İŞSİZLERE 10 AY MAAŞ MÜJDESİ!

2015 Yılı için asgari ücret tutarlarının belli olması ile beraber işsiz kalan sigortalılara ödenecek işsizlik maaşı tutarları da netleşti.İşsiz kalan sigortalılar kazançlarına göre 10 ay boyunca aylık en düşük 476,00 ve en yüksek 953,00 T.L'ye kadar işsizlik maaşı alabilecekler.

İşsizlik maaşı kimlere ödenir, şartları nelerdir.İşte Tüm yönleriyle işsizlik maaşı:

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

İşsiz kalan sigortalıların en büyük güvencesidir işsizlik maaşı.İşsiz kalınan sürelerde İŞKUR tarafından sigortalıya ödenen işsizlik ödeneği her ne kadar ihtiyaçları karşılayacak yeterlilikte olmasa birtakım ihtiyaçların karşılanabilmesini sağlamaktadır.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşını alabilecek sigortalılar şunlardır:

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar (SSK’lılar),

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

İstekleri halinde;

-4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

İşsizlik maaşından faydalanabilmektedir.

İşsizlik Maaşından Faydalanmanın Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için;

-Sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

-Son 120 gün içerisinde kesintisiz sigortalı çalışmış olması,

-Son üç yıl içerisinde sigortalı adına 600 gün işsizlik primi ödenmiş olması,

-İşten ayrılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşına başvuruda bulunması,

Gerekmektedir.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

İşsizlik maaşına;

-Elden ya da posta yoluyla İŞKUR Müdürlüklerine,

-İnternet aracılığıyla www.iskur.gov.tr adresinden ya da e-devlet şifresi temin edilerek www.turkiye.gov.tr adresinden,

Başvurulabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne kadar Süre İçin Ödenir?

-İşten ayrıldığı tarihten önceki 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- İşten ayrıldığı tarihten önceki 3 yıl içinde 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- İşten ayrıldığı tarihten önceki 3 yıl içinde 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süreyle işsizlik maaşı ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Aldığım Süre Boyunca Sağlıktan Faydalanabilir miyim?

Sigortalı işsizlik maaşı aldığı süre boyunca sağlık provizyonu alabilmektedir.

Editör: TE Bilisim