İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından yayınlanan ilana göre topluluk bünyesinde görev yapacak farklı alanlarda stajyer alımı yapılacağı bildirildi. Elektronik ortamdan yapılacak başvurular için son tarih 4 Ağustos 2020 olarak belirlendi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Stajyer Başvurusu

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu adımları takip etmeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece elektronik ortamdan yapılacak olup şahsen ya da posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular Kültür Turizm Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
 • Başvurusu sırasında istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenmelidir. Buna göre yüklenecek belgeler;
 • En az güzel sanatlar lisesi müzik bölümü mezunu, konservatuar bitirme belgesi aslı ya da onaylı örneği,
 • Nüfus kimlik belgesi,
 • Kurum sitesinden temin edilecek iş talep formunun güncel vesikalık ile doldurulması halinde başvuru yapılacaktır.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar şunlardır;
 • Postnişin, Semâzen (Semâzenbaşı (1)- Semâzen(6), Erkek Ses (Hâfız), Erkek Ses (Zâkir), Ritim (Bendir-Dâire- Kudûm), Ritim (Bendir-Dâire- Kudûm-Halîle-Erbâne), Ney, Klâsik Kemençe, Bağlama (Dîvân Sazı, Azerbaycan Âşık Sazı)

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Stajyer Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen suçlardan; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması, terhis, tecil ya da muaf olmaları,
 • İş tanımına uygun olarak herhangi bir fiziksel ya da zihinsel rahatsızlık bulunmaması gerekmektedir.
 • Adayların başvuru yapacakları pozisyonlar ile ilgili;
 • Postnişin; Tarîkat zikirleri bilgisi ve bir zikir âyinini teknik ve sanatsal açıdan sevk ve idare edebilme yeteneğine, Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme yeteneğine, Dinî mûsikî formları, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Semazen; Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine, Mevlevîlik Kültürü bilgisine, başvuru tarihi itibariyle 31 – 41 yaş aralığında olmak,
 • Ses sanatçısı; Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine, Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,
 • Hafız; İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine, Tecvîd ve kırâat bilgisine (Aşere, takrîb, tashîh-i hurûf), Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine, Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,
 • Zakir; Tasavvuf Kültürü, zikir kalıpları form bilgisi, uygulama ve hançere kullanma yeteneğine, Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine, Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,
 • Ritim, ney ve kemençe; İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine, Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,
 • Bağlama; Dinî ve lâ-dinî mûsikî yanında, özellikle Tasavvufî Halk Müziği form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine, Tasavvufî Halk Müziği üslûp ve tavrında icrâ yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.
Bu şartları taşıyan adaylar ilgili tarihin sonuna kadar başvurularını yapabileceklerdir. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra uygun görülen adaylar uygulamalı sınav için davet edilecek olup kurum tarafından adaylara sınav yapılacaktır. Sınavda alan ile ilgili sorular yöneltilecek olup enstrüman için yetenekleri görülecektir. Enstrüman gereken alanlar için adayların sınava kendi enstrümanlarını getirmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekmektedir. Adaylar için çağrı posta yolu ile yapılmayacak olup Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinden adaylar açıklanacaktır.  
Editör: TE Bilisim