İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU NEDİR?

Son günlerde yoğun olarak yaşanmaya başlayan ölümlü iş kazaları ile beraber Hükümet iş kazalarının önüne geçebilmek için çeşitli taslaklar hazırlamaya başlamış, mevcut iş sağlığı ve güvenliği yasasında değişiklikler yapmıştır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hangi mevzuat  ve ya hangi uygulama değiştirilirse değiştirilsin insanların bilinci değişmeden iş kazalarının önüne geçmenin mümkün olduğunu düşünmüyoruz.

Biz millet olarak her şeyi kılıfına uydurabilmekte ve her konulan yasağın bir şekilde yasa dışı çözüm yolunu bulabilmekteyiz.

Umuyoruz ki ölümlü iş kazalarının önüne geçilir ve garibanın mağdur edilmesi önlenir.

Peki iş kazaları ve ya meslek hastalıkları işverenin kastından dolayı meydana gelmişse Kanunun işverene yaptırımı nedir, bu konuyu ele alalım.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Sorumluluğu

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Sosyal Güvenlik Kurumunca sigortalıya veya hak sahiplerine 5510 Sayılı Kanun gereğince yapılan ve ya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin toplamı sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

Süresi içerisinde bildirilmeyen iş kazaları ile ilgili olarak, iş kazası bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenden tahsil edilir.

Sağlık raporu alınması gerekli işlerde işveren tarafından sağlık raporu alınmadan çalıştırılan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödemeleri işverenden tahsil edilir.

İş kazaları ve Meslek Hastalıklarında Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

İş kazası ve  meslek hastalığı, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bunları çalıştıranlardan tahsil edilir.

 

Editör: TE Bilisim