İş sözleşmeleri ile ilgili bilinmesi gerekenler

Bu yazımızda 4857 sayılı Kanunda tanımlı olan iş sözleşmeleri ile ilgili tüm bilgilere ulaşabişeceksiniz.

1-İş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir

2-Hangi iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunludur?

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

3-İş sözleşmelerinden harç ve ya damga vergisi alınır mı?

İş sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

4-Yazılı sözleşme yapılmaması halinde işçiye herhangi bir belge verilir mi?

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

5-İş sözleşmelerinde taraflar çalışma koşullarını kendileri belirleyebilirler mi?

4857 iş sözleşmeleri güncel mevzuat 2015

Taraflar iş sözleşmesini, 4857 Sayılı Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.

6-Kaç çeşit iş sözleşmesi vardır?

İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.

Ana hatlarıyla iş sözleşmesi türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

– Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri,

– Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi,

 –  Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi,

 – Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri,

 – Deneme süreli iş sözleşmesi,

-Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri,

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu