İşverene 110,00 T.L. Prim Desteği Nasıl Yapılacak?

İşverene 110,00 T.L. prim teşviki nasıl olacak? İşverenlerin SSK’lı çalıştırdıkları işçilerden dolayı prim indirimi nasıl uygulanacak? 2016 Asgari ücretin işverene maliyeti ve prim indirimi.

2016 yılı için asgari ücretin brüt tutarının 1.647,00 T.L. olması ile birlikte işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir işçi için ödeyecekleri prim de bir hayli yükselmiş oldu. Asgari ücret tespit komisyonu işverene gelen bu prim yükünün kısmen hafifletilmesi için 110,00 T.L. tutarındaki kısmının hazine tarafından ödenmesine karar vermişti. Peki 110,00 T.L. prim desteği işverene nasıl yapılacak? İşte detaylar..

2016 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2016 Yılı İçin İşverene Prim Desteği

5510 Sayılı Kanuna eklenecek düzenleme şu şekilde olacak:

– İşverenlerce, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 4/1-a (SSK) kapsamında çalıştırılan ve 2016 yılı için uygulanacak prime esas günlük kazancın alt sınırı veya altında bildirilen aylık sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının yüzde 10 fazlasını geçmemek üzere, cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgesinde sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden bildirilen kayıtlı toplam sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının; 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihi arasındaki dönem için günlük 3,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin cari aya ilişkin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanacak. Bu tutar aylık 110,1 liraya tekabül etmektedir. Bir önceki yılın aynı ayma ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi halinde takip eden en yakın aya ait prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak. Yüzde 10 oranının hesabında kesirler dikkate alınmayacak.

-2016 yılı içerisinde ilk defa tescil edilen (Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açtıran) işyerleri için cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden bildirilen sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının günlük 3,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; 31/12/2016 tarihine kadar olan dönemle sınırlı olmak kaydıyla, bu işverenlerin cari aya ilişkin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanacak.

-– 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi uyarınca fiyat farkı ödenenler hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında prime esas kazançlar iki kat olarak uygulanacak.

-Hizmet alım ihaleleri kapsamında personel çalıştıran (taşeron işçi çalıştıran) işverenlerden bu teşvikten yararlananların ilgili aya ait hak edişleri; bu işyerleri için ilgili ayda Hazine tarafından karşılanacak tutarlar ilgili idarece kesilmek suretiyle ödenecek

Tasarının Değerlendirilmesi

-Her sigortalı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen gün sayısının 3,67 ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar prim borcundan indirim yapılacak. Bu tutar 30 gün çalışan sigortalılar için 110,10 T.L.’ye tekabül etmektedir.

– 2016 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri de 110,00 T.L. tutarındaki prim indiriminden faydalanacak.

-Yer altında çalışanlar için prime esas kazanç tutarları iki kat olarak uygulanacak,

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu