Bilindiği üzere sigortalı işe giriş bildirgesindeki bilgiler ile işten ayrılış bildirgesindeki bilgilerin aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgilerle aynı olması gerekmektedir. İşe giriş bildirgesi ile işten ayrılış bildirgesindeki bilgilerin uyumsuz olması ve bu uyumsuzluğun da tespit edilmesi halinde işverenler sıkıntıya düşmekte bir de onun düzeltilmesi ile uğraşmaktadırlar. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu nihayet bu soruna çözüm geliştiren uygulamayı geliştirdi. Bundan sonra işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi verilmeden ve ya bilgiler uyumsuz ise aylık prim ve hizmet belgesi gönredilemeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu 06.09.2016 tarihinde yaptığı duyuru ile artık aylık prim ve hizmet belgesi gönderilirken işe giriş ve işten ayrılıl bildirgesi bilgilerinin de sistem tarafından çekilerek kontrol edileceği şeklinde bir açıklamada bulundu. İşte açıklamanın tam metni:

İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

İşverenler işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladıkları sigortalıların bildirimlerini işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını aylık prim ve hizmet belgesiyle, hizmet akdi sona eren sigortalıların işten ayrılışlarını işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden Kurumumuza göndermektedirler.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin tekrar işe giriş bildirgesini ve işten ayrılış bildirgesini elektronik ortamda görememesi nedeniyle 2013 yılı Ağustos ayından itibaren bir önceki ay verilen aylık prim ve hizmet belgesi kayıtlarının işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi ile kontrol edilerek mutabakatsız kayıtların listelerinin e-bildirge programının “Mesajlarım” menüsünden işverenlere gösterilmesi sağlanmıştır.

2016 yılı Eylül ayından itibaren e-bildirge ile aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi sırasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirdikleri işe giriş ve işten ayrılış tarihleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile elektronik ortamda sorgulanacak işe giriş ve işten ayrılış tarihi olmayan kayıtlar ile uyumsuz kayıtlar işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri düzeltilmediği yada işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi girişi yapılmadığı sürece e-bildirge yoluyla alınmayacaktır.

İşverenler sigortalı ile ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verip vermediklerini esigorta programı içinde yer alan “İşe giriş görüntüleme” ve “İşten ayrılış görüntüleme” menüleri ile kontrol edilebilmektedirler. İşverenlere önemle duyurulur.

Aylık prim ve hizmet belgesinin söz konusu hata ile gönderilememesi halinde işe giriş bildirgesindeki ve ya işten ayrılış bildirgesindeki kayıtların güncellenmesi gerekmektedir. Kayıtlar aylık prim ve hizmet belgesine uyumlu hale getirilip güncellendikten sonra yeniden gönderilmelidir.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Güncellenir?

Güncelleme için süresi geçmiş işe giriş bildirgelerinin güncellenmesi için bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezine dilekçe ile başvuru yapmak gerekmektedir. İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Güncellenir?

Bilindiği gibi işten ayrılış bildirgesinin sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. Bu 10 gün içerisinde aynı zamanda işten ayrılış bildirgesinde yapılması gereken değişiklikler de yapılabilecektir. Değişiklik yapılmak istenen sigortalının işten ayrılış bildirgesinin iptal edilmesi ve yeniden girilmesi gerekmektedir. Eğer ayrılış tarihinden itibaren 10 gün geçtiyse güncelleme işleminin SGK tarafından yapılması gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim