriye Dönük Hizmet Kazandırılması Halinde Prim Ödeme Son Tarihi Ne Olur?

2822 sayılı Kanuna göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi İzleyen ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalılar için prim son ödeme tarihi ne zamandır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla beraber sendikalara üye olmamaları sebebiyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele yapılan geriye dönük ücret artışlarına ilişkin sigorta primlerinin, kararların alındığı tarihleri İzleyen ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan sigortalılar için prim ödeme son tarihi ne zamandır?

Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen kamu sektöründe görevli sigortalı için vizenin gecikmesine bağlı olarak yasal süresi dışında verilmek zorunda kalınan ek prim belgelerine ilişkin sigorta primlerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili kuruluşa intikal tarihini İzleyen ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

İstirahatlı Dönemlerde Toplu Sözleşme ile Prim Ödemesi Kararlaştırılan Sigortalılar için prim ödeme son tarihi ne zamandır?

Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatlı bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, istirahat süresinin sona erdiği tarihi İzleyen ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

İş Mahkemeleri ve ya Özel Hakem Tarafından Göreve İade Kararı Verilen Sigortalılar İçin Prim Ödeme Son tarihi ne zamandır?

4857 sayılı İş Kanununun 21’inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının, sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ay/dönemi İzleyen ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

İdare Mahkemesi Tarafından Göreve İade Kararı Verilen Sigortalılar İçin Prim Ödeme Son tarihi ne zamandır

İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili olarak, ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü İzleyen ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

4/a Yani SSK Kapsamında Çalışan Memurlar İçin Enflasyon Farkı Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Son tarihi ne zamandır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında bulunanlardan Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin sigorta primlerinin, ödemenin yapıldığı tarihi İzleyen ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

İşveren Primleri Nasıl Ödenir?

Prim alacakları, postaneler, Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar veya katılım bankaları aracılığı ile ödenebilir.
Bu kapsamda prim alacaklarının,
a) Çizgili çek kullanmak suretiyle,
b) Prim ödeme yükümlüsü veya borçlu hesabından Kurumun anlaşmalı olduğu banka veya katılım bankalarındaki hesabına aktarma suretiyle,
c) Kurumun anlaşmalı banka veya katılım bankalarındaki hesaplarına ödeme suretiyle,
ç) Postaneler aracılığı ile,
d) Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanmak suretiyle,
ödenebilmesi mümkündür.

KREDİ KARTI İLE PRİM ÖDEME İŞLEMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi (KDV) Alacağı ile Ödenmesi

Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği işverenler yönünden ise, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olacaktır.

İşveren Prim Borçlarına Ne Kadar Zam ya da Faiz Uygulanır?

Sosyal Güvenlik Kurumunun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için (01/05/2010 tarihinden itibaren) % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.
Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Sn SGK Hocası,2002/2003 yılından gelen İşveren ltd sti sigorta primi borcundan dolayı borcun zaman aşımı söz konusu olur mu, kurumla anlaşması mümkün mü (indirim pazarlığı v.s), emekliliğine ne etkisi olur,emekli maaşında kesinti uygulanır mı?
    Teşekkür ederim
    Saygılar

    1. Merhaba
      Kuruma giderek yapılandırma talebinde bulunabilir ve ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Emeklilik başvurusunda borç olarak karşınıza çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu