Kimlere İş Kaybı Tazminatı Ödenir?

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanan sigortalı işsizlere ödenir.

[caption id="attachment_2537" align="aligncenter" width="331"] İŞ KAYBI TAZMİNATI NEDİR KİMLERE ÖDENİR[/caption]

İş Kaybı Tazminatı Neden Ödenir?

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmeleri nedeniyle, hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere belirli bir süre gelir ve sosyal güvenlik devamlılığı sağlamak amacıyla ödenir.

İş Kaybı Tazminatından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Özelleştirme nedeniyle işine son verilenlerin iş kaybı tazminatına hak kazanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine başvurmaları gerekmektedir. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışırken hizmet akitleri sona erenlerden, hizmet akdi kesintisiz en az;
  • 550 gün devam edenlere 90 gün,
  • 1100 gün devam edenlere 120 gün,
  • 1650 gün devam edenlere 180 gün,
  • 2200 gün devam edenlere 240 gün,
iş kaybı tazminatı ödenmektedir.

İş Kaybı Tazminatı Kapsamında Verilen Diğer Hizmetler Nelerdir?

  1. İş kaybı tazminatı ödenmesi,
  2. Yeni bir iş bulma,
  3. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,
  4. Sosyal güvenlik kuruluşları kesintilerinin hak sahipleri adına ilgili kurumlara yatırılması.

İş Kaybı Tazminatı Ödeme Miktarı Nasıl Hesaplanır?

İş kaybı tazminatı, hizmet akdinin fesih tarihindeki günlük net asgari ücretin iki katıdır.Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü 1,2 ve 3. derece), günlük net asgari ücretin dört katı iş kaybı tazminatı olarak ödenir.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR, ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: TE Bilisim