SSK işyeri tescilini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihe kadar yapmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere 4a SSK kapsamında yanınızda çalışan sigortalıyı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirebilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu'nda adınıza tescilli bir işyeri dosyası bulunması gerekmektedir. Sgk tescil işlemleri nasıl yapılır, sgk işyeri bildirgesi nasıl verilir, sgk işyeri tescil internetten başvuru nasıl yapılır gibi tüm sorularınızın cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.   Sgk dosya açma başvurusu nereye yapılır, sgk işyeri tescil evraklari nelerdir? Sgk tescil işlemleri için başvuruyu işyerinizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine;
  • Elden
  • Posta yoluyla,
  • İnternetten yapabilirsiniz.
İş yeri tescil başvurusu için istenen belgeler nelerdir? Devamlı bir işyeri dosyası için başvuru yapacaksanız;
  • İşyeri bildirgesi,
  • İşverene ait kimlik fotokopisi,
  • İşyerine ait vergi levhası fotokopisi,
  • İmza beyannamesi yeterli olacaktır.
  • Eğer şirket iseniz yukarıdakilere ek olarak şirkete ait en son ticaret sicil gazetesi, şirket yetkililerine ait imza sürküleri ve yetki belgeleri gerekmektedir.
  • Eğer yapılacak iş geçici bir iş ise yani ihaleli bir iş ya da inşaat dosyası ise yukarıdakilere ek olarak ihaleli işe ait sözleşme ya da bina inşaatına ait ruhsatı eklemeniz gerekiyor.
İşyeri tescil uygulaması aracılığı ile e sgk işyeri tescil kaydı nasıl yapılır? SGK işyeri tescil başvurunuzu sgk işyeri tescil uygulaması ile internet üzerinden yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yaptıktan sonra yukarıda saydığımız belgeleri de en geç 7 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibraz etmeniz gerekir. SGK işyeri tescil başvurusu için son tarih nedir, aynı gün işyeri tescil başvurusu yapılır mı? 5510 sayılı Kanunun 4/a Kapsamında (SSK) sigortalı çalıştıran işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri bildirgesi verme süreleri şu şekildedir:  1-İlk Tescillerde İşyeri Bildirgesinin Verilme Süresi Nedir? -İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna  elden ve ya posta yoluyla vermekle yükümlüdür.  2-Şirket Kuruluşu Aşamasında Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna İşyeri Bildirgesi Vermeye Gerek Varmıdır? Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

3-Şirketin Durumundaki Değişiklikten Dolayı İşyeri Bildirgesi Vermeye Gerek Varmıdır?

-29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

4-Adres Değişikliklerinde İşyeri Bildirgesi Vermeye Gerek Varmıdır?

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

5-İşyerinin Devredilmesi Halinde İşyeri Bildirgesi Verilmesine Gerek Varmıdır?

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilme zorunluluğu vardır.

6-Miras Yoluyla Devirde İşyeri Bildirgesi Verilmesine Gerek Varmıdır?

işyerinin miras yoluyla intikali halinde  mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdür.

7-Aynı İl İçindeki Adres Değişiklikleri İçin İşyeri Bildirgesi Verilmesine Gerek Varmıdır?

- İşyerinin aynı il sınırları içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir.       Dolayısıyla işyeri bildirgesi verilmesine gerek yoktur.

SGK E bildirge şifresi internetten nasıl alınır? İşyeri tescil başvurusunu tamamladınız ve tesciliniz yapıldı. Sigortalınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirebilmeniz için SGK'dan e bildirge şifresi almanız gerekiyor.
Editör: TE Bilisim