Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan, Cerrahpaşa Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 25 personel alımı ilanında son başvuru tarihi 23 Haziran (bugün) olarak belirlendi. İstanbul’da kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanında birbirinden farklı mesleklerde ve kontenjanda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Cerrahpaşa Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 25 personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’de yayımlanan sağlık personeli alımı ilanında, “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Kurum bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli meslek ve kontenjan bilgileri şu şekilde açıklandı:
 • Hemşire 17 personel alımı
 • Laboratuvar ve Patoloji sağlık teknikeri 2 personel alımı
 • Anestezi sağlık teknikeri 2 personel alımı
 • Radyoloji ve Görüntüleme sağlık teknikeri 3 personel alımı
 • Ağız ve Diş Sağlığı sağlık teknikeri 1 personel alımı

İstanbul Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak
 • 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak
 • Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Önlisans Mezunları için 2018 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır
2018 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en 60 puan almış olan ve yukarıdaki genel başvuru şartlarını taşıyan adayların, İstanbul Üniversitesi 25 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Adayların 23 Haziran tarihi mesai bitimine kadar, www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Belgeleri

 • Fotoğraflı Başvuru formu
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 • KPSS sınav sonuç belgesi
Bu ilana yapılan başvuruların İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü’nün belirlediği komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçların en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacağı açıklandı. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesinin yapılmayacağı, sözleşmelerinin yapılmış olsa dahi feshedileceği ve bu kişilerin hiçbir hak talebinde bulunamayacağı açıklandı.
Editör: TE Bilisim