5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler çalıştırdıkları sigortalılara ait prim ve prime ilişkin borçlarını ödememesi halinde işveren hakkında SGK tarafından icra takibi başlatılır.

 Borçlu işveren hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır?

Borçlu işveren hakkında icra takip işlemleri ödeme emrinin borçluya tebliği suretiyle başlamaktadır.

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde işverenin:

* Borcun tamamını banka kanalıyla ödeme

* Mal Bildiriminde Bulunma,

* Tecil ve taksitlendirme yapma,

* Borca itiraz etme,

Ödeme emrine karşı itiraz nereye nasıl yapılır?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği ya da zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle borcun tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezinin bulunudğu yer iş mahkemesi nezdinde itirazda  bulunabilir.

İcra takibine konu borçlar kredi kartı ile ödenebilir mi?

İcra takibine konu borçlar ile bu borçların tecil ve taksitlendirilmesi durumunda aylık taksitler  www.sgk.gov.tr adresinden kredi kartı ile prim ödeme bölümünden 7 gün 24 saat ödenebilir.

Editör: TE Bilisim