İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda toplamda 40 adet zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruların en geç 30 Ağustos tarihine kadar yapılması gerekirken aynı zamanda şahsen yapılması kaydı da aranıyor.

İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların pozisyona başvurmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta, e-posta ya da faks yolu ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular; Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde bulunan Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında şu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir;
 • Üsküdar Belediyesi internet sitesinden temin edilecek başvuru formu,
 • Nüfuz cüzdanı ya da kimlik kartının aslı ya da kurum tarafından onaylanacak sureti,
 • Mezun olunan okulu gösteren mezuniyet belgesi ya da diploma,
 • Yabancı oku mezunları için YÖK tarafından kabul edilmiş denklik belgesinin temini,
 • 2018 KPSS’ye ait ÖSYM’den alınmış sonuç belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiklerinin olmadığını gösteren belge,
 • Görevlerini yapmalarına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmadığını gösteren sağlık raporu,
 • Güncel sürücü belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru yapılacak pozisyon ve şartları şu şekildedir;
 • Zabıta, 10 adet; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Zabıta; 1 adet; Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans, programlarının birinden mezun olmak.
 • Zabıta; 1 adet; Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans, programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Zabıta, 2 adet; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının, birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Zabıta, 4 adet; Herhangi bir önlisans, programlarının birinden mezun olmak.
 • Zabıta, 5 adet; Herhangi bir önlisans, programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Zabıta, 12 adet; Herhangi bir önlisans, programlarının birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Zabıta, 5 adet; Herhangi bir önlisans, programlarının birinden mezun olmak, A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü madde uyarınca; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin olmaması, muaf ya da tecil olmaları,
 • 2018 KPSS P93 ve P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Görevlerini yapmalarına herhangi bir sağlık sorununun engel teşkil etmemesi,
 • Zabıta olmak için 657 Kanun ile belirlenmiş fiziksel özellikleri taşıyor olmak; buna göre tartılma ve ölçülme aç karnına olmak kaydıyla erkeklerde boy oranının en az 1,67 cm, kadınlarda ise en az 1,60 cm olması gerekmekte, boy ve kilo oranı ise en fazla 10 kg olmalıdır,
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • A, B ve C sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim