İş sözleşmelerinde fesih bildirim süreleri

4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren sigortalının iş sözleşmesini feshederken belli sürelere ve belli koşullara uymak zorundadır.Bu süre ve koşullara uymayan işverenler tazminat ödemek zorunda kalabilirler.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir.

İş sözleşmelerinde fesih süreleri

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Yukarıda belirtilen süreler 4857 Sayılı iş Kanununa göre belirlenen asgari sürelerdir.Bu süreler tarafların anlaşması ve iş sözleşmelerinde de belirtmeleri halinde arttırılabilmektedir.

İşverenler gerekirse işçinin yukarıda belirtilen bildirim sürelerine ait ücretlerini peşin ödeyerek işçinin sözleşmesini derhal feshedebilir.Bu durumda tazminat ödenme zorunluluğu doğmamaktadır.

İş sözleşmesi için feshin geçerli sebeplere dayandırılması gerekmektedir.

İş sözleşmesinin feshi için geçerli olamayacak sebepler nelerdir?

iş sözleşmesi fesih bildirim iptali

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. (1)

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 4857 Sayılı Kanunun 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 4857 Sayılı Kanunun 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

             İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu