5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler çalıştırdıkları sigortalılara ait prim ve prime ilişkin borçlarını ödememesi halinde işveren hakkında SGK tarafından icra takibi başlatılır.

Borçlu İşveren tarafından mal bildiriminde bulunulmakla birlikte borcun ödenmemesi halinde  ne gibi işlemler yapılmaktadır?

Borçlu işveren hakkında icra takibi başlamışsa işverenin 7 gün içinde mal bildiriminde bulunması için işverene tebliğ gönderilir. İşverenin SGK' ya mal bildiriminde bulunması icra takip işlemlerinin durdurulması anlamına gelmez. Borcun ödenmemesi veya taksite bağlanmaması halinde işverenin her türlü malları, hak ve alacakları üzerinden haciz işlemmlerine başlanılır.

Hakkında icra takip işlemleri başlatılan borçlunun araçları haczi ve trafikten men edilmesi nasıl yapılmaktadır?

Borçlulara ait emniyete kayıtlı araçlar SGK tarafından elektronik ortamda tespit edilerek haciz işlemleri başlatılmakta ve trafikten men edilebilmektedir.

İşveren Prim borçlarının taksitlendirme işlemleri için nereye müracaat edilmelidir?

Borçlu işverenin icra takibine alınan borçlarının tecil ve taksitlendirebilmesi için işyeri dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il / merkez müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

İcra takibindeki borçları tecil ve taksitlendirmenin borçlulara sağladığı kolaylıklar nelerdir? Taksitlendirme ile haciz kalkar mı?

İcra takibindeki borçların taksitler halinde ödenmesi  borçlu hakkındaki tüm icra takipleri durur. Yaslarla getirilen teşviklerden diğer şartların sağlanması halinde yararlanılır. Taksitlerin ve cari ay primlerinin düzenli ödenmesi halinde ihalelere katılmak için SGK borcu yoktur yazısı alınır.

---

Editör: TE Bilisim