İşveren işten çıkışımı en az kaç gün önce bildirmeli? İşten ayrılışımı en az kaç gün önce işverene bildirmeliyim? İşten çıkarıldım ihbar tazminatı alabilir miyim? İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? İhbar tazminatı şartları nelerdir?

Bilindiği üzere işten ayrılacak sigortalıların çalışma sürelerine göre belli bir süre önce işten ayrılacaklarını işverene bildirmeleri, işverenin de işten çıkartacağı sigortalı için yine çalışma süresine göre belli bir süre önce sigortalıya işten çıkış yapacağını bildirmesi gerekir. İşte buna ihbar bildirim süresi denir. 4857 sayılı iş Kanununa göre ihbar bildirim sürelerine uymayan işçi ya da işveren tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz;

İşçi İşten Ayrılacağını En Az Kaç Gün Önce İşverene Bildirmelidir? (İşçi için İhbar Bildirim Süreleri)

İşten ayrılacak sigortalılardan;
 • Çalışma süresi 6 aydan az olanlar 2 hafta önce,
 • Çalışma süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar 4 hafta önce,
 • Çalışma süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta önce,
 • Çalışma süresi 3 yıldan fazla olanlar ise en az 8 hafta önce,

İşverene işten ayrılış taleplerini iletmek zorundadırlar. Bu tarihlere uymadan işten ayrılan sigortalılar süreye uymadıkları her gün için bir günlük ücretleri tutarında tazminat ödemek zorundadırlar.

İşveren Sİşten Çıkış Verileceği Tarihi En Az Kaç Gün Önce Sigortalıya Bildirmelidir? (İşveren için İhbar bildirim süreleri) İşverenin işten ayrılış bildiriminde bulunacağı sigortalılara,
 • Çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta önce,
 • Çalışma süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar 4 hafta önce,
 • Çalışma süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta önce,
 • Çalışma süresi 3 yıldan fazla olanlar ise en az 8 hafta önce,

Bildirim yapmak zorundadır. Bu tarihlere uymadan işten çıkış veren işverenler süreye uymadıkları her gün için bir günlük ücretleri tutarında tazminat ödemek zorundadırlar.

İş Sözleşmesi Belirli Süreli Olan yani Sözleşme Bitim Tarihi Belli Olan Sigortalılar İçin İşveren İhbar Sürelerine Uymak Zorunda mıdır?

Belirli süreli iş sözleşmelerinde işverenin sigortalıya işten ayrılış tarihini bildirim yükümlülüğü yoktur. Daha doğrusu ihbar sürelerine uyma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Haklı Bir Sebep Belirtmeden İhbar Sürelerine Uymadan İşten Ayrılan Sigortalıdan İşveren Tazminat Talep Edebilir mi? Haklı bir sebep olmadan işten ayrılan ve yukarıda belirtilen ihbar sürelerine uymayan sigortalı uymadığı her gün için bir günlük ücret tutarında işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşveren İhbar Sürelerine Uymadan Sigortalının İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkına Sahip midir? İşveren sigortalının ihbar tazminatını ödeyerek sigortalının iş akdini derhal fesih etme hakkına sahiptir. Kanunda Belirtilen İhbar Süreleri İş Sözleşmesi ile Uzatılabilir mi? Kanunda belirtilen süreler asgari sürelerdir. İşveren dilerse sözleşme ile bu süreleri uzatabilir . İhbar Sürelerinde Çalışan Sigortalıya İşveren İş Arama İzni Vermek Zorunda mıdır? İhbar süresi boyunca işveren sigortalıya günde 2 saat iş arama izni vermek zorundadır. Verilmemesi halinde işveren bu iki saatlik çalışmanın karşılığı olan süre için ücreti %100 zamlı olarak ödemek zorundadır. İşveren Tarafından İşten Ayrılacağı Tebliğ Edilen Sigortalı İhbar Süresinde Kendi İsteği ile İşten Ayrılırsa Kıdem Tazminatı Alabilir mi? Sigortalı ihbar süresi içinde kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. İhbar Öneli Süresi Boyunca Sigortalı Yıllık İzin de Kullabilir mi? İhbar süresi boyunca sigortalı yıllık izin kullanamaz. Eğer yıllık izin kullanma zamanı yoksa işveren kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerini sigortalıya ödemek zorundadır. Kısmi Süreli Çalışanlar İçin İhbar Bildirim Süresi Nasıl Hesaplanır? İşyerinde sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih esas alınır. Gün sayısının önemi yoktur. İhbar Tazminatı Ödenmeyen Sigortalı İhbar Tazminatını Alabilmek İçin Nereye Başvurmalıdır? Çalışma İş Kurumu il Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak ya da iş mahkemesine başvurarak tazminatını talep edebilir. İş Arama İzni Toplu Olarak Kullanılabilir mi? Yukarıda bahsettiğimiz üzere ihbar süresi boyunca sigortalının günlük iş arama izin hakkı 2 saattir. Sigortalı talep ederse iş arama izinlerini toplu olarak kullanabilir. İhbar Tazminatından Kesinti Yapılır mı? İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. Hangi Hallerde Sigortalı İhbar Sürelerine Uymadan Derhal İşten Ayrılabilir? Sigortalı aşağıda sayılan hallerin gerçekleşmesi halinde ihbar sürelerine uymadan derhal fesih hakkına sahiptir.
 • Sağlık problemleri nedeniyle,
 • İyiniyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeniyle,
 • İşin durması,
 • ve benzeri sebepler.
Editör: TE Bilisim