İstifa Eden Devlet Memuru Tekrar Memurluğa Dönebilir Mi?

Memurluktan istifa etmek sonrası çeşitli nedenlerle kişilerin mesleğine geri dönme talebi ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumları düzenlemek için çıkarılmış olan 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” kapsamında mesleğe geri dönüş de ele alınmaktadır. Belirli şart ve kapsamlarda istifa eden devlet memurlarının tekrar memurluğa dönmesi işleminin önü açılmıştır. Yasa kapsamında istifa eden memurun iki kereyi geçmemek kaydıyla mesleğe geri dönmesini sağlayan kanun, şu şartlarda geri dönülmesini öngörmektedir:

 • Memurun ayrıldığı memuriyet sınıfında boş kadronun olması ve bu sınıfa geri dönebilmesi.
 • Memurun ayrıldığı sınıfın niteliklerini taşıyan ve ayrıldığı dönemki maaş tutarına eşit olan kademelerdeki eşit pozisyonlara geri dönebilmesi.

Bu bağlamda farklı memur statülerine bağlı olan devlet memurları farklı dönme şart ve kapsamlarını taşır. Birbirinden ayrı değerlendirilen memur statüleri ve unvanları şu şekildedir:

 • Aday memurlar,
 • Asıl memurlar:
  • Araştırma görevlileri,
  • Astsubaylar,
  • Jandarmalar,
  • Seçimler sebebiyle istifa eden memurlar,
  • Subaylar,
  • Uzman çavuşlar.

İstifa Eden Memur Adayları Nasıl Göreve Geri Döner?

Aday memurların istifalarından geri dönmeleri asilliği onaylanmış olan memurlara göre farklı bir statü kapsamında değerlendirilmektedir. Birbirinden farklı değerlense de memurluk, adaylık sürecinde de istifa edip geri dönme hakkına sahip olan bir meslek koludur. Bu hususu değerlendirmek isteyen istifa eden aday memurların mesleğe dönmesi geri dönüş müracaatını sadece ayrıldığı kuruma yaptığı durumlarda geçerlidir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bu bilgiye göre Sağlık Bakanlığı’nda çalışan bir memur, sadece bu kuruma geri dönebilmektedir.

İstifa Eden Memurlar Nasıl Göreve Geri Döner?

Memurların asillikleri onaylandıktan sonra 657 sayılı kanun kapsamında yer alan her iki statü için de geri dönüş hakkına sahiptirler. Genel bir işleyiş statüsü bulunmayan memurluğa geri dönüş işlemlerinin sonucu tamamıyla atanmak istenen kurumun takdiriyle alakalıdır. Bu bağlamda asıl memurlar hem kendi kadrolarına hem de kendi kadrolarına eş başka kadrolara geri dönüş hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki bu hak ancak isteyebilmekle alakalı olup, nihai karar başvuru yapılan kurumun kendi tekelindedir. Elbette geri dönüş için talep edilen kadroda açık atama izni bulunuyor olması gerekmektedir.

İstifa eden memurların geri dönmek için yapması gerekenler şu şekildedir:

 • Göreve geri dönmek isteyen asil memur, atanmak istediği kuruma talebini belirten bir dilekçe ile başvuru yapar.
 • İlgili kurum kişinin başvuru dilekçesini değerlendirmek üzere işleme alır.
 • Uygun gördüğü takdirde kişinin atanacak olduğu kadro için kurum, açıktan atama talebinde bulunur.
 • Açıktan atama izni alındığı takdirde istifa eden memur, memuriyete geri döner ve göreve yeniden başlar.

Seçimlere Katılmak İçin İstifa Eden Memurlar Nasıl Göreve Döner?

Memur olan kişiler çeşitli sebeplerle istifa etse de en bilinen sebebi siyasi seçimlere aday olarak katılmak için istifa etmeleridir. Çünkü 657 sayılı kanuna göre istisnai memurlar hariç herhangi bir devlet memurunun siyasi bir kurumla bağı olmasına izin verilmemektedir. Dolayısıyla genel ve yerel seçimlere aday veya aday adayı olarak katılmak isteyen devlet memurlarının istifa etmesi kanunca konulmuş bir şarttır. Ancak seçimi kaybeden ya da aday olamayan memurlar, alışık oldukları meslek hayatlarına geri dönmek ve memurluğa devam etmek isteyebilmektedir. Bu kapsamda yasa seçimler için istifa eden memurların göreve dönüşü konusunda da memurlara olanak tanımaktadır.

İki kereyi aşmamak kaydıyla istifa eden devlet memurlarının tekrar memurluğa dönmesi için seçimlere yönelik gerçekleştirilmiş düzenleme şu detayları kapsamaktadır:

 • Seçimler için istifa eden memurlardan bazı statüdeki memurlar göreve geri dönüş hakkına sahip değildir. Bu statüyü kapsayan unvandaki memurlar subay ve astsubaylardır. Bu kapsam dışında kalan memurlar seçimlerden sonra göreve geri dönüş yapma hakkına sahiptir.
 • Seçimlerden sonra göreve geri dönüş yapabilecek statüdeki istifa etmiş olan memurlar, mesleklerine iki ayrı şekilde dönebilmektedir. Bu bağlamda bu kişiler ya eski görevlerine ya da kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir memuriyet görevine geri dönebilir.
 • Seçimlerden sonra göreve geri dönüş hakkının geçerli olabilmesi için yasa kapsamında belli bir süreç müddeti belirlenmiştir. Bu süre seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin olarak ilan edildiği tarihten başlar ve bu tarihten sonraki bir ayı kapsar.

İstifa Eden Subay ve Astsubaylar Nasıl Göreve Döner?

Memurların tamamı 657 sayılı kanuna tabi olarak devlet memurluğu görevini yerine getirmezler. Bu bağlamda askeri unvana sahip olan devlet memurları 657 sayılı kanundan ziyade kendilerine özel olarak düzenlenmiş yasalar kapsamında değerlendirilir. Bu meslek gruplarına dahil olanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında düzenlenenler hususlara tabidir. İstifa edip göreve geri dönmek isteyen subay ve astsubaylar da bu kanun kapsamında düzenlenmiş ve belli şartlara bağlanmıştır.

Bu bağlamda ilgili yasanın bu konuya dair yapmış olduğu düzenlemelerin içeriği ve kapsamı şu şekildedir:

 • Göreve geri dönmek isteyen subay ve astsubayların atanmak istediği kadrodaki sınıfın niteliklerini taşıyor olması ve bu kadronun boş olması gerekir.
 • Kanun kapsamında ilk ilerleme ve yükselme için belirlenen kanuni süre zarfına hizmete giriş dereceleri arasındaki süre ilave olarak eklenmektedir.

İstifa Eden Uzman Çavuşlar ve Jandarmalar Nasıl Göreve Döner?

Askeri personeller kapsamında değerlendirilen bir diğer personel grubu ise uzman çavuş ve jandarma unvanına sahip olan meslek erbaplarıdır. Bu iki meslek grubuna da subay ve astsubaylarda olduğu gibi kendi isteğiyle görevden ayrıldıkları takdirde mesleğe geri dönüş hakkı sunulmaktadır. Diğer memurlarda olduğu gibi başka bir kadroya geçme hakkı da bulunan uzman çavuşlar ve jandarmalar, 657 sayılı kanuna tabi değildirler.

Bu nedenle istifa edip göreve geri dönmek isteyen jandarmalar ve uzman çavuşlar 926 sayılı personel kanununa göre değerlendirilmektedir. Yine bu meslek gruplarının dönmek istedikleri kadronun şartlarını taşıyor olması ve atanmak istenilen kadronun boş olması gerekmektedir. Bu bağlamda memuriyet görevine geri dönmek için ilgili kuruma yasada belirtilen süre içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstifa Eden Araştırma Görevlileri Nasıl Göreve Döner?

Araştırma görevlileri tıpkı askeri personeller gibi memurlardan farklı bir statüde bulunmakta ve bu koşulda değerlendirilmektedir. Bunun temel sebebi araştırma görevlilerinin standart bir sınavdan ziyade mülakat ve ilgili bölümün yetkilerinin görüşlerine dayanarak atanmasıdır. Araştırma görevlilerin memuriyete dönebilmesi için 2547 sayılı yüksek öğretim ve 657 sayılı kanun düzenlemeleri baz alınmaktadır. Yine istifa eden devlet memurların tekrar memurluğa dönmesi kapsamında değerlendiren araştırma görevlileri, mesleğe geri dönebilmektedir.

İlgili yasalarla ilgili kapsamlı uzman değerlendirmeleri şu şekildedir:

 • Araştırma görevlileri, atandıkları bölümde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara yardımcı olmak için atanan meslek erbaplarıdır.
 • Atamaları atandıkları bölümün rektörü, dekanı veya müdürü gibi kişilerin görüşleri alınarak Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Bu kapsamda düzenlemeyi gerçekleştirilen 2547 sayılı kanun araştırma görevlisinin atanma süresinin 3 yıl süreyle sınırlı olduğunu belirtmektedir. Yine aynı yasa bu sürenin bitiminde araştırma görevlisinin görevinin kendiliğinden son bulduğunu söylemektedir.
 • Öte yandan memuriyete dair düzenlemeleri gerçekleştiren 657 sayılı kanun, aday memurluk süresinin 2 yıldan daha uzun olamayacağını belirtmektedir. Araştırma görevlilerinin görev süresi 3 yıldır. Dolayısıyla bu meslek erbabı memur statüsüne kendiliğinden ulaşmaktadır.
 • Görüldüğü üzere ilgili yasalar derinlemesine ele alındığında yasaların araştırma görevlilerinin başka memuriyetlere geçebilmelerine ve mesleğe geri dönmelerine olanak tanıdığı gözlemlenmiştir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

57 Yorum

 1. merhaba ben 26 Temmuz 2019 tarihinde üniversite hastanesinden usulune uygun olmadan istifa ettim 10 yıllık kadrolu hemşireydim Sağlık Bakanlığı’nın istifa sonrası açıktan atama kurasına başvurdum kura tarihi 03 Temmuz 2020 atamaya esas evrakların son geliş tarihi 04 Ağustos 2020 benim başvurum kabul edilir mi bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekürler

  1. Merhaba
   İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 657 Sayılı Kanun Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

 2. Selamlar bende aynı durumdayım bir gelişme oldu mu sizde acaba. dönüş yada başka bir kuruma atama gibi.

  1. Merhaba
   İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 657 Sayılı Kanun Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

 3. Sözleşmeli 1.5 senelik adliye personeli yim üniversite sınavına hazîrlanmak için istifa etsem istedidigim üniversiteyi kazanınca istafamdan geri nekadar bir süre içinde işime geri dönme hakkım vardır

  1. Merhaba
   İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 657 Sayılı Kanun Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. İstifa ettikten sonra 6 ay süre geçmesi gerekmektedir.

 4. Saglik bakanligi dagitiyoru çalışmakta iken 2011 yılında istifa ettim tekrar donebilirmiyim

  1. Merhaba
   Görevinden istifa eden memur geri dönmek istediğinde hem kendi kurumuna hem de diğer kurumlara memur olarak geri dönebilir.Ancak memuriyetten adaylık döneminde ayrılırlarsa sadece kendi kurumuna geri dönebilirler. Bunun dışında;
   Ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunması,
   Bu sınıfın niteliklerini taşıyor olması memuriyete geri dönmesi için aranan şartlar arasındadır.

 5. merhaba ben 2012 eylul ayi acil tip teknikerliginden 657 li olarak usulune uygun istifa ettim.5.5 yil oldu isime tekrar donmek istiyorum geri donusu nasil yapabilirim. bu arada lisans sosyal hizmet bolumude mezunuyum .

 6. 1991-1998 arası milli eğitimde öğretmen olarak görev yaptım.1998 de istifa ederek özel okulda öğretmenliğe devam ettim.Özel okuldan tazminat alarak ayrıldım ve tekrardan milli eğitim bakanlığında öğretmen olarak görev aldım.Emeklilik sürem yaş ve yıl olarak doldu.Şimdi emekli olursam 1991-98 arası milli eğitimde görev yaptığım süredeki sürelerin ikramiyesini alabilir miyim?

 7. merhaba,
  27/05/1996 ile 06/01/1997 tarihleri arası Vekil İmam-Hatip olarak Diyanette görev yaptım ve sağlık gerekçesi ile istifa ettim. E-Devlet sitesinde yer alan hizmet bilgilerimde kadro derecesi:8 EKEA D/K:8/1 KHAY D/K:8/1 Gör.Ay. D/K:8/1 Açıklama:İlk Tayin (Dev.Memur) şeklinde bilgi tablosu var. İstifa ettikten sonra 1/2/1997 tarihinde İstanbul B.B. uhdesinde olan bir kamu kurumunda kadrolu işçi olarak işe başladım ve halen çalışmaktayım. Sorum şu: İstanbula geldiğimden beri bir türlü sevemedim bu şehri ve başka bir yerde iş hayatıma devam etmek istiyorum. Ancak özlük hakları nedeniyle İşçi kadrosunda olanların tayin hakkı yok. Bu sebeple memurun tayin hakkı olması nedeniyle keşke memur olsa idim diyorum. Bu şartlarda geri memurluğa dönüş yapma şansım var mıdır ?

 8. istatistik kurumun da 4c li olarak geçici memur sıfatıyla çalıştım kendi isteğimle ayrıldım tekrar dönme şansım varmı

 9. merhaba Batı. Ben de seninle aynı durumdayım. Bir gelişme var mı?öğrendiğin birşey varsa paylaşır mısın?

 10. Merhabalar.. Kpss den 90.3 puanim var makine muhendisiyim. Şimdi ara alımlarda bir kuruma kadrolu olarak yerleşirsem merkezi alimda puanimi kullanmak istediğim takdirde yine ayni 6 aylik süreci beklemeli miyim? Ara alimda girdigim kurum sozlesmeli olarak beni alirsa merkezi atamada yapacagim tercih için de benzeri süreç geçerli olur mu?

  1. Merhaba; ösym ile alımlarda puanınızı tekrar kullanamazsınız; sözleşmeli olursanız istifa eder tercih ettiğiniz yere yerleşebilirsiniz.

 11. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alabileceğim bir yol var mı? Bayağı bir araştırma yaptım fakat sonuca ulaşamadım. Yardımcı olursanız sevinirim

 12. iyi gunler. Sıze şoyle bir soru sormak istiyorum. 4.5 yıllık Polis memuru olarak calismaktayken kendi istegimle istifa ettim. Bu sure zarfında baska is bulamadim ve memuriyete donmek istiyorum fakat bu geri donüs sadece emniyete mi olur yoksa baska bir kuruma da olabilir mi? örnegin nufus mudurlugu vs. Eger baska bir memuriyete donus imkanim varsa nereye hangi evraklarla basvuracagım. valilige mi, yoksa kurumun il mudurlugune mi? 34 yasindayim ve universite mezunuyum. Teşekkür ederim

  1. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile 657 Sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.Devlet Personel Başkanlığına ve Kurumunuza başvuru yapabilirsiniz.

 13. Merhaba. Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni olarak 30 Temmuz 2016 da emekli oldum.Ancak çok pişmanım. ( Ayrıca 30 Temmuz Cumartesi hafta sonu olmasına rağmen tebellü edip görevden ayrılmam da söz konusu).Çünkü 1 Ağustos Pazartesiye geliyordu.(Ağustosta ayrılamıyoruz). Mesai dışı böyle görevden ayırma işlemi yapılabilinirmi ?Böyle birşey mümkünmü?Yoksa dava konusu olabilirmi ?Tekrar görevime dönmek istiyorum.Bana yardımcı olabilirmisiniz? Teşekkürler

 14. Merhaba kasım 2016 da polislikten istifa ettim ve bakanlık onayladı. fizik mezunumuyum ve formasyonum var . 6 ay sonra memuriyete milli eğitim bakanlığında öğretmenlik için başvurabilir miyim?

 15. merhaba bir üniversite hastanesinde hemşireyim.isteğimle istifa ettim ve 10 yıl sonra memurluğa dönebilirmiyim? teşekkürler

 16. Ben 25 yil doldurdugum gun emekli oldm.2.derece 4.kademesinden lise mezunu olarak.emekliyken onlisansi bitirdm.emekli sandigina 1.derece 1.kademesinden intbakimin ve ek gostergemin duzeltilmesini istedm.ancak memuriyete baslaman lazim dediler.ben dsi bolge md.teknik hizmetler sinifindan emeklym.nerede goreve baslayabilrm.23yilimi tarim ilce md.z.teknisyeni olarak calistm.

 17. İyi günler. 1996 yılında J.Gn.K.lığı bünyesinde Uzman J. Çavuş olarak görev yaptım. 2012 yılında diğer kurumlara memurluğa geçmek için istifa ettim. 2016 yılında belediye kadrosuna memur olarak atandım. Ancak 5 ay çalıştıktan sonra belediye başkanı tarafından istifa ettirilmek zorunda kaldım. 2 kere memuriyetten istifa etmiş bulunmaktayım. Tekrar memurluğa geçme hakkım var mı yada belediyeyi mahkemeyi vererek memuriyetime geri dönebilirmiyim. bunun için bir zaman dilimi var mı, belediyeden isitifa sonrası 29 Ocak 2017 tarihinde 6 aylık süre olacak detaylı bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

 18. Merhabalar ben 2011 yılında sözleşmeli olarak zabıt katipligi yaptım fakat 2015 Ağustos ta istifa ettim yine sözleşmeli olarak. aradan bir buçuk yıl geçti tekrar göreve geri dönmek istiyorum sansim var mıdır ne yapmam gerekir nasıl bi yol izlemem gerekir bilgi verir misiniz

 19. Merhabalar ben J.Gn.K.lığında 10 yıl astsubay olarak görev yaptım ve istifa ettim 657 nin 92.maddesi gereği başka bir kuruma memur olarak atanmak için Devlet Personel Bşk.lığına dilekçe gönderdim bana açıktan atama yapamadıklarını yazılı olarak yazdılar başka kuruma memurluk işlemleri nasıl oluyor yada J.Gn.K.lığına geri dönüş var mı

 20. 20 yillik 657 sayili memuriyet yilimi doldurdum emekli oldum ama tazminatimi almadim hic bir hakkimi almadim yasim geldiginde verceklermis yasi bekliyorum 1 yil oldu yeniden memuriyete donebilirmiyim

 21. Merhaba yurtdişinda çocugumun tedavisini yaptirabilmek icin 2014 ocak ayinda ibb itfaiye memurlugundan istifa ettim ve bunu dilekçemde belirttim.Şuan tedavi süreci bitti fakat hala sikintili bi yaşam sürüyoruz.Geri dönüp gorevime baslamak istiyorum.Kabul edilmek için ayni prosedürmu izlenir.

 22. Peki ne kadar suresi vardir.simdi baslaya bilmem icin 6 ayi doldurmak gerekiyor ondan sonra onumde ne kadar bi zamanim vardir?

 23. Mrb lar ben il tarim mudurlugunde 2 yil memurdum.asaletimi felan aldim.yanliz aile birlesimi icin mecbur yurtdisina gidecekdim ve usulune gore istifa ettim 6 ay oldu simdi geri donmek istiyorum ve sehit cocuguyum. Size sorum simdi baska kuruma girebilirmiyim ve ne kadar bir surem var kimi 1 yil kimi ise 3 yil diyor sizden tam bilgi alabilirmiyim.? saygilarimi sunuyorum.

  1. Merhaba. 6 aylık süreyi doldurduktan sonra geri dönmek için dilekçe verebilirsiniz. Kendi kurumunuzda boş kadro varsa öncelikle kendi kurumunuza atamanız yapılır.

 24. Merhabalar, ben 3 yıl bir üniversite hastanesinde 657 devlet memuru hemşire olarak görev yaptım,oradan uygun olarak istifa ettim. İstifamın üzerinden 4.5 yıl geçti. Formasyonum var. Acaba tekrar devlet memurluğuna öğretmen olarak dönme şansım var mıdır? Çok teşekkür ederim,iyi akşamlar.

 25. merhaba
  657/4-c statüsünde 9 yıl meb de çalıştım.2014 yılında usulüne göre istifa ettim ve sağlık bakanlığında idari mali işler müdürü olarak çalıştım.92.maddeye göre geri dönebilirmiyim.

 26. ben meb den 2014 yılında kendi isteğimle ve usulüne uygun olarak istifa ettim fakat geri dönüş için yaptığım tüm girişimler sonuçsuz kaldı artık umudum da kalmadı zaten ne yapılabilir bilmiyoırum

 27. 14 ay önce kendi isteğim ile banka borcumu alacağım tazminat ile ödemek için istifa ettim.Şuanda geri atanabilme şansım varmı 16 yıl askerlik yaptım kıdemli başçavuş olarak istifa ettim.Yaşım 41 Hava Kuvvetleri personeli idim.Eğer geri dönebilme şansım varsa nerelere başvurmalıyım ?

  1. Tabi ki var. Devlet Personel Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapmanız gerekir. Yazımızda belirtilen memurluktan ayrılış şekline uymuş olma koşulu var tabi ki.

 28. Devlet hastanesinde çalışan 2 yıllık engelli kadroda çalışan memurum .Özel sektörde çalıştığım süre emekliliğe yetiyor.10 ekim 2016 da istifa verdim ohal dolayısıyla istifam kabul edilmedi.Tekrar memuriyete dönmeyi düşünmüyorum ancak çekip gidersem sgk dan emekliliğimin sıkıntıya girebileğini devletin bana idari ve mali dava açabileceğini söylüyorlar.Doğrusu nedir ne yapmalıyım

  1. Emekliliğinize bir sıkıntı teşkil etmez ama yeniden memurluğa dönmek isterseniz sıkıntı olur. Onun haricinde bir şey olmaz.

 29. 31 aralık 2015 tarihinde Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Uzman Çavuş mesleğimden kendi isteğim ile istifa ettim. sözleşmem bitmesine müteakip tekrar geri dönebilme şansım var mıdır? var ise nasıl bir yol izlemem gerekir bu konuda yardımcı olursanız sevinirim acil.

  1. Sizin sorunuzla ilgili DPB görüşü şu şekilde:
   Uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşmesini kendi isteği ile fesih edenlerin kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet memuru olarak atanabilmesi için 3269 sayılı Kanuna tabi olarak kaç yıl hizmetinin bulunması gerektiğine ilişkin bilgi talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.
   Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
   18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler…” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uzman erbaşın 3269 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları ifade edeceği belirtilmiştir.
   Diğer taraftan, 31/07/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6496 sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5 inci maddesi ile 10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu”na eklenen “Kamuda İstihdam” başlıklı Ek 1 inci maddesinde; “Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.” hükmüne yer verilmiş olup, mezkur hükümde 6191 sayılı Kanun esaslarına göre istihdam edilen sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı getirilmiştir.
   Bu itibarla, 3269 sayılı Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak istihdam edilenlerin, 6191 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen ve en az yedi hizmet yılını dolduran sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı getiren düzenlemeden yararlanmaları mümkün olmamakla birlikte, 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar” ibaresi uyarınca en az iki hizmet yılını doldurmaları ve 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde belirtilen esasları taşımaları halinde bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilmelerinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 30. selamlar…657 ye tabi lisans memur kadrosundan istifa ettikten 3 yıl sonra, fizyoterapist kadrosuna aynı kurumda veya farklı bir kurumda başvuru yapılabilir mi?

  1. Değerli okurumuz;
   657 sayılı kanunda belirtilen görevini bırakma sürelerine uyularak görev bırakıldıysa başvuru yapılabilir.
   Saygılarımızla sağlıklı günler dileriz.

   1. 696 sayılı KHK ile kadrolu işçi olarak çalışmaktayım.İstifa edip başka kamu kurumuna 4D’li olarak atanabilir miyim?

    1. Merhaba
     İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 657 Sayılı Kanun Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

   2. Çalıştigimiz kurumdan istifa ettiğimizde tekrar memuriyete dönmek istediğimizde başka bir ile başvuru yapılabilinir mi bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
    Kolay gelsin

    1. Merhaba
     Kendi isteği ile ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu