EKSİK GÜN BİLDİRİMLERİNİN GEÇ YAPILMASINDAN VE YA KURUMCA GEÇERSİZ SAYILMASINDAN DOLAYI UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

Bilindiği üzere ay içerisinde eksik çalışan ya da çalıştırılan sigortalılara ait eksik gün bildirim formunu vermekle yükümlü olan işverenlerin, eksik gün bildirim formunu Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin son verilme tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna elden ya da posta yoluyla vermesi gerekmektedir.

Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna, ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumunca geçerli sayılmaması nedeniyle, işveren/aracılardan istenilen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,

-İşverence düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında,

-Sosyal Güvenlik Kurumu’nca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin1/2’si tutarında,

İdari para cezası uygulanmaktadır.

Editör: TE Bilisim