İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı Kanunun 50. Maddesinde düzenlenmiştir.  Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vade sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmaları sağlayan sigortadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Kapsamda Sayılır?

İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin sigortalılıkları 5510 sayılı Kanunun  dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılır. Yani isteğe bağlı sigorta ödeyenler Bağkur kapsamında sigorta olurlar.

İsteğe Bağlı Sigortalılık (Bağkur) Şartları Nelerdir?

a-) Türkiye’de ikamet etmek veya Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk Vatandaşı olmak,

b-) Zorunlu sigortalı olmamak veya zorunlu sigortalı olanların 30 günden az çalışması,

c-) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olması,

d-) 18 Yaşını doldurmuş bulunmak,

e-) Kuruma başvuruda bulunmak,

İsteğe Bağlı Sigortalılık (Bağkur) Ne Zaman Başlar?

İsteğe bağlı sigortalılık başvuru tarihini takip eden günden itibaren başlar.

Örneğin; 18 Mart tarihinde Kuruma şahsen başvuru yapan kişinin isteğe bağlı sigortalılığı 19 mayıs itibariye başlar.

18 Mart tarihinde taahhütlü posta ile gönderilen isteğe bağlı sigortalılık talebi 20 martta Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Bu durumda taahhütlü gönderildiği için postaya veriliş tarihi dikkate alınarak sigortalılık 19 marttan itibaren başlar.

18 mart tarihinde normal postaya verilen isteğe bağlı sigortalılık başvurusu 20 martta Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Normal posta ile gönderildiği için Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih dikkate alınarak sigortalılık 21 martta başlar.

İsteğe Bağlı Bağkur Primleri Ne Kadar?

İsteğe bağlı bağkur primleri 2016 yılı için 527,04 TL’dir.

*

Editör: TE Bilisim