Güvenlik Korucuları da sigortalı olmakta. Güvenlik Korucularının nasıl sigortalı olacağı konusunda bilgi bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi 29 Nisan 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Güvenlik Korucuları da zorunlu sigortalı kapsamına alınmışlardır. 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek 15'inci madde ile köy korucularının 4a eski ismi ile SSK kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmasına yönelik düzenleme hayata geçirilmiştir. Yapılan düzenleme ile 442 Sayılı Kanunun 74'üncü maddesi kapsamındaki köy korucuları 29 Nisan 2017 tarihi itibariyle zorunlu olarak 4a sigortalısı sayılmışlardır.  Güvenlik Korucularının Sigorta Giriş ve Çıkışlarını Hangi Kurum, Nasıl Yapacak? Sosyal Güvenlik Kurumu 01 Haziran 2017 tarihli duyurusunda konu hakkında bilgi verdi. Buna göre;
  • Güvenlik Korucularının sigorta giriş işlemleri, korucunun çalışmaya başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde ilgili valiliklerce verilmesi,
  • Yine işten ayrılan güvenlik korucuları eski ismi ile köy korucularının işten ayrılış bildirgesinin işi bıraktıktan en geç 1 ay içerisinde ilgili valiliklerce verilmesi gerekmektedir.
  • Güvenlik korucularının sigorta primleri brüt asgari ücret üzerinden ödenecek. Yani 2017 yılı için bu tutar 1777,50.
  • Sigorta primlerinin tamamı valilikler tarafından ödenecek.
Korucunun SGK'ya sigorta bildirimi nasıl yapılacak, belge kodu kaç olacak? Güvenlik korucusunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Valilik adına "1 Mahiyet kodu" ile tescilli işyeri dosyasının olması gerekir. Eğer mevcut bir işyeri dosyası yoksa dosya açılması gerekir. SGK İşyeri Tescil ve E Şifre İşlemleri başlıklı yazımızda SGK işyeri tescilini nasıl yapacağınız ve şifre işlemleri konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz. Güvenlik Korucu'sunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na 51 Belge Kodu ile bildirilmesi gerekiyor. Belge kodu ve prim oranları tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. [caption id="attachment_10482" align="aligncenter" width="614"] güvenlik korucuları prim oranı tablosu 2017[/caption] Güvenlik korucuları hangi sigortadan emekli olur, emeklilik şartları nelerdir? Yukarıda da belirttiğimiz üzere korucular 4a yani eski ismi ile ssk kapsamında sigortalı sayılacaklar. Dolayısıyla emeklilik şartları sigortaya göre değerlendirilecek. İlk defa sigorta girişi olanlar 7200 gün ve 60 yaş şartı ile emekli olabilecek. 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında girişi olanlar 7000 gün ve 60 yaşı tamamlamaları halinde emekli olabilecekler.08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcınız varsa bu durumda işe giriş tarihinize göre emeklilik şartları değişir. Muhtarların primini 01 05 2017 tarihi itibariyle devlet ödüyor 29 Nisan 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 690 sayılı KHK ile muhtarların da bağkur primlerinin devlet tarafından ödenmesi düzenlemesi getirildi. Buna göre köy ve mahalle muhtarlarının 01 Mayıs 2017 tarihinden itibaren bağkur primlerini il özel idareleri ya da valilikler ödeyecek. 01 Mayıs 2017 tarihinden önce borcu olan muhtarların borçları silinmeyecek. Ancak geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU 1-2 ay içinde bir düzenleme yapacaklarını ve bağkura 12 aydan fazla prim borcu olanların borçlarının silineceğini ve hizmetlerinin de dondurulacağını açıkladı. Eğer düzenleme gelirse bağkur kapsamında 12 aydan fazla prim borcunuz varsa bu borçlarınızı sildirebilecek ve hizmetlerinizi dondurabileceksiniz.
Editör: TE Bilisim