Bu yazımızda daha önce işyeri olan fakat sigortalı işçi çalıştırmayan veya ilk defa işyeri açıp sigortalı işçi çalıştıracak işverenler nasıl bir yol izlemeli, nereye nasıl başvurmalı, hangi evrakları hazırlamalı, hangi tarihte başvurmalı bu konulara değineceğiz.

İlk defa sigortalı işçi çalıştıracak işveren öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalı. SGK'ya başvuru yaparken ilk önce işyeri bildirgesi dodurulmalı ve işyeri bildirgesinin ekine devamlı iş yerleri için şahıslarda vergi levhası, işveren imza sirküsü, işveren kimlik fotokopisi tüzel kişilerede bu evraklara ek olarak ticaret sicil gazetesi şirkette yetkili kişiye ait imza sirküsü ve şirket ortaklarına ait kimlik fotokopileri  eklenmelidir.

Örnekle açıklamak gerekirse;

Ahmet Beyin kasap dükkanı var ve bu işyerinde sigortalı çalıştırmak istiyor. Bunun için ilk önce yapması gereken işyeri bildirgesi doldurulmalı ekine vergi levhası, kimlik fotokopisi, imza beyannamesi ekleyerek SGK'ya şahsen, posta yoluyla veya internetten elektronik ortamda başvuru yapmalıdır. İşyeri bildirgesi ile yapılan başvuruda işveren 26 haneli işyeri sicil numarası verilir. Verilen iş yeri sicil numarasına göre  e bildirge şifre evrakları doldurulur ve  e -bildirge şifresi alınır. Alınan  şifre ile internetten işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi verilir.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERME SÜRESİNE DİKKAT

İlk defa işyeri tescili yapılan işyerlerinde işe giriş bildirgesi tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi gerekir. Daha önceden tescilli iş yerleri için işe giriş bildirgesinin en geç bir gün önceden verilmesi gerekir. (inşaat, balıkçılık, tarım işyerleri hariç)

Önceden tescilli inşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe giriş bildirgesi en geç sigortalının işe başladığı tarihte verilir.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VERMENİN  YASAL SÜRESİ

İşyeri tescili yapıldı, işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi verildi ve sıra işçinin hizmetlerini bildirmekte. Sigortalı işçinin çalıştığı ayın prim belgesi takip eden ayın 23'üne kadar verilmelidir.

Örneğin ; İşçi  1 nisanda çalışmaya başladı ise işçinin nisan ayına ait hizmetleri 23 mayıs tarihinde kadar e-sigorta şifresi ile elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmelidir.

İŞTEN AYRILIŞTA SÜRE 10 GÜN

Sigortalının işe giriş bildirgesi ve aylık prim ve hizmet bildirgesi verildi. Sigortalı işten ayrıldığında ise işten ayrılış tarihinde itibaren 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesi verilmelidir.

Örneğin; İşçi 14.03.2016 tarihinde işten ayrıldı ise işten ayrılış bildirgesi 24.03.2016 tarihine kadar verilmesi gerekir.

****