IPARD Nedir? Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir.Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.

Başvurular nerelere yapılacaktır?

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları il de yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Desteklenen Projlere Nelerdir?

Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar;

  • Alt-Tedbir 101.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Alt-Tedbir 101.2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 102. Üretici gruplarının kurulmasına destek

(Bu tedbire ilişkin akreditasyon çalışmaları devam ettiğinden hâlihazırda uygulanmamaktadır)

Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ;

  • Alt-Tedbir 103.1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
  • Alt-Tedbir 103.2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
  • Alt-Tedbir 103.3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlaması
  • Alt-Tedbir 103.4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

Tedbir 302. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi;

  • Alt-Tedbir 302.1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
  • Alt-Tedbir 302.2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
  • Alt-Tedbir 302.3 Kırsal Turizm
  • Alt-Tedbir 302.4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

Başvuru paketinde olması gereken dokümanlar nelerdir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun http://www.tkdk.gov.tr internet adresi üzerinden doldurulmuş yatırımın yapılacağı;

A.Alt Tedbire ait Başvuru Formu Başvuru Formu Ekleri A1. İlgili Alt Tedbire Özgü Taahhütnameler A2. Teknik Kurumlardan Temin Edilen Resmi Belgeler A3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun http://www.tkdk.gov.tr internet adresi üzerinden doldurulmuş Uygun Olan/ Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları A4-A5. Seçilen/ Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri, A6. Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu, A7. Yasal Mali Tablolar A8. Mevcut Varlıklar Listesi, A9. Projeler ( Mimari, Statik, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat), Metraj Cetveli, A10. Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi A11. Yapı Ruhsatı ya da Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Resmi Yazı B. İş Planı C. Teknik Proje

Ödemeler nasıl yapılmaktadır?

IPARD kapsamındaki ödemeler faydalanıcının sunacağı faturalar ve diğer destekleyici belgeler üzerinden hesaplanır.Ödemeler, faydalanıcının ödeme talep paketini sunduğu tarihten itibaren azami 3 ay içinde beyan edilen banka hesabına aktarılır. Faydalanıcıya ödemeler, nakit olarak elden yapılmaz.

*****

Editör: TE Bilisim